Punkt Informacji Onkologicznej

  

Miejsce: w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsk, parter w bud. B przy Al. Zwycięstwa 31/32 

Kiedy:  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00.


Zadaniem punktu informacyjnego jest udzielanie informacji pacjentom i ich krewnym o sposobach leczenia, miejscach wykonywania badań, a także wsparcie psychologiczne.


Dyżurują w nim wolontariusze, którymi są m.in. osoby po przebytej chorobie nowotworowej, psycholodzy i studenci psychologii.

 

Infolinia Onkologiczna 800 08 01 64 (bezpłatna) od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-22:00.