Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

O Oddziale

Oddział Kardiologii Szpitala Św. Wojciecha jest nowoczesnym i wszechstronnym ośrodkiem zapewniającym diagnostykę i leczenie praktycznie całego spektrum chorób serca.

           

 • Intensywny Nadzór Kardiologiczny: 12 łóżek monitorowanych z możliwością wdrożenia zaawansowanych procedur ratujących życie: respiratoroterapia, leczenie nerkozastępcze, hipotermia, krótkoterminowe wspomaganie pracy serca, czasowa stymulacja wewnątrzsercowa, etc.
 • Diagnostyka i leczenie ostrych zespołów wieńcowych: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej- rewaskularyzacja w zawale serca, tryb pracy 24 godzinny, siedem dni w tygodniu
 • Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej: rewaskularyzacja przezskórna z możliwością jednoczasowej inwazyjnej oceny zaawansowania choroby wieńcowej (FFR, IVUS), Pracownia Echokardiografii z możliwością wykonywania badań spoczynkowych, obciążeniowych, przezprzełykowych, Pracownia Elektrokardiografii Obciążeniowej.
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca: Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii- ablacje podłoża arytmii- pełen zakres obejmujący częstoskurcze nadkomorowe, komorowe oraz migotanie przedsionków- z wykorzystaniem trójwymiarowych systemów elektroanatomicznych CARTO, Ensite oraz krioablacji; zabiegi implantacji kardiowerterów- defibrylatorów (ICD) w tym z funkcją resynchronizacji (CRT- D), stymulatorów serca (AAI, DDD, VVI)  w tym z funkcją resynchronizacji (CRT- P)
 • Diagnostyka i leczenie niewydolności serca, wad nabytych serca, kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego: rezonans magnetyczny serca, echokardiografia, cewnikowanie serca, etc.
 • Inne zabiegi jak np.: alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej w kardiomiopatii przerostowej zawężającej, denerwacja tętnic nerkowych w nadciśnieniu tętniczym opornym, etc.

 

Profil Oddziału pokazuje wszechstronność i kompleksowość oferty.
Jak nikt inny w regionie w jednej zintegrowanej organizacyjnie i personalnie strukturze zapewniamy praktycznie pełny zakres diagnostyki i leczenia chorób serca

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Podstawy przyjęcia na Oddział

 • tryb ostry: dokument potwierdzający tożsamość z numerem PESEL (warunkowo)
 • tryb planowy: przed przyjęciem do szpitala trzeba osobiście zapisać się na kwalifikacje do poradni kardiologicznej. I piętro pokój 1014 codziennie od 8:00 do 14:00 ze skierowaniem do poradni kardiologicznej lub telefonicznie 58 768 46 60.

 

Podstawowe zasady leczenia i opieki

Pacjenci w trakcie hospitalizacji objęci są indywidualną opieką lekarską zapewnioną przez lekarza prowadzącego oraz opieką pielęgniarską. Wypisy w Oddziale wręcza i omawia lekarz prowadzący.

Zabiegi i procedury oddziałowe objęte odrębną zgodą:

 • Koronarografia
 • Koronaroplastyka
 • Implantacja stymulatora serca
 • Implantacja kardiowertera- defibrylatora
 • Ablacja podłoża arytmii
 • Kardiowersja
 • Znieczulenie ogólne/ miejscowe
 • Punkcja jam ciała
+
Informacje o salach i ich wyposażeniu
 • 4 sale łóżkowe Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wyposażone w 12 nowoczesnych łóżek z indywidualnymi szafkami przyłóżkowymi, monitory funkcji życiowych. Każda z sal wyposażona w umywalkę z lustrem, łazienka z prysznicem przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • 7 sal łóżkowych wyposażonych w 22 łóżka z indywidualnymi szafkami przyłóżkowymi (konfiguracja sal 2-4 łóżkowa). Każda z sal wyposażona w umywalkę z lustrem, łazienki z prysznicami przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Kierownik Oddziału

lek. med.  Włodzimierz Krasowski

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Joanna Mularczyk

 

Kontakt

nr tel Sekretariat  58 768 45 36

nr tel Kierownik    58 768 44 34

nr tel Oddziałowa  58 768 46 31

nr tel Pielęgniarki  58 768 45 30

nr tel Lekarze        58 768 06 39

Pracownie:

P. Kardiologii Inwazyjnej                  58 768 42 55

P. Elektrofizjologii i Elektroterapii      58 768 42 53

P. Echokardiografii                           58 768 45 25