Oddział Chorób Wewnętrznych
Oferta » 
Szpital św. Wojciecha » 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych jest jednym z niewielu, w chwili obecnej, oddziałem ogólnointernistycznym, w którym leczeni są pacjenci z chorobami dróg oddechowych, cukrzycą, niewydolnością serca, nerek, nadciśnieniem tętniczym, chorobami przewodu pokarmowego, układu moczowego.

Zajmujemy się diagnostyką chorób nowotworowych. Trafiają do naszego oddziału pacjenci z niedokrwistością o różnej etiologii, nierzadko wymagający przetaczania krwi i jej preparatów. Od kilku lat przyjmujemy pacjentów z migotaniem przedsionków kierowanych na kardiowersję elektryczną.

 

Podstawowe zasady leczenia i opieki

Każdy pacjent ma wyznaczonego lekarza prowadzącego.Za każdą salę na której leżą pacjenci odpowiedzialna jest pielęgniarka i opiekun.Informacja dotycząca osób odpowiedzialnych za opiekę wisi na drzwiach sal chorych. Diagnostykę opartą na wiedzy popieramy szeregiem badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych i obrazowych, w tym: badaniami tomokomputerowymi, rezonansem magnetycznym, USG oraz klasycznymi metodami radiologicznymi. W Pracowni Endoskopowej wykonuje się między innymi gastroskopię, kolonoskopię, badania EUS, ERCP.Wykonujemy szereg biopsji diagnostycznych, które pozwalają na szybkie wdrożenie terapii u pacjentów onkologicznych

Mamy możliwość konsultacji w zakresie urologii, neurologii, ginekologii, chirurgii, okulistyki, kardiologii, ortopedii. Leczymy według aktualnych standardów i rekomendacji wielu towarzystw naukowych indywidualizując terapie naszych pacjentów wykorzystując wiedze i doświadczenie nabyte przez wiele lat pracy i nauki zespołu..

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Pacjenci do oddziału przyjmowani są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Przyjęcie na oddział 

Dokumenty:

 • pełna dokumentacja lecznicza z poprzednich hospitalizacji i/lub trwającego leczenia
 • aktualną listę przyjmowanych do chwili przyjęcia leków

Co zabrać ze sobą:

 • sztućce
 • kubek
 • mydło, szczoteczka do zębów, pasta oraz pozostałe przybory   toaletowe w zależności od potrzeb
 • ręcznik
 • piżama na zmianę
 • woda niegazowana do picia

 

Zgody podpisywane przez pacjenta:

 • zgoda na nakłucie jamy opłucnowej
 • zgoda na drenaż jamy opłucnowej
 • zgoda na nakłucie jamy brzusznej
 • zgoda na wykonanie biopsji /trepanobiopsji szpiku
 • zgoda na wykonanie BAC/węzeł chłonny /wątroba pod kontrola USG/TK/,trzustkapod TK,zmiana ogniskowa płuca USG/TK
 • zgoda na pobranie chirurgiczną węzła chłonnego
 • zgoda na pobranie wycinka skórno- mięśniowego
 • zgoda na gastroskopię,kolonoskopię,EUS,ERCP
 • zgoda na leczniczy upust krwi
 • zgoda na bronchoskopię
 • zgoda na wkłucie centralne
 • zgoda na badanie tomokomputerowe
 • MRI głowy i brzucha

 

Wypis z oddziału: 

Pacjent otrzymuje wypis w dwóch egzemplarzach w dniu wyjścia ze Szpitala.

Wypis zawiera informację o przebiegu leczenia, stosowanych lekach, wszystkie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych oraz zalecenia lekarskie i pielęgniarskie.

+
Informacje o salach i ich wyposażeniu

Oddział posiada:

Oddział posiada:


Część A oddziału:

 • 34 łóżka, w tym 4 łóżka podwyższonego dozoru medyczneg,
 • Zmodernizowany oddział składa się m. in. z: pokoi chorych( 15 pokoi 2 os., 1 pokój 4 os. podwyższonego dozoru medycznego), gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowawczym, brudownika, pomieszczeń do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych związanych z procedurami terapeutycznymi,
 • Przy każdej sali chorych zlokalizowane są pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz magazynki dla czystej bielizny.

Część B oddziału:

 • 33 łóżka, w tym 3 łóżka podwyższonego dozoru medycznego,
 • Zmodernizowana część składa się m. in. z: pokoi chorych (15 pokoi 2 os*., 1 pokój 3 os. podwyższonego dozoru medycznego), pokoju lekarza dyżurującego, magazynu bielizny czystej, punktu pielęgniarskiego, pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego personelu, pomieszczenia dezynfekcji naczyń, brudownika, magazynu sprzętu podręcznego czystego, magazynu wkładów jednorazowych oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
 • Przy każdej sali chorych zlokalizowane są pomieszczenia higieniczno – sanitarne dostępne bezpośrednio z pokoju chorych oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Część C oddziału:


 • 34 łóżka, w tym 3 łóżka podwyższonego dozoru medycznego.
+
Zespół Oddziału

W naszym oddziale zatrudnieni są lekarze z dużym doświadczeniem klinicznym.

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z zakresu: diabetologii, pulmonologii, hipertensjologii, kardiologii i geriatrii.

Kierownik Oddziału

lek. med. Awa Barlikowska-Kostiuk

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Ewa Modrzejewska

 

Kontakt

nr tel Sekretariat     58 768 44 92

nr tel Kierownik      58 768 44 20

nr tel Oddziałowa    58 768 44 93

nr tel Pielęgniarki   58 768 44 96

nr tel Lekarze        58 768 46 94