Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oferta » 
Szpital św. Wojciecha » 

O Oddziale

Kierownik

dr n. med. Jerzy Węgielnik

  

Pielęgniarka Oddziałowa

Bożena Kamińska 

 

Kontakt

nr tel Sekretariat   58 768 42 49

nr tel Kierownik     58 768 42 29

nr tel Oddziałowa  58 768 42 20

nr tel Pielęgniarki  58 768 42 22

nr tel Lekarze         58 768 45 55