Oddział Neurologiczny

Lokalizacja

ul. Nowe Ogrody, budynek nr 3, II piętro

 

O Oddziale

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z:

  • chorobami nerwowo – mięśniowymi,

  • ze stwardnieniem rozsianym,

  • z chorobą Parkinsona,

  • z padaczką,

  • chorobami demielinizacyjnymi,

 

Podstawowe zasady leczenia i opieki:

  • korzystamy z badań z zakresu: radiologii (TK, angio-TK, USG, MRI), hematologii, koaguologii, biochemii, wirusologii, immunologii, neurogenetyki,

  • korzystamy z Pracowni EMG, EEG i video-EEG,

  • proces leczenia obejmuje również: farmakoterpię, rehabilitację ruchową i czynnościową, opiekę konsultantów, monitoring EKG i ciśnienia tętniczego,

  • Nuerologopeda korzysta z najnowocześniejszej aparatury.

Procesy pielęgnacyjne – dzięki podnoszeniu kwalifikacji wśród personelu Oddziału Neurologii całkowicie wyeliminowano problem odleży u pacjentów leżących.

 

Pacjenci po przebytej hospitalizacji mają zapewnioną opiekę w Poradniach (Przychodnia , ul. Powstańców Warszawskich 1-2 Gdańsk).

 

Informacje o salach

Oddział Neurologiczny dysponuje 20 łóżkami

Kierownik

dr n.med. Waldemar Fryze

 

Oddziałowa

mgr pielęg. Katarzyna Rynas

 

Kontakt

nr tel Sekretariat                               58 764 04 80

nr tel Z-ca Kierownika                        58 764 04 91

nr tel Oddziałowa                               58 764 04 82

nr tel Pielęgniarka                              58 764 04 97/99

nr tel Lekarz                                      58 764 04 94

Pracownia EEG                                   58 764 01 81

Pracownaa EMG                                  58 764 01 79