Oddział Neurologiczny i Udarowy

O Oddziale

Oddział świadczy usługi diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie:

 • leczenia ostrego udaru mózgu (włącznie z leczeniem trombolitycznym)
 • stwardnienia rozsianego (program leczenia interferonami i octanem glatirameru)
 • chorób neurozwyrodnieniowych (ch. Parkinsona, Alzheimera, Stwardnienie zanikowe boczne)
 • polineuropatii
 • miastenii i innych chorób nerwowo-mięśniowych
 • padaczki
 • schorzeń kręgosłupowo-rdzeniowych
 • guzów układu nerwowego
 • zapaleń mózgu i innych chorób autoimmunologicznych OUN
 • zakażeń układu nerwowego
 • kwalifikacja do zabiegów neurochirurgicznych w zakresie choroby Parkinsona, drżenia, dystonii oraz spastyczności

 

Szczególne umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne:

 

 1. Choroby neurozwyrodnieniowe (współpraca z przyszpitalną poradnią choroby Parkinsona oraz Poradnią Zaburzeń Pamięci) wraz z kwalifikacją i prowadzeniem chorych po zabiegach głębokiej stymulacji mózgu 
 2. Inne zaburzenia ruchowe – leczenie i diagnostyka w ramach programów lekowych za pomocą iniekcji toksyny botulinowej w zakresie:
  • dystonii (kurcz powiek, kręcz karku, dystonia krtaniowa)
  • połowiczego kurczu twarzy
  • spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym
  • spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu
 3. Diagnostyka i leczenie (program lekowy) chorób rzadkich (obecnie choroba Pompego)
 4. Diagnostyka i leczenie choroby Huntingtona (w ramach sieci międzynarodowej EHDN/Enroll-HD – jako jeden z 6 w Polsce ośrodków referencyjnych)
 5. Leczenie immunoglobulinami autoimmunologicznych zapaleń mózgu i nerwów obwodowych
 6. Diagnostyka neuroelektrofizjologiczna padaczki (Pracownia EEG) oraz chorób nerwów obwodowych i mięśni (pracownia EMG)
 7. Diagnostyka neuropsychologiczna i neurologopedyczna w chorobach neurozwyrodnieniowych i po udarze mózgu

 

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Tryb przyjęć:

 • ostry
 • kolejkowy (planowy) : pilny i zwykły. Zapisy na zabiegi planowe neurologiczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w sekretariacie oddziału.

 

Przyjęcie na oddział: 

Co zabrać ze sobą:

 • typowy zestaw szpitalny plus:
 • wypisy,
 • badania dodatkowe,
 • kartkę ze spisanymi wszystkimi lekami,
 • dane kontaktowe do rodziny/opiekunów

 

Zgoda oddzielna wymagana jest na zabieg nakłucia lędźwiowego i badania neuroobrazowe (TK, MRI)

 

Wypis z oddziału:

Wypisy w dniu wypisu chory lub rodzina odbiera w sekretariacie oddziału- wypis i recepty oraz skierowania przekazywany jest wraz z wyjaśnieniami choremu lub jego rodzinie

+
Informacje o salach i ich wyposażeniu

Liczba łóżek 35, 6 łóżek intensywnego nadzoru neurologicznego (INN), wyposażonych w system monitorowania, z możliwością prowadzenia respiratoroterapii. 4 sale 2 osobowe z własnym węzłem sanitarnym, 7 sal 3 osobowych z węzłem sanitarnym wspólnym na oddziale. Gabinet zabiegowy, gabinet socjalny, gabinet Pielęgniarki oddziałowej, 2 dyżurki lekarskie, gabinet ordynatora/kierownika, Gabinet EMG, Gabinet Neuropsychologa.

+
Udział w programach
 • leczenie toksyną botulinową,
 • leczenie immunoglobulinami,
 • leczenie choroby Pompego,
 • leczenie interferonami
 • i octanem glatirameru

Oddział prowadzi badania lekowe w ramach prób klinicznych – możliwa szczegółowa informacja na oddziale.

 

Oddział wykonuje także badania komercyjne w zakresie badania przewodnictwa nerwowego i badania mięśni (EMG) oraz EEG.

Kierownik Oddziału

prof. dr. hab. med. Jarosław Sławek

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Teresa Niewiadomska

 

Kontakt

nr tel Sekretariat     58 768 46 61

nr tel Kierownik       58 768 45 60

nr tel Oddziałowa    58 768 47 61

nr tel Pielęgniarki    58 768 44 64

nr tel Lekarze          58 768 45 78/63