Przejdź do:
COPERNICUS Mamma Centrum
search
mail_outline
Kontakt

COPERNICUS Mamma Centrum

Lokalizacja

O COPERNICUS Mamma Centrum

Dla Pacjenta

Zespół Ośrodka Leczenia Chorób Piersi

+
lek. Berndt Magdalena

lek.  Berndt Magdalena

specjalista onkologii klinicznej                                                                                            

+
dr n. med. Chruścicka Iwona

dr n. med. Iwona Chruścicka

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

chirurg onkologii z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu chorób piersi. Długoletnia praca z chorymi na raka piersi pozwoliła osiągnąć biegłość w chirurgicznym leczeniu tej choroby oraz opanowaniu szerokiego wachlarza technik rekonstrukcji piersi. Jako członek zespołu BCU ciągle uaktualnia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących leczenia raka piersi. W latach 2006 – 2010 byla koordynatorem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w woj. pomorskim realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Praca ośrodka dała wymierne efekty w postaci bardzo wysokiej zgłaszalności kobiet na badania skryningowe mammograficzne w woj. pomorskim.

Jest autorem artykułu pt.: „Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - pierwszy rok działalności w województwie pomorskim” w Nowotwory Journal of Onkology. Wygłosiła liczne referaty w ramach popularyzacji skryningowych badań mammograficznych dla kobiet wśród licznych środowisk w tym samorządowych i pedagogicznych Pomorza.

Brała udział w 4 międzynarodowych badaniach klinicznych MINDACT (2006) i KU 3613 (2007-2008), PRAME-AS 15-MEL-001(MET) – faza I(2011), PRAME-AS 15-MEL-001-faza II(2012). W latach 2008 - 2017 pracowała w Swissmed Centrum Zdrowia w zespole chirurgicznego leczenia chorób piersi pod kierunkiem prof. Janusza Jaśkiewicza. W latach 2009 - 2015 Wykonywała specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz w latach 2005 do 2009 zdobywała doświadczenie zawodowe i naukowe przy Klinice Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Akademii Medycznej w Gdańsku. Prywatnie jest osobą otwartą, serdeczna i oddaną chorym i swojej pracy.

+
lek. Czech Irena

lek. Irena Czech

specjalista onkologii klinicznej

 absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Tytuł lekarza uzyskała w 1989 roku na wydziale lekarskim. W 1994 roku zrobiła specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej w Klinice Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1998 roku uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z chemioterapii onkologicznej pracując na oddziale chemioterapii w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. W 2003 roku uzyskała tytuł specjalisty onkologii klinicznej. Obecnie jest zatrudniona w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, gdzie pełnię funkcję kierownika Ośrodka Leczenia Chorób Piersi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. • Od wielu lat specjalizuję się w leczeniu raka piersi. Specjalizacje • Onkologia kliniczna • Radioterapia onkologiczna

+
dr n. med. Kąkol Michał

dr n. med. Michał Kąkol
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chrurgii onkologicznej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku z 2000r., gdzie ukończył także staż podyplomowy. W kolejnych latach asystent Oddziałów Chirurgicznych Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku i Szpitala Powiatowego w Kartuzach, gdzie uzyskał dyplom specjalisty chirurgii ogólnej. Kurs specjalizacji chirurgii onkologicznej ukończył w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przewód doktorski z zakresu implantowanych portów dożylnych obronił w Gdańśki Uniwersytecie Medycznym.

Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Regularnie bierze udział w corocznych warsztatach Onkoplastki i Chirurgi Piersi pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Poznań, Kraków; w tym trzykrotnie jako jeden z organizatorów w Gdańsku. Odbył dwa kursy z zakresu leczenia operacyjnego piersi w ramach Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), trzykrotnie praktykował w ośrodkach leczenia raka piersi (Breast Unit) w Klinikach w Niemczech: Bas Saarow u dr Budnera i Greifswald u prof. Ohlingera.

Zajmuje się leczeniem z zakresu chirurgii onkologicznej, w szczególności diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób piersi na każdym etapie: diagnostyki, terapii i rekonstrukcji. Obok tego w codziennej praktyce zajmuje się wszczepianiem portów dożylnych u pacjentów w trakcie chemioterapii.

+
dr n. med. Nowaczyk Monika

dr n. med. Monika Nowaczyk

specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicznej

Od wielu lat obszarem moich zainteresowań jest rak piersi, nowotwory jelita grubego oraz rak gruczołu krokowego. Szczególną sytuacją kliniczną, którą się zajmuje jest rak piersi u mężczyzn.

+
lek. Palasik Maria

lek.  Maria Palsik

specjalista onkologii klinicznej

+
lek. Sokołowski Dariusz

lek. Dariusz Sokołowski

specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

+
lek. Szczepińska- Nowak Maria

lek. Szczepińska-Nowak Maria 

specjalista onkologii klinicznej

Zespół Pracowni Diagnostyki Obrazowej

+
Pracownia Diagnostyki Obrazowej

lek. Małgorzata Kanas

z-ca kierownika Centrum Diagnostyki Obrazowej


·         lek. Apanowicz-Kasiura Iwona         

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         lek. Czerniecka Krystyna               

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         lek. Jędrzejczyk Athina                  

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         lek. Kanas Małgorzata                    

      specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         lek. Łęgowik-Chmielewska Adrianna

      specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         lek. Piechocińska Beata                  

      specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         lek. Wojciechowska Lucyna             

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

·         mgr Elżbieta Porębska         

         kierownik zespołu  techników radiologii

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share