Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

O Oddziale

 

W oddziale prowadzona jest mechaniczna wentylacja, wentylacja nieinwazyjna, leczymy zaburzenia krążenia, krwawienia do OUN, diagnozujemy wrodzone i inne zabudzenia rozwojowe. Prowadzimy pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych i chirurgicznych. Personel lekarski jest wyszkolony w kierunku samodzielnego wykonywana badań ultrasonograficznych i echokardiograficznych. Przy współudziale lekarzy okulistów i anestezjologów u dzieci z retinopatią wcześniaków wykonujemy zabieg fotokoagulacji przezźrednicznej. Rocznie odbywa się około 50 takich zabiegów u dzieci z całego województwa pomorskiego.

 

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem wykonujemy obowiązkowe czynności profilaktyczne obejmuące: profilakykę krwawienia wywołanego niedoborem Vit.K, profilaktykę zakażeń przedniego docinka oka, szczepienia ochronne, uodpornienia czynno-bierne dzieci matek Hbs-dodatnich oraz profilaktykę krzywicy zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Równocześnie u każdego noworodka wykonujemy przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych krytycznych wad serca. Szczepienia są wykoywane u dzieci zgodnie z najnowszymi zaleceniami przez pielęgniarkę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

 

Opiekę nad naszymi pacjentami kontynuujemy w Poradni Neonatologicznej, która znajduje się w Przychodni Przyszpitalnej. Poradnia otwarta jest od poniedziałku do piątku. Miesięcznie wykonujemy ok 135 porad specjalistycznych.

 

Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej Pomorskiej Fundacji Neonatologii "Dobrze, że jesteś" http://enoworodek.pl/ która działa przy oddziale. Fundacja "Dobrze, że jesteś" powstała w 2013 roku, z inicjatywy zespołu oddziału neonatologii w Szpitalu św. Wojciecha. Powstała dzięki temu, że mieliśmy zaszczyt poznać ludzi, którym nie jest obojętny los małych pacjentów. Misją Fundacji jest poprawa warunków leczenia i rozwoju najmniejszych i najbardziej chorych noworodków, poprzez doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt.

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Przyjęcie na oddział 

 • dokument potwierdzający tożsamość rodziców lub opiekuna,

 • obcokrajowcy powinni przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dokument potwierdzający tożsamość,

 • dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

+
Program "Szpital przyjazny dziecku"

Wdrożenie programu "10 kroków do udanego karmienia" potwierdzone uzyskaniem w 2011r. tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku daje wymierne korzyści:

 

a) zdrowotne:

 • Obniżanie się liczby zakażeń szpitalnych.

 • Mniej noworodków z nasiloną żółtaczką.

 • Mniejsza liczba niemowląt przyjmowanych na oddziały dziecięce ze schorzeniami górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

 • Zmniejszenie powikłań połogowych u matek (krwawień z dróg rodnych, zapaleń piersi).

b) ekonomiczne:

 • Reklama dla szpitala, dobra marka.

 • Nadanie dobrego kierunku zmian – podnoszenie jakości świadczonych usług

 • Zwiększenie ilości pacjentek chcących urodzić dziecko w TAKIM szpitalu

 • Mniej wydatków na mieszanki sztuczne, akcesoria do sztucznego karmienia i ich sterylizację.

 • Mniejsze koszty wynikające ze zmniejszonej zachorowalności noworodków, niemowląt i dzieci oraz matek w połogu.

c) społeczne: 

 • Poprawa opieki nad kobietami rodzącymi i warunków rodzenia (organizacja sal, wystrój, atmosfera).

 • Korzystny wpływ na jakość opieki położniczej w okresie ciąży, porodu i połogu (dokształcanie kadry medycznej).

 • Poprawa jakości opieki nad matkami po porodzie (staranność, troskliwość, podmiotowość kobiety, noworodek jako ważny człowiek).

 • Poszanowanie godności i praw matek oraz ich dzieci.

 • Promocja zdrowego stylu życia, którego elementem jest zdrowe odżywianie – karmienie dzieci mlekiem matki.

 • Zapewnienie opieki w czasie laktacji po opuszczeniu szpitala (poradnia laktacyjna, szkolenia dla pracowników poradni  dziecięcej i położniczo-ginekologicznej w zakresie wiedzy o laktacji).

+
Regulamin dla odwiedzających
 • pokój dla odwiedzin dostępny w godz. od 12:00 do 20:00
 • odwiedzający zobowiązani są do pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni
 • w pokoju odwiedzin mogą przebywać 2 osoby odwiedzające pojedyńczą pacjentkę
 • nie zezwala się na wprowadzenie do pokoju odwiedzin dzieci poniżej 3 roku życia
 • czas odwiedzin ze względu na dobro noworodka należy ograniczyć do ok 30 min
 • odwiedzający przed kontaktem z noworodkiem i matką muszą umyć ręce
+
Projekt w zakresie perinatologii

Oddział Nenaotlogii i intensywej terapii noworodka w Szpitalu św, Wojciecha w Gdańsku bierze udział w Projekcie

„Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus PL Sp. z o.o. w zakresie perinatologii” 

w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG  i Norweskiego Ministerstwa Finansów 2009-2014.

 

więcej informacji na https://eog.copernicus.gda.pl

 

Kierownik Oddziału

dr n. med. Elżbieta Pilarczyk

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Gabriela Szymaniec

 

Kontakt

nr tel Sekretariat   58 768 44 86

nr tel Kierownik     58 768 43 60

nr tel Oddziałowa   58 768 45 72

nr tel Pielęgniarki   58 768 44 68

nr tel Lekarze        58 768 44 79