Przejdź do:
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
search
mail_outline
Kontakt

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Przyjęcie na oddział 

 • dokument potwierdzający tożsamość rodziców lub opiekuna,

 • obcokrajowcy powinni przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dokument potwierdzający tożsamość,

 • dokumenty dot. stanu zdrowia lub wcześniejszych pobytów w szpitalu, np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacji, itp.

+
Program "Szpital przyjazny dziecku"

Wdrożenie programu "10 kroków do udanego karmienia" potwierdzone uzyskaniem w 2011r. tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku daje wymierne korzyści:


a) zdrowotne:

 • Obniżanie się liczby zakażeń szpitalnych.

 • Mniej noworodków z nasiloną żółtaczką.

 • Mniejsza liczba niemowląt przyjmowanych na oddziały dziecięce ze schorzeniami górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

 • Zmniejszenie powikłań połogowych u matek (krwawień z dróg rodnych, zapaleń piersi).

b) ekonomiczne:

 • Reklama dla szpitala, dobra marka.

 • Nadanie dobrego kierunku zmian – podnoszenie jakości świadczonych usług

 • Zwiększenie ilości pacjentek chcących urodzić dziecko w TAKIM szpitalu

 • Mniej wydatków na mieszanki sztuczne, akcesoria do sztucznego karmienia i ich sterylizację.

 • Mniejsze koszty wynikające ze zmniejszonej zachorowalności noworodków, niemowląt i dzieci oraz matek w połogu.

c) społeczne: 

 • Poprawa opieki nad kobietami rodzącymi i warunków rodzenia (organizacja sal, wystrój, atmosfera).

 • Korzystny wpływ na jakość opieki położniczej w okresie ciąży, porodu i połogu (dokształcanie kadry medycznej).

 • Poprawa jakości opieki nad matkami po porodzie (staranność, troskliwość, podmiotowość kobiety, noworodek jako ważny człowiek).

 • Poszanowanie godności i praw matek oraz ich dzieci.

 • Promocja zdrowego stylu życia, którego elementem jest zdrowe odżywianie – karmienie dzieci mlekiem matki.

 • Zapewnienie opieki w czasie laktacji po opuszczeniu szpitala (poradnia laktacyjna, szkolenia dla pracowników poradni  dziecięcej i położniczo-ginekologicznej w zakresie wiedzy o laktacji).

+
Regulamin dla odwiedzających
 • pokój dla odwiedzin dostępny w godz. od 12:00 do 20:00
 • odwiedzający zobowiązani są do pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni
 • w pokoju odwiedzin mogą przebywać 2 osoby odwiedzające pojedyńczą pacjentkę
 • nie zezwala się na wprowadzenie do pokoju odwiedzin dzieci poniżej 3 roku życia
 • czas odwiedzin ze względu na dobro noworodka należy ograniczyć do ok 30 min
 • odwiedzający przed kontaktem z noworodkiem i matką muszą umyć ręce
+
Projekt w zakresie perinatologii

Oddział Nenaotlogii i intensywej terapii noworodka w Szpitalu św, Wojciecha w Gdańsku bierze udział w Projekcie

„Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus PL Sp. z o.o. w zakresie perinatologii” 

w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG  i Norweskiego Ministerstwa Finansów 2009-2014.


więcej informacji na https://eog.copernicus.gda.pl


grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share