Aktualne oferty pracy
Ogłoszenia » 
PRACOWNIK GOSPODARCZY W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
25 paź 2018
LEKARZ ANESTEZJOLOG NA ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DZIECI
05 paź 2018
FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU NEONATOLOGII
05 paź 2018
FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
POŁOŻNA
04 paź 2018
FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
PIELĘGNIARKA
04 paź 2018
FORMA I WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
OPIEKUN
23 wrz 2018
LEKARZY SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDIATRII
20 wrz 2018
FORMA ZATRUDNIENIA ORAZ WARUNKI WSPÓŁPRACY DO UZGODNIENIA
 
 

Kontakt: rekrutacja@copernicus.gda.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

KLAUZULA INFORMACYJNA – INFORMACJA DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRACĘ

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

 1. . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk;
 2. . Inspektorem ochrony danych w COPERNICUS Podmiot leczniczy Sp. z o.o. jest Andrzej Kopytek,
  adres e-mail: akopytek@wss.gda.pl, nr telefonu 58 76 40 339;
 3. . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o. w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. . Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. . Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego;
 6. . Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. . Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zatrudnienia.
 10. . Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.