Przejdź do:
Oddział Okulistyczny
search
mail_outline
Kontakt

Dla Pacjenta

+
Zapisy na zabiegi

Pacjenci do zabiegów planowych winni zgłaszać się ze skierowaniem do sekretariatu oddziału (codziennie od 10:00 do 12:00) celem zarejestrowania się w kolejce oczekujących na operację. 12:00)


+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Przyjęcie na oddział:

Przyjęcie na oddział:

 • Tryb ostry: pacjenci do hospitalizacji z nagłymi chorobami oka tzw. ostre przypadki zgłaszają się na SOR
 • Tryb planowy


  Przygotowanie do hospitalizacji z zabiegiem operacyjnym:

  Lekarz rodzinny powinien być powiadomiony o planowanej operacji, celem wyrównania układu krążeniowo-oddechowego oraz wykluczenia ognisk zapalnych w ustroju.

  Pacjent nie powinien przyjmować leków obniżających krzepliwość krwi:

  • leków przeciwpłytkowych (Acard, Polocard, Bestpirin. Aspirin, Plavix, Aclotin itp.)
  • leków z grupy antagonistów wit. K (Acenocumarol,Sintrom) i trombiny ( Pradaxa).

  Po konsultacji z lekarzem rodzinnym ww. leki należy odstawić lub zastąpić lekami z grupy heparyn drobnocząsteczkowych (np. Clexane, Fraxiparine, Fragmin).


  Do szpitala należy przynieść:

  •  swoją dokumentacje medyczną (wypisy z oddziałów, dotychczasowe badania itp.),
  •  przyjmowane na stałe swoje leki na kilka dni w oryginalnych opakowaniach.
  •  piżamę, szlafrok i przybory osobiste.
  •  sztućce, kubek.


  Wypisy z oddziału:


  Wypisy z oddziału odbywają się w godzinach 12:00-15:00 ,o ile wcześniej nie zostanie ustalona z lekarzem prowadzącym inna godzina.

  +
  Informacje o salach i ich wyposażeniu

  Oddział dysponuje salami 2-3 osobowymi z indywidualnymi węzłami sanitarnymi z niezależnym termoobiegiem. Łącznie 22 łóżka.

  +
  Świadczenia zabiegowe
  • Operacje usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, z małego cięcia  z implantacją  zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych.
  • Operacje usunięcia zaćmy powikłanej w tym:  zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy (ECCE), kryoekstrakcja zaćmy, witrektomia odcinka przedniego, implantacja twardych IOL.
  • Wtórne wszczepy sztucznych soczewek z fiksacją twardówkową w oczach bezsoczewkowych.
  • Operacje przeciwjaskrowe:
   • przetokowe: trabekulektomia ( z użyciem antymetabolitów)
   • z zastosowaniem systemów drenujących (mini-implant EX-PRESS®,  zastawka Ahmeda), 
  • Krioaplikacje odcinka przedniego.
  • Operacje łączone zaćmy i jaskry metodą fakotrabekulektomii.
  • Operacje zeza u dorosłych.
  • Zabiegi rekonstrukcyjne i plastyczne  w zakresie powiek i spojówki (operacyjne usunięcie skrzydlika, opadanie powiek, odwinięcie i podwinięcie powiek).
  • Zabiegi usunięcia guzów powiek i spojówki z jednoczesną rekonstrukcją tkanek i badaniem histopatologicznym nowotworu.
  • Laseroterapia w  jaskrze i schorzeniach siatkówki.
  • Iniekcje doszklistkowe  anty-VEGF w leczeniu wysiękowej postaci AMD (program lekowy NFZ) oraz  retinopatii wcześniaków.
  • Leczenie obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu żyły środkowej siatkówki, zapaleń naczyniówki oraz cukrzycowego obrzęku plamki  z użyciem iniekcji doszklistkowych  anty-VEGF.
  • Sondowanie dróg łzowych u niemowląt.
  • Chirurgiczne zaopatrywanie urazów gałki ocznej, aparatu ochronnego oka, dróg łzowych oraz oczodołu z uwzględnieniem repozycji kostnych i uzupełnianiem ubytków z wykorzystaniem sztucznych materiałów.
  • Chirurgia dróg łzowych u dorosłych.
  • Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie kostnych ograniczeń oczodołu.
  • Zabiegi rekonstrukcyjne worka spojówkowego.
  +
  Świadczenia niezabiegowe

  Diagnostyka i leczenie schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka

  +
  Udział w programach
  • Program lekowy: "Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)” DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.86 obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
  • Badanie naukowe: „Zastosowanie preparatu anty-VEGF (Lucentis) doszklistkowo u wcześniaków przy rozpoznanej retinopatii” KB-21/15 z 07.12.2015r.  +
  Działalność szkoleniowa

  Oddział organizuje 2 dniowe  warsztaty z zakresu mikrochirurgii oka dla lekarzy okulistów o podstawowym oraz średnim stopniu zaawansowania w technice fakoemulsyfikacji.

  Do dyspozycji uczestników przygotowano 3 systemy do nauki praktycznej fakoemulsyfikacji Infiniti wraz z pełnym oprzyrządowaniem do zabiegów usunięcia zaćmy na gałkach sztucznych.

  Kursanci otrzymują certyfikat ukończenia oraz punkty edukacyjne.

  W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt z P. Maciejem Grothe tel. 695 153 004.

  +
  Badania diagnostyczne
  • USG gałki ocznej
  • Ultrabiomikroskopia (UBM)
  • OCT (ocena plamki żółtej i nerwu wzrokowego)
  • Angiografia fluoresceinowa
  • Pachymetria
  +
  Zespół Oddziału

   

  Ordynator:

  Dr n. med. Witold Kokot

  Zastępca Ordynatora:

  Lek. Ewa Sokołowska


  -NOWACKA AGATA- LEKARZ REZYDENT

  -NOWICKA-LORCZYŃSKA MAŁGORZATA- LEKARZ

  -KONKOL MARLENA- LEKARZ

  -SADOWSKI JAKUB- LEKARZ REZYDENT

  -KULESZA MARTYNA- LEKARZ REZYDENT

  -TRZNADEL KATARZYNA- LEKARZ REZYDENT

  -ANKUDOWICZ MICHAŁ- LEKARZ

  -KAPUSTO AGNIESZKA- LEKARZ

  -SAŁADZIAK KATARZYNA- LEKARZ REZYDENT

  -KAMIŃSKA AGATA – LEKARZ REZYDENT

  -WOŚ ŁUKASZ- LEKARZ REZYDENT

  -DŁUGOŃSKA AGNIESZKA- LEKARZ REZYDENT

  -SARNOWSKA JAGODA- LEKARZ REZYDENT

  -WOŹNY AGNIESZKA- LEKARZ REZYDENT

  -ARANOWSKA ALICJA- LEKARZ REZYDENT


  +
  English version

  Head of the Department:  Witold Kokot, MD, PhD

  Charge Nurse:  Jolanta Kudrycka, health services manager

   

  The Department of Ophthalmology offers a full range of medical and surgical  treatment services for all visual impairments and traumatic eye injuries.  Approximately 2000 ophthalmic surgical procedures  are  performed each year in our independent and well-equipped operating room. The Department of Ophthalmology is also a leading training center for future ophthalmologists.

   

  SURGICAL SERVICES:

  1. Small incision phacoemulsification of cataract with foldable posterior chamber IOL implantation.
  2. Extracapsular cataract extraction (ECCE).
  3. Cryoextraction of cataract.
  4. Secondary implantation of scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses in aphakia.
  5. Glaucoma filtration surgery (trabeculectomy).
  6. Augmented trabeculectomy with antiproliferative adjunctive agents (MMC).
  7. Glaucoma surgery using aqueous drainage implants (Ahmed valve implantation).
  8. Ex-Press Glaucoma Filtration Device implantation under a partial thickness scleral flap.
  9. Anterior segment cryotherapy.
  10. Combined cataract and glaucoma filtration surgery procedure (Phacotrabeculectomy)
  11. Squint surgery in adults.
  12. Plastic surgery and reconstruction of conjunctival sac.
  13. Oculoplastic eyelid surgery: blepharoplasty, ptosis repair for droopy eyelid, ectropion repair, entropion repair, tarsorraphy.
  14. Surgery involving the lacrimal apparatus: canalicular trauma repair, dacryocystorhinostomy.
  15. Orbital reconstructions.
  16. Excision of malignant lid and conjunctival lesions with histological confirmation.
  17. Nasolacrimal duct probing in congenital nasolacrimal duct obstruction.
  18. Intravitreal injections of anti-VEGF agents in age related macular degeneration (AMD), cystoid macular edema, secondary choroidal neovascular membrane.

   

   

  DIAGNOSTIC SERVICES:

  1. Posterior segment evaluation: 
  • Spectral Domain OCT,
  • Fundus Fluorescein Angiography (FFA),

  1. Cataract surgery qualification:
  • anterior segment evaluation,
  • ultrabiomicroscopy (UBM),
  • complete optical biometry using low coherence reflectometry technique with Lenstar 900,
  • ultrasound biometry (including immersion technique),
  • corneal specular microscopy.

   

  1. Glaucoma surgery qualification: 
  • Tonometry,
  • Gonioscopy,
  • Corneal pachymetry,
  • Visual field testing.

   

   

  OPERATING THEATRE EQUIPMENT

  • AMO WHITESTAR Signature® PRO Phacoemulsification System. 
  • Leica -TrueVision 3D Visualization System Ophthalmology- surgical microscope. 

   

   

  INTRODUCTION TO A HOSPITAL:

  The inpatients in a hospital are admitted in one two main ways:

  1. Through eye casualty unit at Accident and Emergency Department when emergency treatment is needed for the eyes. These can include:
  • chemical injury ,
  • sudden loss of vision within the last four to six hours,
  • sudden onset of painful red eye,
  • traumatic eye injuries.
  1. Through waiting list for admission as in the case of cataract
  grain
   
  markunread
   
  markunread
   
  markunread
   
  view_list
   
  markunread
   
  share