al. Jana Pawła II

O Pracowni

Zakres działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej: 

Prowadzenie diagnostyki obrazowej w zakresie RTG, USG, TK, REZONANSU MAGNETYCZNEGO, MAMMOGRAFII dla potrzeb wewnętrznych Szpitala i POZ oraz na rzecz podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów lub za odpłatnością.

 

Na wyposażeniu ZDO znajdują się:

 • 2 tomografy komputerowe,
 • tomograf rezonansu magnetycznego,
 • 3 aparaty rentgenowskie, mammograf,
 • 3 aparaty ultrasonograficzne
 • oraz 3 aparaty jezdne służące do wykonywania zdjęć na oddziałach Szpitala św. Wojciecha.

 

REJESTRACJA:

 • USG i RTG - od poniedziałku do czwartku w godz.  7.00-18.00, w piątek w godz. 7.00-15.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 393
 • TK - od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00, w piątek w godz. 7.00-15.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285
 • Mammografia - poniedziałek, środa, piątek w godz. 7.00-15.00, wtorek, czwartek w godz. 7.00-20.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 302

 • Rezonans magnetyczny - od poniedziałku do czwartek w godz.  7.00-18.00, w piątek 7.00-15.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285.

+
Pracownia ultrasonografii

Ultrasonografia jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawiska falowe zachodzące dla ultradźwięków rozchodzących się w tkankach, szczególnie odbicia fali na granicy ośrodków.

 

Wykonywane badania:

 • USG jamy brzusznej,
 • USG tarczycy,
 • USG jąder,
 • USG piersi i węzłów chłonnych,
 • USG tkanek miękkich,
 • USG stawów
 • USG przezodbytnicze (TRUS),
 • USG układu chłonnego,
 • USG dopplerowskie aorty, tętnic domózgowych, tętnic i żył kończyn górnych i dolnych, gałek ocznych
 • biopsje celowane na zlecenie Zakładu Patomofiologii i wiele innych.

Na potrzeby Szpitala badania są realizowane w 24-godzinnym trybie pracy.

 

Przygotowanie na badanie USG jamy brzusznej:

(w razie badania w godzinach rannych)

 • Powstrzymać się od spożycia śniadania.
 • 1,5 godziny przed wyznaczonym terminem badania wypić 2-3 szklanki niesłodzonej herbaty lub wody. Przeciwwskazane są napoje gazowane.
 • Nie oddawać moczu rano lub zatrzymać jego możliwie największą ilość.

(w razie badań w godzinach popołudniowych)

 • Rano spożyć lekki posiłek (np. zupę mleczną, kanapkę bez ziaren, z twarogiem lub dżemem, bez tłuszczu).
 • Na 5 godzin przed badaniem nie jeść.
 • 1,5 godziny przed wyznaczonym terminem badania wypić 2-3 szklanki niesłodzonej herbaty lub wody. Przeciwwskazane są napoje gazowane.
 • Nie oddawać moczu przez 2 godziny.

 

Rejestracja USG:

od poniedziałku do czwartku w godz.  7.00-18.00

w piątek w godz. 7.00-15.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 393

+
Pracownia tomografii komputerowej

O Pracowni

Tomografia komputerowa (TK) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda, wykorzystująca promieniowanie X (promieniowanie jonizujące) w celu wielopłaszczyznowego uwidocznienia badanych tkanek i narządów.

Promieniowanie rentgenowskie może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego podczas badania stosowane są mechanizmy ochrony pacjenta i redukcji dawki pochłanianej przez pacjenta.

W niektórych badaniach tomografii komputerowej, w celu zwiększenia kontrastu pomiędzy poszczególnymi tkankami, podaje się związki jodowe – środek kontrastowy dożylny.

Do badania nie trzeba się rozbierać, ale należy usunąć wszelkie metalowe elementu ubioru i biżuterię z miejsca podlegającego badaniu.

W trakcie badania lekarz radiolog może zadecydować o poszerzeniu zakresu badania w stosunku do zakresu określonego na skierowaniu. I podaniu środka cieniującego.

 

Badania metodą TK u kobiet w ciąży wykonuje się:

 • w ograniczonych przypadkach, w wysokiej ciąży, jeżeli nie może być wykonane po rozwiązaniu;
 • w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją przez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie osłon osobistych na okolice brzucha i miednicy.

Planowe badanie metodą TK u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.

U dzieci zaleca się wykonanie badania TK po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.

 

Wykonywane badania:

 • Angio TK,
 • TK głowy,
 • TK narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy,
 • TK kończyn,
 • TK kości i stawów i wiele innych.

Na potrzeby Szpitala badania są realizowane w 24-godzinnym trybie pracy.

 

Na badanie należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badania poziomu GFR lub kreatyniny w surowicy krwi.

 

Ogólne przygotowanie do badania TK:

 1. Dzień przed badaniem wypić koniecznie 2 litry wody niegazowanej.
 2. Na 6 godzin przed badaniem nie wolno nic jeść i pić.
 3. Leki używane w leczeniu cukrzycy i insulinooporności zawierające metforminę, należy odstawić na 48 godzin przed badaniem i 48 godzin po badaniu.

 

Rejestracja TK:

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00

w piątek w godz. 7.00-15.00.

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285.

Ze względu na specyfikę badania preferowana jest rejestracja osobiście.

Do wykonania badania TK konieczne jest skierowanie.

+
Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

O Pracowni

Badania RTG mają charakter nieinwazyjny, służą do szybkiej diagnostyki układu kostnego człowieka.

Badanie takie polega na prześwietleniu określonej części ciała wiązką promieniowania rentgenowskiego.

Badania rtg planowe u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży.

Na potrzeby Szpitala badania są realizowane w 24-godzinnym trybie pracy.

 

Wykonywane badania:

Badania klasyczne:

 • klatki piersiowej,
 • czaszki, twarzoczaszki, oczodołów, zatok, nosa, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych, kości skroniowych;
 • kręgosłupa;
 • miednicy;
 • stawów biodrowych, stawów krzyżowo-biodrowych, kości krzyżowej, kości ogonowej;
 • kończyny górnej, rąk i palców rąk;
 • kończyny dolnej, stawu skokowego, stóp, kości piętowej.       

 

Badania z użyciem środków kontrastowych:

 • urografię (badanie kontrastowe dróg moczowych);
 • badanie przełyku, żołądka i dwunastnicy
 • wlew doodbytniczy;
 • fistulografię;
 • histerosalpingografię – HSG;
 • uretrocystografię;
 • cystouretrografię mikcyjną (CUM);

 

Rejestracja RTG:

od poniedziałku do czwartku w godz.  7.00-18.00

w piątek w godz. 7.00-15.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 393

Do wykonania badania RTG konieczne jest skierowanie.

+
Pracownia mammograficzna

Pracownia Mammografii jest realizatorem „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” w etapie podstawowym i pogłębionym.

Na badanie mammograficzne w ramach programu NFZ zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  - rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub
  - mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2. 

 

Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. 

Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać mammografię piersi na podstawie skierowania, wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, endokrynolog lub onkolog).

 

Rejestracja:

poniedziałek, środa,  piątek w godz. 7.00-15.00

wtorek, czwartek w godz. 7.00-20.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 302

+
Pracownia rezonansu magnetycznego

Badanie metodą rezonansu magnetycznego umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego organizmu w dowolnej płaszczyźnie oraz trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich stawów. Jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów bez użycia potencjalnie szkodliwego promieniowania jonizującego. Badanie służy również nieinwazyjnej ocenie naczyń (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego).

Jednym z nielicznych przeciwwskazań do wykonania badania rezonansu magnetycznego są metalowe protezy w organizmie. Osoby z wszczepionymi stymulatorami, endoprotezami stawów, zespoleniami kości za pomocą metalowych śrub, pewnymi typami zastawek serca przed wykonaniem badania powinny skonsultować się z pracownią rezonansu magnetycznego, w której będzie wykonywane badanie, by upewnić się, czy jest ono dla nich całkowicie bezpieczne. Nie zaleca się także stosowania tego badania bezpośrednio po zabiegach operacyjnych.

 

Do pomieszczenia, w którym znajduje się aparat:

 • nie wolno wnosić żadnych przedmiotów wykonanych z metalu, przede wszystkim: żelaza i niklu (np. klucze, breloczki, butle z tlenem, wózki, itp.), gdyż mogą zostać przyciągnięte przez magnes i spowodować uszkodzenie aparatu, innych urządzeń koło niego stojących, poważne uszkodzenie ciała lub nawet utratę życia pacjenta lub pracownika.
 • Oddziaływanie tego typu nie dotyczy aluminium, tytanu, metali szlachetnych (złoto, srebro, miedź)
 • nie wolno wnosić do pomieszczenia z magnesem: zegarków, nośników pamięci, telefonów komórkowych oraz kart magnetycznych (karty bankomatowe, kredytowe, telefoniczne, itp.) gdyż mogą ulec rozmagnesowaniu.

 

Wykonywane badania:

 • głowy, głowy z sekwencją angio, głowy z sekwencją naczyniową, przysadki mózgowej, kanałów słuchowych ,
 • twarzoczaszki, oczodołów,
 • szyi i angio szyi,
 • kręgosłupa szyjnego, piersiowego lub lędźwiowo-krzyżowego,
 • klatki piersiowej,
 • jamy brzusznej, cholangiografii, enterografii, kolografii,
 • miednicy,
 • splotu barkowego (mielografia szyjna),
 • stawu barkowego, łokciowego, dłoni, biodrowego, kolanowego, skokowego.

 

Rejestracja TK:

od poniedziałku do czwartek w godz.  7.00-18.00

w piątek 7.00-15.00

Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285.

Ze względu na specyfikę badania preferowana jest rejestracja osobiście.

Kierownik Zakładu

lek. Agnieszka Klewicka

nr tel. 58 76 84 291

 

Kierownik Zespołu Techników RTG

Beata Janowitz

nr tel. 58 76 84 291