Przejdź do:
al. Jana Pawła II
search
mail_outline
Kontakt
+
Pracownia ultrasonografii

Ultrasonografia jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawiska falowe zachodzące dla ultradźwięków rozchodzących się w tkankach, szczególnie odbicia fali na granicy ośrodków.


Wykonywane badania:

 • USG jamy brzusznej,
 • USG tarczycy,
 • USG jąder,
 • USG piersi i węzłów chłonnych,
 • USG tkanek miękkich,
 • USG stawów
 • USG przezodbytnicze (TRUS),
 • USG układu chłonnego,
 • USG dopplerowskie aorty, tętnic domózgowych, tętnic i żył kończyn górnych i dolnych, gałek ocznych
 • biopsje celowane na zlecenie Zakładu Patomofiologii i wiele innych.

Na potrzeby Szpitala badania są realizowane w 24-godzinnym trybie pracy.


Przygotowanie na badanie USG jamy brzusznej:

(w razie badania w godzinach rannych)

 • Powstrzymać się od spożycia śniadania.
 • 1,5 godziny przed wyznaczonym terminem badania wypić 2-3 szklanki niesłodzonej herbaty lub wody. Przeciwwskazane są napoje gazowane.
 • Nie oddawać moczu rano lub zatrzymać jego możliwie największą ilość.

(w razie badań w godzinach popołudniowych)

 • Rano spożyć lekki posiłek (np. zupę mleczną, kanapkę bez ziaren, z twarogiem lub dżemem, bez tłuszczu).
 • Na 5 godzin przed badaniem nie jeść.
 • 1,5 godziny przed wyznaczonym terminem badania wypić 2-3 szklanki niesłodzonej herbaty lub wody. Przeciwwskazane są napoje gazowane.
 • Nie oddawać moczu przez 2 godziny.


Rejestracja USG:

od poniedziałku do czwartku w godz.  7.00-18.00

w piątek w godz. 7.00-15.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 393

+
Pracownia tomografii komputerowej

O Pracowni

Tomografia komputerowa (TK) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda, wykorzystująca promieniowanie X (promieniowanie jonizujące) w celu wielopłaszczyznowego uwidocznienia badanych tkanek i narządów.

Promieniowanie rentgenowskie może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego podczas badania stosowane są mechanizmy ochrony pacjenta i redukcji dawki pochłanianej przez pacjenta.

W niektórych badaniach tomografii komputerowej, w celu zwiększenia kontrastu pomiędzy poszczególnymi tkankami, podaje się związki jodowe – środek kontrastowy dożylny.

Do badania nie trzeba się rozbierać, ale należy usunąć wszelkie metalowe elementu ubioru i biżuterię z miejsca podlegającego badaniu.

W trakcie badania lekarz radiolog może zadecydować o poszerzeniu zakresu badania w stosunku do zakresu określonego na skierowaniu. I podaniu środka cieniującego.


Badania metodą TK u kobiet w ciąży wykonuje się:

 • w ograniczonych przypadkach, w wysokiej ciąży, jeżeli nie może być wykonane po rozwiązaniu;
 • w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją przez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie osłon osobistych na okolice brzucha i miednicy.

Planowe badanie metodą TK u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.

U dzieci zaleca się wykonanie badania TK po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.


Wykonywane badania:

 • Angio TK,
 • TK głowy,
 • TK narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy,
 • TK kończyn,
 • TK kości i stawów i wiele innych.

Na potrzeby Szpitala badania są realizowane w 24-godzinnym trybie pracy.


Na badanie należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badania poziomu GFR lub kreatyniny w surowicy krwi.


Ogólne przygotowanie do badania TK:

 1. Dzień przed badaniem wypić koniecznie 2 litry wody niegazowanej.
 2. Na 6 godzin przed badaniem nie wolno nic jeść i pić.
 3. Leki używane w leczeniu cukrzycy i insulinooporności zawierające metforminę, należy odstawić na 48 godzin przed badaniem i 48 godzin po badaniu.


Rejestracja TK:

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00

w piątek w godz. 7.00-15.00.

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285.

Ze względu na specyfikę badania preferowana jest rejestracja osobiście.

Do wykonania badania TK konieczne jest skierowanie.

+
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

O Pracowni

Badania RTG mają charakter nieinwazyjny, służą do szybkiej diagnostyki układu kostnego człowieka.

Badanie takie polega na prześwietleniu określonej części ciała wiązką promieniowania rentgenowskiego.

Badania rtg planowe u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.

Na potrzeby Szpitala badania są realizowane w 24-godzinnym trybie pracy.


Wykonywane badania:

Badania klasyczne:

 • klatki piersiowej,
 • czaszki, twarzoczaszki, oczodołów, zatok, nosa, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych, kości skroniowych;
 • kręgosłupa;
 • miednicy;
 • stawów biodrowych, stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej, kości ogonowej;
 • kończyny górnej, rąk i palców rąk;
 • kończyny dolnej, stawu skokowego, stóp, kości piętowej.       


Badania z użyciem środków kontrastowych:

 • urografię (badanie kontrastowe dróg moczowych);
 • badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy
 • wlew doodbytniczy;
 • fistulografię;
 • histerosalpingografię – HSG;
 • uretrocystografię;
 • cystouretrografię mikcyjną (CUM);


Rejestracja RTG:

od poniedziałku do czwartku w godz.  7.00-18.00

w piątek w godz. 7.00-15.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 393

Do wykonania badania RTG konieczne jest skierowanie.

+
Pracownia mammograficzna

Pracownia Mammografii jest realizatorem „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” w etapie podstawowym i pogłębionym.

Na badanie mammograficzne w ramach programu NFZ zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  - rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub
  - mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2. 


Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. 

Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać mammografię piersi na podstawie skierowania, wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, endokrynolog lub onkolog).


REJESTRACJA:
Szpital św. Wojciecha

od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 – 15:00
Pracownia Mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (osobiście)
nr tel: 58 768-43-02
+
Pracownia rezonansu magnetycznego

Badanie metodą rezonansu magnetycznego umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego organizmu w dowolnej płaszczyźnie oraz trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich stawów. Jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów bez użycia potencjalnie szkodliwego promieniowania jonizującego. Badanie służy również nieinwazyjnej ocenie naczyń (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego).

Jednym z nielicznych przeciwwskazań do wykonania badania rezonansu magnetycznego są metalowe protezy w organizmie. Osoby z wszczepionymi stymulatorami, endoprotezami stawów, zespoleniami kości za pomocą metalowych śrub, pewnymi typami zastawek serca przed wykonaniem badania powinny skonsultować się z pracownią rezonansu magnetycznego, w której będzie wykonywane badanie, by upewnić się, czy jest ono dla nich całkowicie bezpieczne. Nie zaleca się także stosowania tego badania bezpośrednio po zabiegach operacyjnych.


Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat:

 • nie wolno wnosić żadnych przedmiotów wykonanych z metalu, przede wszystkim: żelaza i niklu (np. klucze, breloczki, butle z tlenem, wózki, itp.), gdyż mogą zostać przyciągnięte przez magnes i spowodować uszkodzenie aparatu, innych urządzeń koło niego stojących, poważne uszkodzenie ciała lub nawet utratę życia pacjenta lub pracownika.
 • Oddziaływanie tego typu nie dotyczy aluminium, tytanu, metali szlachetnych (złoto, srebro, miedź)
 • nie wolno wnosić do pomieszczenia z magnesem: zegarków, nośników pamięci, telefonów komórkowych oraz kart magnetycznych (karty bankomatowe, kredytowe, telefoniczne, itp.) gdyż mogą ulec rozmagnesowaniu.


Wykonywane badania:

 • głowy, głowy z sekwencją angio, głowy z sekwencją naczyniową, przysadki mózgowej, kanałów słuchowych ,
 • twarzoczaszki, oczodołów,
 • szyi i angio szyi,
 • kręgosłupa szyjnego, piersiowego lub lędźwiowo-krzyżowego,
 • klatki piersiowej,
 • jamy brzusznej, cholangiografii, enterografii, kolografii,
 • miednicy,
 • splotu barkowego (mielografia szyjna),
 • stawu barkowego, łokciowego, dłoni, biodrowego, kolanowego, skokowego.


Rejestracja TK:

od poniedziałku do czwartek w godz.  7.00-18.00

w piątek 7.00-15.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285.

Ze względu na specyfikę badania preferowana jest rejestracja osobiście.

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share