Przejdź do:
Oddział Neurochirurgii
search
mail_outline
Kontakt

Dla Pacjenta

+
Podstawowe zasady leczenia i opieki

Chory przyjmowany jest do oddziału w przeddzień operacji. Dzięki stosowanym technikom małoinwazyjnym oraz profesjonalnej opiece pielęgniarskiej i rehabilitacji średni czas pobytu w oddziale nie przekracza 1-2 dni po operacji mikrodyscektomii oraz 6-7 dni po operacjach głowy i neuroortopedycznych z użyciem implantów. Oddział jest w pełni skomputeryzowany i wyposażony w najnowocześniejsze systemy służące do wykonywania rekonstrukcji obrazów rezonansu w projekcjach przestrzennych. Przy Oddziale działa Poradnia Neurochirurgiczna, która jest czynna codziennie. Rocznie udzielamy około 7000 porad ambulatoryjnych (ok. 36 porad dziennie). Do Poradni mogą być kierowani pacjenci z całego województwa przez lekarzy rodzinnych i specjalistów. Pacjent powinien posiadać do konsultacji pełną dokumentację medyczną.

+
Informacje o salach i ich wyposażeniu

Oddział Neurochirurgii dysponuje dwoma salami operacyjnymi wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt i narzędzia takie jak: mikroskopy operacyjne z torami wizyjnymi, rezonans śródoperacyjny, śródoperacyjna tomografia komputerowa, neuromonitoring, aspiratory ultradźwiękowe (CUSA), osteotom ultradźwiękowy).

Dla pacjentów Oddziału Neurochirurgii przeznaczone są 33 łóżka z oddzielnymi sanitariatami, w tym:

  • 4 łóżka intensywnego nadzoru w oddzielnym oddziale pooperacyjnym z pełnym wyposażeniem OIOM,
  • 4 łóżka wzmożonego nadzoru,

Dodatkowo chorzy maja stały dostęp do 16 łóżkowego Oddziału Intensywnej Terapii

+
Zespół Oddziału

Prof. dr. hab. n. med. Wojciech Kloc – Kierownik Oddziału, specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Dr n. med. Wojciech Wasilewski – Zastępca Kierownika Oddziału,

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Dr n. med. Piotr Bełdziński – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Dr n. med. Marek Derenda – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Dr n. med. Witold Libionka – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Dr n. med. Wiesław Liczbik – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Lek. Stanisław Adamski – specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Lek. Katarzyna Aleksandrowicz

Lek. Patryk Kurlandt

Lek. Mateusz Węclewicz

Lek. Jakub Wiśniewski

+
Informator dla pacjentów - rodzaje znieczuleń do zabiegów
grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share