Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

O Oddziale

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  świadczy usługi medyczne w zakresie rehabilitacji neurologicznej  w warunkach stacjonarnych. Przeznaczony jest dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy wymagają kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.

 

Podstawowe zasady leczenia i opieki.

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona  jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń zawartych w katalogu JGP Narodowego Funduszu Zdrowia. Opieka medyczna zapewniona jest przez lekarzy oddziału, konsultantów, wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz opiekunów medycznych.

Usprawnianie odbywa się pod kierunkiem fizjoterapeutów, którzy w indywidualnej pracy z pacjentem wykorzystują metody terapeutyczne: PNF, Kinesiology Taping, Mc Kenzie, Bobath oraz wiedzę zdobytą w trakcie licznych kursów dokształcających.

W procesie terapeutycznym uczestniczy  neurologopeda, który prowadzi diagnostykę i terapię zaburzeń mowy oraz połykania. Pacjenci są objęci także opieką psychologa.

W trakcie pobytu pacjenta w oddziale istotne znaczenie ma zaangażowanie się rodzin/opiekunów pacjenta w proces usprawniania ruchowego, jak również w czynności dnia codziennego (celem edukacji i przygotowania się na powrót pacjenta do domu).

 

Na oddziale prowadzone są zajęcia praktyczne ze studentami fizjoterapii i pielęgniarstwa.

 

Informacja o strukturze i wyposażeniu oddziału:

  • Oddział Rehabilitacji  Neurologicznej dysponuje 30 łóżkami, które rozmieszczone są  w 1-2 osobowych salach chorych oraz jednej sali 4-osobowej. Każda z sal jest bezpośrednio skomunikowana z łazienką, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  • oddział dysponuje 3 salami gimnastycznymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, oraz salą do wykonywania zabiegów fizykalnych (elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii i termolecznictwa).
  • w skład oddziału wchodzi także Pracownia Terapii Zajęciowej, oferująca zajęcia z zakresu arteterapii, biblioterapii oraz ludoterapii mające na celu usprawnianie w zakresie funkcji kończyn górnych.

 

 

 

Kierownik

dr n. med. Jerzy Świątkiewicz

 

Oddziałowa

Alina Kuceł
 

Kontakt

nr tel Sekretariat    58 768 45 11

nr tel Kierownik      58 768 45 12

nr tel Oddziałowa   58 768 45 14

nr tel Lekarz            58 768 46 96

nr tel Psycholog      58 768 45 24

nr tel Logopeda      58 768 46 24

 

e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@copernicus.gda.pl

nr fax. 58 768 45 19