Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka

Lokalizacja:

ul. Nowe Ogrody 1-6, budynek nr 4, piętro II

 

O Oddziale

Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków świadczy usługi medyczne w ramach II-stopnia referencyjności.

 

Profil wykonywanych zabiegów na Oddziale Neonatologicznym:

 • badanie przesiewowe słuchu,

 • przesiewowe badanie USG mózgowia i jamy brzusznej,

 • test pulsoksymetryczny (pozwalający na wczesne wykrycie przewodozależnych wad serca),

 • testy przesiewowe w kierunku wrodzonych zaburzeń metabolicznych (między innymi feynyloketonurii, niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy),

 • szczepienia przeciwko WZW-B, gruźlicy,

 • konieczne badania laboratoryjne i bakteriologiczne,

 • diagnostyka obrazowa (rtg klatki piersiowej, USG mózgowia i jamy brzusznej, ECHO serca) przy łóżku pacjenta,

 • monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (akcji serca, saturacji, ciśnienia tętniczego, diurezy, poziomów glukozy),

 • fototerapia w przypadku wzmożonej żółtaczki noworodkowej.

 

Profil wykonywanych zabiegów na Pododziale Patologii Noworodków:

 • diagnostyka i leczenie infekcji wewnątrzmacicznych, wad rozwojowych, noworodków urodzonych przedwcześnie, z niską masą urodzeniową, z zaburzeniami metabolicznymi, z zaburzeniami ze strony układu oddechowego, krążenia, nerwowego, moczowego, przewodu pokarmowego,

 • leczenie niewydolności oddechowej- nieinwazyjne wsparcie oddechowe (N-CPAP), wsparcie oddechowe przy pomocy respiratora,

 • podaż dotchawicza surfaktantu noworodkom niewydolnym oddechowo, urodzonym przedwcześnie,

 • cewnikowanie naczyń pępowinowych,

 • wkłucia centralne drogą naczyń obwodowych,

 • żywienie przez sondę założoną do żołądka,

 • żywienie pozajelitowe,

 • cewnikowanie pęcherza moczowego,

 • nakłucie lędźwiowe,

 • transfuzja wymienna.

+
Podstawowe zasady leczenia i opieki

Opieka nad zdrowym noworodkiem realizowana jest w systemie rooming-in co oznacza, że dziecko przez cały okres pobytu w Oddziale przebywa razem z matką. Matka pod opieką wykwalifikowanego personelu medycznego czynnie uczestniczy w opiece nad dzieckiem, zapoznaje się z techniką karmienia i pielęgnacji. W Oddziale promujemy karmienie naturalne oraz zapewniamy porady laktacyjne. Noworodki są codziennie badane przez lekarza pediatrę, a matki szczegółowo informowane o stanie zdrowia swojego dziecka. Lekarz neonatolog jest dostępny w Oddziale przez całą dobę, w razie potrzeby konsultuje i wyjaśnia niepokoje i wątpliwości matek.

Noworodki wymagające diagnostyki i leczenia są hospitalizowane w Pododziale Patologii Noworodków. Zapewniamy im opiekę doświadczonych specjalistów neonatologów oraz wykwalifikowanej i troskliwej kadry pielęgniarskiej. Oddział dysponuje nowoczesnym sprzętem do prowadzenia intensywnej terapii noworodków oraz stałego monitorowania pacjentów. Konieczne konsultacje specjalistyczne (kardiologiczna, chirurgiczna, neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna) są wykonywane w Oddziale bez konieczności transportu do innych placówek medycznych. Współpracujemy bezpośrednio z Kliniką Chirurgii Dziecięcej oraz Oddziałem Kardiochirurgii Dziecięcej, które mieszczą się w naszym szpitalu. Przyjmujemy do diagnostyki i leczenia noworodki z rozpoznanymi prenatalnie wadami rozwojowymi.

+
Zespół Oddziału

Personel lekarski:

 • lek. med. Halina Plińska – pediatra, specjalista neonatologii, Zastępca Kierownika Oddziału
 • lek. med. Magdalena Orłowska – pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. med. Karolina Kawska – specjalista pediatrii i neonatologii
 • lek. med. Regina Lange – pediatra
 • lek. med. Magdalena Pik-Jerszewska – specjalista neonatologii
 • lek. med. Karina Napiórkowska- specjalista pediatrii
 • lek. med. Aneta Dudek- rezydent neonatologii


Personel pielęgniarski:

Kadra pielęgniarska – prawie wszystkie pielęgniarki i położne ukończyły studia magisterskie i licencjackie z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa i innych pokrewnych dziedzin. Posiadają specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego, ratunkowego oraz różne kursy kwalifikacyjne. Część z nich jest w trakcie studiów doktoranckich.

Kierownik

dr Beata Gis

 

Oddziałowa

Marzena MillerKontakt

nr tel Sekretariat    58 764 01 57

nr tel Kierownik      58 764 01 55

nr tel Oddziałowa    58 764 03 65

nr tel Pielęgniarka   58 764 01 57

nr tel Lekarz           58 764 01 55