Aktualne oferty pracy
OPERATOR CIŚNIENIOWYCH URZĄDZEŃ STERYLIZUJĄCYCH /TECHNIK STERYLIZACJI
20 lut 2019
PRACOWNIK GOSPODARCZY
20 lut 2019
DZIAŁ HIGIENY, DZIAŁ GOSPODARCZY, CENTRALNA STERYLIZATORNIA
LEKARZ ANESTEZJOLOG NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECI
20 lut 2019
FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA
20 lut 2019
FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDIATRII
20 lut 2019
FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
OPIEKUN
20 lut 2019
LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU NEONATOLOGII
20 lut 2019
FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
 
 

Kontakt: Magdalena Kmieciak

rekrutacja@copernicus.gda.pl;

tel. 58 76 40 399; kom. 509 260 205

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669).


KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk.


2.Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek, adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339.


3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa.


4.Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.


5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji.


6.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


7.Co do zasady posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jednakże uprawnienia powyższe muszą być realizowane w granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.


10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.


11.Spółka objęta jest monitoringiem video. Pracodawca uprawniony jest również do monitoringu przeglądanych przez pracownika stron internetowych, sposobu korzystania z elektronicznej poczty służbowej oraz sposobu korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu określono w aktach regulujących porządek pracy w Spółce.
 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.