COPERNICUS Mamma Centrum
Oferta » 
Wojewódzkie Centrum Onkologii » 

W budynku Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy ul. Skłodowskiej – Curie 2  w Gdańsku powstało nowoczesne centrum diagnozowania i leczenia chorób piersi  –  COPERNICUS MAMMA CENTRUM  wg. standardów Breast Cancer Unit.  Wśród chorób nowotworowych u kobiet nowotwór piersi zajmuje pierwsze miejsce, a zapadalność na tą chorobę ciągle wzrasta. Zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami najlepsze efekty diagnostyczne i terapeutyczne osiąga się organizując osobne, wyspecjalizowane ośrodki dedykowane konkretnej jednostce chorobowej. Takim ośrodkiem jest COPERNICUS MAMMA CENTRUM - Ośrodek diagnozowania i leczenia chorób piersi.

Istotnym elementem takiego centrum jest wykwalifikowana kadra medyczna, którą Spółka COPERNICUS Podmiot Leczniczy już posiada. Wśród nich można wymienić:

 • zespół lekarzy radiologów - specjalizujących się w opisywaniu badań mammograficznych i USG piersi, rezonansu magnetycznego oraz wykonywujący każdy rodzaj biopsji,
 • zespół chirurgów onkologicznych - wykonujących pełen zakres zabiegów leczniczych jak i odtwórczych w obrębie gruczołu piersiowego,
 • zespół lekarzy onkologów klinicznych i radioterapeutów - specjalizujących się w leczeniu raka piersi,
 • zespół specjalistów rehabilitacji onkologicznej
 • zespół psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów doświadczonych w pomocy chorym onkologicznym,
 • oraz specjalista z zakresu genetyki onkologicznej.

 

Z pomocy ośrodka  może skorzystać każda pełnoletnia kobieta. Osoba,  którą zaniepokoją zmiany w piersi lub będzie chciała przebadać się profilaktycznie, a także będzie już po leczeniu onkologicznym i będzie wymagać wieloletnich, systematycznych kontroli u onkologa. W ramach nowo powstałego Centrum każda pacjentka, która zgłosi się na badanie będzie miała wykonaną szybko mammografię lub USG piersi. Będzie zbadana przez lekarza onkologa czy chirurgia onkologa i w razie takiej potrzeby zostanie natychmiast rozpoczęta pełna i przede wszystkim szybka diagnostyka onkologiczna zakończona  konsylium lekarskim i zaplanowanym leczeniem przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów. W razie stwierdzenia przez konsylium lekarskie procesu chorobowego zostanie natychmiast włączone leczenie.

 

Pacjentka będzie objęta kompleksową i zintegrowaną opieką od początku procesu diagnostycznego poprzez leczenie i następnie kontrole. Będzie cały czas pod opieką tego samego, wybranego przez siebie lekarza prowadzącego. Takie postępowanie zapewnia  zredukowanie stresu u pacjentki i buduje zaufanie do lekarza. Każda potrzebująca tego kobieta zostanie objęta opieką interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w sposób kompleksowy i zintegrowany.

Organizacja opieki nad kobietami z chorobami piersi w ramach wyodrębnionych, specjalistycznych ośrodków w innych krajach spowodowała zwiększenie wyleczalności i zmniejszenie kosztów leczenia. Dlatego też Parlament Europejski wydał rezolucję wzywającą kraje członkowskie do powołania w/w centrów do końca 2016 roku. COPERNICUS Podmiot Leczniczy chce, by leczenie nowotworów w naszym województwie odbywało się szybko i  sprawnie, tak by kobiety miały poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie procesu terapeutycznego. Dlatego stworzenie takiego Centrum uważamy za swój obowiązek, a MAMMA CENTRUM  niesie najwyższej jakości pomoc w bardzo szybkim czasie.

 

 

Rejestracja:

ul. Marii Skłodowskiej Curie 2

Czynna: od poniedziałku do piątku: 7:00-18:00

tel. 58  772-39-50, 58  345-21-99

 

Zespół:

     PORADNIA ONKOLOGICZNA

lek. Irena Czech

kierownik Ośrodka Leczenia Chorób Piersi

 

 

 • lek.  Berndt Magdalena

       specjalista onkologii klinicznej                                                                                            

 • lek.  Czech Irena 

       specjalista onkologii klinicznej

 • dr n. med. Chruścicka Iwona 

       specjalista chirurgii onkologicznej

 • dr n. med. Kąkol Michał

       specjalista chirurgii onkologicznej

 • dr n. med. Nowaczyk Monika

       specjalista onkologii klinicznej, radioterapii onk.

 • lek. Sokołowski Dariusz  

       specjalista chirurgii onkologicznej

 • lek. Szczepińska-Nowak Maria 

       specjalista onkologii klinicznej

 • lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
  specjalista onkologii klinicznej

 
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

lek. Małgorzata Kanas

z-ca kierownika Centrum Diagnostyki Obrazowej

 

 • lek. Apanowicz-Kasiura Iwona         

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • lek. Czerniecka Krystyna               

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • lek. Jędrzejczyk Athina                  

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • lek. Kanas Małgorzata                    

      specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • lek. Łęgowik-Chmielewska Adrianna

      specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • lek. Piechocińska Beata                  

      specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • lek. Wojciechowska Lucyna             

       specjalista radiologii i diagnostyki  obrazowej

 • mgr Elżbieta Porębska         

         kierownik zespołu  techników radiologii

 

 

 

 

+
lek. Irena Czech

lek. Irena Czech

specjalista onkologii klinicznej

 absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Tytuł lekarza uzyskała w 1989 roku na wydziale lekarskim. W 1994 roku zrobiła specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej w Klinice Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1998 roku uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z chemioterapii onkologicznej pracując na oddziale chemioterapii w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. W 2003 roku uzyskała tytuł specjalisty onkologii klinicznej. Obecnie jest zatrudniona w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, gdzie pełnię funkcję kierownika Ośrodka Leczenia Chorób Piersi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. • Od wielu lat specjalizuję się w leczeniu raka piersi. Specjalizacje • Onkologia kliniczna • Radioterapia onkologiczna

+
dr n. med. Monika Nowaczyk

dr n. med. Monika Nowaczyk

specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii onkologicznej

Od wielu lat obszarem moich zainteresowań jest rak piersi, nowotwory jelita grubego oraz rak gruczołu krokowego. Szczególną sytuacją kliniczną, którą się zajmuje jest rak piersi u mężczyzn.

+
dr n. med. Michał Kąkol

dr n. med. Michał Kąkol
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chrurgii onkologicznej

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku z 2000r., gdzie ukończył także staż podyplomowy. W kolejnych latach asystent Oddziałów Chirurgicznych Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku i Szpitala Powiatowego w Kartuzach, gdzie uzyskał dyplom specjalisty chirurgii ogólnej. Kurs specjalizacji chirurgii onkologicznej ukończył w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Przewód doktorski z zakresu implantowanych portów dożylnych obronił w Gdańśki Uniwersytecie Medycznym.

Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Regularnie bierze udział w corocznych warsztatach Onkoplastki i Chirurgi Piersi pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: Poznań, Kraków; w tym trzykrotnie jako jeden z organizatorów w Gdańsku. Odbył dwa kursy z zakresu leczenia operacyjnego piersi w ramach Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), trzykrotnie praktykował w ośrodkach leczenia raka piersi (Breast Unit) w Klinikach w Niemczech: Bas Saarow u dr Budnera i Greifswald u prof. Ohlingera.

Zajmuje się leczeniem z zakresu chirurgii onkologicznej, w szczególności diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób piersi na każdym etapie: diagnostyki, terapii i rekonstrukcji. Obok tego w codziennej praktyce zajmuje się wszczepianiem portów dożylnych u pacjentów w trakcie chemioterapii.

+
dr n. med. Iwona Chruścicka

dr n. med. Iwona Chruścicka

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej

chirurg onkologii z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu chorób piersi. Długoletnia praca z chorymi na raka piersi pozwoliła osiągnąć biegłość w chirurgicznym leczeniu tej choroby oraz opanowaniu szerokiego wachlarza technik rekonstrukcji piersi. Jako członek zespołu BCU ciągle uaktualnia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach dotyczących leczenia raka piersi. W latach 2006 – 2010 byla koordynatorem Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w woj. pomorskim realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Praca ośrodka dała wymierne efekty w postaci bardzo wysokiej zgłaszalności kobiet na badania skryningowe mammograficzne w woj. pomorskim.

Jest autorem artykułu pt.: „Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi - pierwszy rok działalności w województwie pomorskim” w Nowotwory Journal of Onkology. Wygłosiła liczne referaty w ramach popularyzacji skryningowych badań mammograficznych dla kobiet wśród licznych środowisk w tym samorządowych i pedagogicznych Pomorza.

Brała udział w 4 międzynarodowych badaniach klinicznych MINDACT (2006) i KU 3613 (2007-2008), PRAME-AS 15-MEL-001(MET) – faza I(2011), PRAME-AS 15-MEL-001-faza II(2012). W latach 2008 - 2017 pracowała w Swissmed Centrum Zdrowia w zespole chirurgicznego leczenia chorób piersi pod kierunkiem prof. Janusza Jaśkiewicza. W latach 2009 - 2015 Wykonywała specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz w latach 2005 do 2009 zdobywała doświadczenie zawodowe i naukowe przy Klinice Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Akademii Medycznej w Gdańsku. Prywatnie jest osobą otwartą, serdeczna i oddaną chorym i swojej pracy.

+
lek. Adriana Łęgowik - Chmielewska

 

lek. Adriana Łęgowik-Chmielewska

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

+
lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska

lek. Magdalena Wieczorek-Rutkowska
specjalista onkologii klinicznej


Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyła w 2002 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego w Szpitalu Morskim w Gdyni, rozpoczęła i ukończyła specjalizację z onkologii klinicznej w Klinice Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł specjalisty uzyskała w kwietniu 2010 roku. Od 2009 roku związana jest z Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku, pracuje w Oddziale Chemioterapii Jednego Dnia oraz Poradni Onkologicznej, gdzie diagnozuje i leczy wszystkie rodzaje nowotworów złośliwych litych. Szczególne zainteresowania na gruncie zawodowym to rak piersi, rak nerki i guzy neuroendokrynne. Od 2010 roku prowadzi badania kliniczne-jako współbadacz oraz główny badacz, w szczególności dotyczące leczenia raka piersi, raka nerki, czerniaka, raka płuca oraz raka jajnika. Swą wiedzę z zakresu onkologii poszerza na corocznych zjazdach naukowych ASCO, ESMO, ENET i wielu innych. Jest autorem kilku publikacji naukowych.