Oddział Onkologii

Oddział Onkologii mieści się w Wojewódzkim Centrum Onkologii przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku.
Działa w godzinach 7.30 - 19.30 od poniedziałku do piątku, z możliwością przedłużenia pobytu chorego na Oddziale ze względu na zastosowane leczenie.

Schemat pobytu na Oddziale

 

 •  Rejestracja/Izba Przyjęć

Pacjenci na Oddział rejestrują się osobiście w dniu przyjęcia w Izbie Przyjęć Oddziału Onkologii, położonej na pierwszym piętrze bud. B przy Al. Zwycięstwa 31/32.

Izba Przyjęć czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00.

Warunkiem rejestracji w Izbie Przyjęć jest poprzedzającą ją wizyta u lekarza prowadzącego leczenie oraz uzyskanie od lekarza zgody na hospitalizację poprzez otrzymanie indywidualnej karty „plan leczenia”.

Lekarz powinien poinformować chorego na kiedy zaplanowana jest ponowna hospitalizacja (ponowne podanie leczenia), a rejestratorka na Izbie Przyjęć Oddziału Onkologii dokonuje stosowanej rejestracji na ten dzień informując chorego o dacie i godzinie następnej zaplanowanej wizyty u lekarza prowadzącego.

Przed zgłoszeniem się na Izbę Przyjęć oddziału onkologii prosimy przygotować dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.

 

 • Pobyt

Po zarejestrowaniu zgłoszenia się na Oddział w Izbie Przyjęć chory oczekuje na realizację zlecenia zaplanowanego przez lekarza prowadzącego leczenia onkologicznego przez zespół farmaceutów i pielęgniarek Oddziału.

Czas oczekiwania na podanie leczenia jest uzależniony od zleconego schematu leczenia, jego złożoności oraz konieczności dochowania rygorystycznych norm przygotowania leków.

Po przygotowaniu leczenia zespół pielęgniarek zgłasza gotowość do podania leczenia poprzez wezwanie chorego na Oddział z poczekalni znajdującej się przy Izbie Przyjęć.

Czas podania leków na Oddziale jest zmienny. Leki mogą być stosowane zarówno w monoterapii – wtedy jednorazowo podaje się jeden lek, lub polichemioterapii – kiedy to używa się kombinacji różnych cytostatyków i podaje je równocześnie lub w specjalnym trybie czasowym. Niejednokrotnie terapia wymaga także zastosowania złożonych schematów leczenia wspomagającego, tak aby potencjalne powikłania leczenia były jak najmniej odczuwalne przez chorego.

W zależności od rodzaju leku, procedura podania trwa różnie długo, poczynając od kilku minut, a kończąc na kilkunastu godzinach. Czasem infuzja leku wymaga zmiany w trakcie podawania co może zmienić pierwotnie zaplanowany czas leczenia.

W trakcie oczekiwania na podanie leczenia prosimy o cierpliwość, bowiem wydłużenie tego czasu może wynikać z wielu aspektów naszej pracy np. z komplikacji i powikłań leczenia u poprzedzającego Państwa leczenie chorego. 

Po podaniu leków chory otrzymuje kartę zrealizowanej terapii, ewentualne zalecenia oraz recepty i opuszcza Oddział.

 

 • Zakres działania

Baza diagnostyczno-lecznicza szpitala spełnia standardy międzynarodowe i umożliwia przeprowadzenie wszelkich procedur koniecznych do rozpoznania i oceny stopnia zaawansowania nowotworów różnego typu. W skład oddziału wchodzi 7 sal chorych na pierwszym piętrze oraz część ambulatoryjna znajdująca się na drugim piętrze bud. B przy al. Zwycięstwa 31/32. Oddział świadczy usługi w trybie jednodniowym oraz w trybie ambulatoryjnym. Leczenie w trybie jednodniowym to hospitalizacje trwające poniżej 24 godzin (z reguły kilka godzin). Taka forma leczenia stosowana jest u większości leczonych u nas chorych. Jej zaletą jest maksymalne ograniczenie uciążliwości związanej z hospitalizacją dla chorego onkologicznie oraz jak najmniejszą ingerencję samego sposobu leczenia w życie chorego. Każdy chory leczony w tym trybie: rano lub w przeddzień leczenia ma pobieraną krew na badania laboratoryjne właściwe dla danego schematu leczenia, następnie jest badany przez lekarza prowadzącego. Po zakwalifikowaniu do podania leków chory przechodzi poprzez Izbę Przyjęć na salę dzienną, gdzie pielęgniarka podaje zlecone przez lekarza i przygotowane przez farmaceutę leki przeciwnowotworowe. Po podaniu leków chory otrzymuje kartę zrealizowanej terapii, ewentualne zalecenia oraz recepty i opuszcza Oddział. Całość zajmuje najczęściej kilka godzin. Oddział dysponuje w części dziennej poczekalnią, gabinetem zabiegowym, Izbą Przyjęć oraz siedmioma salami chorych wyposażonymi w łóżka i fotele do chemioterapii.

Leczenie w trybie ambulatoryjnym to forma dedykowana głównie pacjentom otrzymującym leczenie w formie doustnej lub krótkich wlewów dożylnych. Pobyt wygląda podobnie do trybu dziennego, ale z reguły trwa krócej.

Leczenie prowadzone w Oddziale to głównie leczenie systemowe (ogólnoustrojowe):

 1. Leczenie indukcyjne to leczenie, które ma za zadanie zmniejszyć masę guza i zniszczyć potencjalne mikroprzerzuty, co może pozwolić na ograniczenie zakresu operacji (na przykład w raku piersi leczenie to daje szansę na zabieg oszczędzający pierś) lub zwiększenie szansy na skuteczność zabiegu.
 2. okołooperacyjne (na przykład w raku żołądka, czy przy usuwaniu przerzutów do wątroby w raku jelita grubego) to leczenie podzielone na dwie części: przedoperacyjną i pooperacyjną – ma za zadanie zwiększyć szansę na wyleczenie.
 3. uzupełniające – po leczeniu operacyjnym lub radioterapii.
 4. paliatywne – u pacjentów z chorobą zaawansowaną, kiedy wyleczenie jest niemożliwe, a leczenie systemowe u większości pacjentów daje szansę na przedłużenie życia, poprawę komfortu lub opóźnienie pogorszenia komfortu życia.

Dzięki kontraktowi z NFZ Oddział Onkologii dysponuje niemal wszystkimi metodami leczenia systemowego nowotworów: chemioterapią, terapią hormonalną, immunoterapią, terapią celowaną (molekularną) oraz terapią wspomagającą. Oprócz klasycznych leków cytostatycznych stosuje się tu terapie oparte na najnowszych lekach w ramach programów terapeutycznych NFZ i chemioterapie niestandardowe.

Prowadzi się również immunoterapie wybranych nowotworów złośliwych oraz leczenie preparatami o innym niż cytostatyki mechanizmie działania.

Oddział Onkologii pracuje w ramach struktur spółki Copernicus, co pozwala na każdym etapie diagnozowania i leczenia korzystać z pomocy pozostałych oddziałów specjalistycznych naszych szpitali lub poradni. Szczególnie ważna jest przychodnia onkologiczna, w której pacjentów prowadzą i konsultują onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, hematolodzy i chirurdzy-onkolodzy.
Ponadto nasz zespół bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych, których lista jest dostępna u Specjalisty ds. badań klinicznych pod numerem telefonu 58-732-48-10.

 

 

Rejestracja

Pacjenci na oddział rejestrują się osobiście

w Izbie Przyjęć Oddziału Onkologii

(I piętro w bud. B przy al. Zwycięstwa 31/32)

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00

 

Dyrektor Medyczny WCO

dr n.med. Monika Nowaczyk

Kierownik Oddziału

dr n. med. Krzysztof Adamowicz

Zastępca Kierownika

lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska

Starsi asystenci, specjaliści onkologii klinicznej

 • dr n. med. Monika Nowaczyk
 • lek.   Magdalena Berndt
 • lek.   Irena Czech
 • lek.   Elżbieta Goszczyńska-Matysiak
 • lek.   Maria Palasik
 • lek.   Małgorzata Piotrowska
 • lek.   Maria Szczepińska-Nowak
 • lek.   Magdalena Wieczorek-Rutkowska
 • lek.   Magdalena Wojtkiewicz
 • lek.   Joanna Wójcik-Tomaszewska
 • dr n. med. Jolanta Żok

 

Starsi asystenci, specjaliści hematologii

 • dr n. med. Hanna Ciepłuch
 • dr n. med. Ewa Kazimierska
 • lek.   Krzysztof Matyśniak
 • lek.   Iwona Szutkowska

Psycholodzy

 •  mgr Magdalena Frukacz-Gromadzka - Specjalista Psycholog Kliniczny
 • mgr Sławomir Kallas – psychoterapeuta

Koordynator Pakietu Onkologicznego

Agnieszka Tokarska

Specjalista do spraw badań klinicznych

dr n. med. Joanna Karczewska

Przełożona Pielęgniarek

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego Aneta Bielewicz