Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP
Oferta » 
Szpital św. Wojciecha » 

Lokalizacja

Al. Jana Pawła II 50, budynek A, 6 piętro

 
 

Profil Oddziału

W Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala im. Mikołaja Kopernika leczone są kardiochirurgicznie i interwencyjnie dzieci oraz młodzież do 18 roku życia, z wrodzonymi wadami serca i wielkich naczyń. Rocznie wykonywanych jest ponad 300 operacji, w tym ok. 100 to operacje przeprowadzane w krążeniu pozaustrojowym.

Gdański Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej jest ponadregionalnym ośrodkiem kardiochirurgii dziecięcej, jedynym obejmującym opieką szacunkową populację około 5 milionów mieszkańców Polski Północnej. Dzięki akredytacji Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej zarówno Szpital im. Mikołaja Kopernika, jak też Region Gdański, należy do elitarnej grupy dziewięciu ośrodków w Polsce wykonujących złożone operacje kardiochirurgiczne u dzieci w pełnym zakresie, w tym u noworodków i niemowląt.

 

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonywane są operacje: 

 • korekcji wrodzonych wad serca w krążeniu pozaustrojowym (ECC), w tym u noworodków i niemowląt,

 • w oferowanym pełnym zakresie kardiochirurgii wad wrodzonych znajdują się operacje pierwotnej, wczesnej anatomicznej korekcji pełnego zakresu wad wrodzonych, a także operacje powtórne (reoperacje), w tym kolejne etapy planowego leczenia u pacjentów z wadami złożonymi,

 • bieżący kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia uzupełnienie potencjału o leczenie najmniejszych noworodków – wcześniaków z przetrwałym przewodem tętniczym, oraz dzieci powyżej 12 miesiąca życia wymagających operacji bez krążenia pozaustrojowego,

 • dzięki kontraktowi z NFZ Oddział dysponuje zaawansowanymi technikami leczenia ostrej, odwracalnej niewydolności krążeniowo-oddechowej, w tym terapią tlenkiem azotu (NO) oraz metodą ciągłego pozaustrojowego natleniania u dzieci (ECMO),

 • oferta Oddziału zawiera też pełen zakres diagnostyki inwazyjnej (angiografia i cewnikowanie serca) na potrzeby pacjentów kwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego i interwencyjnego oraz przezskórne techniki korekcji wad serca i naczyń.

Dla Pacjenta

+
Podstawowe zasady leczenia i opieki
 • Za opiekę medyczną nad pacjentami oddziału odpowiedzialność biorą:
  lekarz dyżurny, lekarz leczący oraz pielęgniarka dyżurna.

 • Prawo do pobytu z dzieckiem w określonym czasie ma jedna osoba.

 • Rodzic/opiekun przebywający z dzieckiem może brać czynny udział w pielęgnacji (przewijanie, karmienie, kąpiel), wykonywanie innych czynności leczniczo-pielęgnacyjnych może odbywać się wyłącznie za zgodą personelu medycznego.

 • Ze względów epidemiologicznych na podstawie decyzji dyrektora, kierownika oddziału/ordynatora, lekarza dyżurnego czas i możliwość pobytu osób odwiedzających może być ograniczony (nie dotyczy matek karmiących piersią).

 • Odwiedzający powinni być zdrowi, bez objawów infekcji, np. grypa, biegunka, zmiany skórne itp.

 • Osoba odwiedzająca po wejściu na oddział powinna zgłosić pobyt pielęgniarce.

 • Obowiązuje zakaz poruszania się po innych pomieszczeniach np. gabinety zabiegowe, inne sale chorych

+
Przyjęcia i wypisy z oddziału
 • tryb planowy - pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą przyjęcia.
 • tryb ostry - odbywa się na podstawie decyzji lekarza dyżurnego.

 W dniu wypisu pacjent otrzymuje Kartę Informacyjną Pacjenta wraz z receptami. Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych.

+
Informacje o salach i ich wyposażeniu

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej dysponuje 16 łóżkami w tym:

 • 4 Sale 3 osobowe z łazienkami

 • 1 sala pooperacyjna: 4 łóżkowa z możliwością pełnego monitorowania.

 

+
Zespół Oddziału
 • dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk - Ordynator Oddziału
 • Z-ca Ordynatora: dr n. med. Maciej Chojnicki
 • dr n. med. Mariusz Steffens
 • dr n. med. Aneta Szofer-Sendrowska
 • dr n. med. Wiktor Szymanowicz
 • dr n. med. Jacek Juściński
 • dr med. Radosław Jaworski
 • lek. med. Ewelina Kwaśniak
 • lek. med. Anna Romanowicz
 • lek. med. Konrad Paczkowski

Kierownik

dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk

 

Oddziałowa

Iwona Ziółkowska

 

Kontakt

Sekretariat                  58 768 48 81

Kierownik                    58 768 48 80

Oddziałowa                 58 768 48 83

nr tel. Pielęgniarki       58 768 48 88

nr tel. Lekarze             58 768 48 84