Przejdź do:
Oddział Neurologiczny i Udarowy
search
mail_outline
Kontakt

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Tryb przyjęć:

 • ostry
 • kolejkowy (planowy) : pilny i zwykły. Zapisy na zabiegi planowe neurologiczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w sekretariacie oddziału.


Przyjęcie na oddział: 

Co zabrać ze sobą:

+
Informacje o salach i ich wyposażeniu

Liczba łóżek 35, 6 łóżek intensywnego nadzoru neurologicznego (INN), wyposażonych w system monitorowania, z możliwością prowadzenia respiratoroterapii. 4 sale 2 osobowe z własnym węzłem sanitarnym, 7 sal 3 osobowych z węzłem sanitarnym wspólnym na oddziale. Gabinet zabiegowy, gabinet socjalny, gabinet Pielęgniarki oddziałowej, 2 dyżurki lekarskie, gabinet ordynatora/kierownika, Gabinet EMG, Gabinet Neuropsychologa.

+
Udział w programach
 • leczenie toksyną botulinową,
 • leczenie immunoglobulinami,
 • leczenie choroby Pompego,
 • leczenie interferonami
 • i octanem glatirameru
 • stwardnienia rozsianego (leczenie pierwszej i drugiej linii)

Oddział prowadzi badania lekowe w ramach prób klinicznych:

 • Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii i połowiczego kurczu twarzy
 • Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu
 • Zaawansowane terapie choroby Parkinsona (Duodopa, Apomorfina)
 • Leczenie stwardnienia rozsianego w pierwszej i drugiej linii
 • Leczenie chorób autoimmunologicznych obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego za pomocą dożylnych wlewów immunoglobulin
 • Leczenie chorób rzadkich (choroba Pompego, Fabry'ego, Rdzeniowy Zanik Mięśni)


+
Zespół

 

Prof. Jarosław Sławek – Kierownik Oddziału

Wiesława Hołub-Kucharska – Z-ca Kierownika Oddziału


Monika Buchajewicz - specjalista neurolog

Alicja Szpiech - specjalista neurolog

Małgorzata Paczkowska -  specjalista neurolog

Witold Sołtan - specjalista neurolog

Jarosław Dulski - specjalista neurolog

Joanna Majka - specjalista neurolog

Joanna Kopcewicz-Wiśniewska - specjalista neurolog

Anna Depczyńska-Garczyńska - specjalista neurolog

Rezydenci

Magda Kwasniak-Butowska

Radosław Piekarski

Joanna Perkowska

Monika Krella

Aneta Bielec

Filip Przytuła

Jędrzej Wojtoń

Marek Dąbrowski

Psycholodzy

Ewa Bojko

Emilia Sitek

Agnieszka Konkel

Neurologopeda

Natalia Duchnik

Technik Rehabilitacji

Grażyna Troszczyłów

Agnieszka Kraśkiewicz

Olga Prokopowicz

Jacek Malicki

Technik EMG

Lucyna Bodak

Technik EEG

Anna Zagórska

 

 

 

 

+
Pracownia EMG i EEG

Rejestracja:  58 768 46 83


Pracownie wykonują także usługi komercyjne w zakresie: badanie EEG dzieci i dorosłych, badanie przewodnictwa nerwowego, badanie mięśni, próba miasteniczna, próba tężyczkowa, badania potencjałów wywołanych

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share