Oddział Pediatryczny
Oferta » 
Szpital św. Wojciecha » 

O Oddziale

Ze względu na obecność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w strukturach Szpitala św Wojciecha, Oddział ma profil ogólnopediatryczny. Hospitalizowane (diagnozowane i leczone) są dzieci z najczęstszymi schorzeniami wieku rozwojowego, a więc: infekcjami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego.

Istotną część naszej działalności leczniczej zajmują m.in: 

 • Schorzenia wątroby i dróg żółciowych (od okresu noworodkowego do 18 roku życia) w tym przede wszystkim cholestazy niemowlęce, schorzenia metaboliczne, przewlekłe zapalenia wątroby u dzieci starszych, a także w szerokim pojęciu opieka nad pacjentem pediatrycznym po przeszczepieniu wątroby. W ramach diagnostyki prowadzimy badania metabolicznych oraz z zakresu biologii molekularnej (np. z. Gilberta, ch. Wilsona, hemochromatoza). 

 • Schorzenia alergiczne: przewodu pokarmowego, skóry oraz przewlekłe schorzenia układu oddechowego. Dysponujemy możliwością badań spirometrycznych, testów alergicznych. 

 • Diagnozujemy i leczymy dzieci z bólami brzucha - w związku ze współpracą z Pracownią Endoskopową tutejszego Szpitala istnieje możliwość wykonania badania endoskopowego górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 

 • Diagnozujemy i leczymy dzieci z bólami głowy

W strukturę Oddziału Pediatrii wchodzą 2 pododdziały – 12-łóżkowy dla dzieci starszych (powyżej 3 r. ż) oraz 20-łóżkowy dla dzieci młodszych (do 3 r. ż). Lekarze zatrudnieni w Oddziale Pediatrii sprawują także opiekę medyczną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla Dzieci. 

Niezależnie od powyższych głównych kierunków naszej działalności medycznej każde chore dziecko jest dla nas wyzwaniem i dokładamy wszelkich starań , aby jak najszybciej i jak najtrafniej postawić diagnozę i podjąć niezbędne leczenie.

 

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Podstawowe zasady leczenia i opieki

W czasie hospitalizacji w Oddziale istnieje możliwość szeregu konsultacji specjalistycznych: okulistycznej, neurologicznej, laryngologicznej, psychologicznej i dietetycznej, ortopedycznej, chirurgicznej, kardiologicznej.

W ramach współpraca z Zakładem Diagnostyki Obrazowej tutejszego Szpitala istnieje możliwość wszechstronnej diagnostyki - w tym także badanie tomokomputerowe, rezonans magnetyczny – dzieci starsze.

  

Przyjęcie na oddział 

Do Oddziału Pediatrii pacjenci są przyjmowani zarówno ostrodyżurowym jak i planowym. 

 • Opiekunowie chorego dziecka przyjmowanego do Oddziału Pediatrii powinni udostępnić do wglądu dotychczasową dokumentację medyczną (usprawnia proces diagnostyczno-terapeutyczny)

 • oraz zapewnić dziecku jego rzeczy osobiste (odzież, kosmetyki, gryzaczki itp.),

 • Opiekunowie chorych dzieci mogą przebywać na oddziale całą dobę. 

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Pediatrii pracują w systemie podstawowym, a więc podczas hospitalizacji jeden lekarz sprawuje opiekę nad chorym, co zapewnia ciągłość i spójność procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Opiekunowie dzieci są informowani o tym kto jest lekarzem „prowadzącym” podczas obchodu 1-szego dnia hospitalizacji (w dniu przyjęcia do szpitala pozostają pod opieką lekarza dyżurnego).

 

Wypis z oddziału 

Karta wydawana jest w dniu wypisu pacjenta. 

Odrębna zgoda (opiekunów oraz dzieci powyżej 16 roku życia) wymagana jest przy:

 • znieczuleniu ogólnym,

 • wykonywaniu badań endoskopowych przewodu pokarmowego,

 • badań tomokomputerowych, MRI,

 • nakłuciu lędźwiowym,

 • oraz konsultacji: psychologicznej, psychiatrycznej i ginekologicznej.

+
Informacje o salach i ich wyposażeniu

W skład Oddziału Pediatrii wchodzi 12 sal chorych, w tym 3 sale z pełnym węzłem sanitarnych.

Na Oddziale istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu dla opiekunów dziecka (zapewniamy miejsce do spania – rozkładany fotel typu „pufa” oraz pościel), poza szafką przyłóżkową każdy pacjent posiada odrębny przewijak oraz szafkę na rzeczy osobiste.

W oddziałach dla rodziców dostępny jest czajnik, lodówka, sanitariaty.

Na Oddziale dla dzieci starszych funkcjonuje świetlica, gdzie nasi pacjenci spędzają czas pod opieką nauczyciela.

+
Fundacja

Fundacja Pomocy Oddziałowi Pediatryczno – Alergologicznemu

Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku – Zaspie „MALUCH”

 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000134412

 

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji

Pomóż chorym dzieciom

Wywołasz uśmiech na twarzach naszych małych pacjentów

 

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:

Bank Millenium PL

Nr rachunku PL38 1160 2202 0000 0000 5135 2599

Kierownik Oddziału

Dr hab. n. med. Anna Liberek, prof. nauk medycznych

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Małgorzata Oklińska

 

Kontakt

nr tel Sekretariat   58 768 45 16

nr tel Kierownik     58 768 45 16

nr tel Oddziałowa  58 768 45 34

nr tel Pielęgniarki  58 768 44 15

nr tel Lekarze         58 768 45 10/18