Oddział Udarowy

Lokalizacja

Wejście od ul. Nowe Ogrody, budynek nr 3, II piętro.

 

O Oddziale Udarowym

Oddział Udarowy posiada najwyższą kategorię “A” przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia, która jest corocznie odnawiana przez Konsultanta Wojewódzkiego ds. neurologii.

 

Oddział Neurologii od roku 1976 realizuje swoje zadania w zakresie:

  • diagnostyki pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotocznym mózgu (leczenie trombolityczne),

  • schorzeń naczyniowych mózgu.

 

Oddział spełnia wszystkie kryteria opracowane przez Grupę Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu.

 

Oddział Udarowy dysponuje 20 łóżkami w tym:

  • 4 łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego.

 

Zespół Oddziału

  • lekarze neurolodzy, neurochirurdzy, kardiolodzy, specjaliści z zakresu chirurgii naczyniowej,

  • konsultanci,

  • doświadczone pielęgniarki,

  • rehabilitanci,

  • neurologopeda,

  • personel Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

Kierownik

dr n. med. Waldemar Fryze

 

Oddziałowa

mgr pielęg. Katarzyna RynasKontakt

nr tel Sekretariat    58 764 04 80

nr fax                    58 764 04 85

nr tel Kierownik      58 764 04 81

nr tel Oddziałowa    58 764 04 82

nr tel Pielęgniarka   58 764 04 87/89

nr tel Lekarz           58 764 04 83/84

Pracownia EEG        58 764 01 81

Pracownia EMG       58 764 01 79

Logopeda/Psycholog 58 764 04 95