Przejdź do:
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
search
mail_outline
Kontakt

Dla Pacjenta

+
Oferta medyczna

Położnictwo:

 • możliwość natychmiastowej interwencji operacyjnej (sala cięć cesarskich i zabiegów położniczych),
 • porody rodzinne w oddzielnej sali porodowej, znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu,
 • konsultacje lekarzy wszystkich specjalności,
 • możliwość pobierania całodobowo komórek macierzystych krwi,
 • prowadzenie porodu fizjologicznego w naturalnym rytmie
 • współpracujemy z większością trójmiejskich Szkół Rodzenia.


Patologia Ciąży:

 • leczenie niewydolności cięśniowo-szyjkowej
 • prewencja porodu przedwczesnego
 • leczenie infekcji wewnątrzmacicznych
 • prowadzenie pacjentek z ciążą po terminie porodu
 • Jako jedyny Oddział w Trójmieście posiadamy zaplecze pod postacią specjalistów chirurgii dziecięcej.


Ginekologia:

Pobieramy materiał tkankowy do badań histopatologicznych (wycinki, zabiegi wyłyżeczkowania kanału szyjki i/lub jamy macicy) we wszystkich patologiach ginekologicznych wymagających pogłębionej diagnostyki:

 • Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych

 • Przerosty endometrium

 • Stany przedrakowe szyjki macicy

 • Dystrofie i dysplazje w obrębie sromu

Wykonujemy zabiegi łyżeczkowania w przypadkach poronień przy czym zapewniamy pacjentkom specjalistyczne wsparcie psychologa klinicznego.

W oddziale wykonywane są wszystkie procedury klasycznej ginekologii operacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych. Naszymi sztandarowymi operacjami są:

 • laparoskopowe wycięcia torbieli jajników,

 • laparoskopowe wycięcie macicy,

 • laparoskopowe zabiegi redukujące ryzyko raka jajnika u nosicieli mutacji BRCA1/2,

 • Histeroskopwe resekcje polipów czy mięśniaków podśluzówkowych,

 • Laparoskopia diagnostyczna z chromoskopią w diagnostyce niepłodności,

 • histerosalpingografia w diagnostyce niepłodności.

Przeprowadzamy operacje naprawcze stosowane przy obniżeniu i wypadaniu narządów płciowych oraz w wysiłkowym nietrzymaniu moczu przy użyciu technik klasycznych oraz z zastosowaniem materiałów syntetycznych.


 

Ginekologia onkologiczna:

Oferujemy pełen zakres leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych narządu rodnego takich jak:

 • rak szyjki macicy,
 • rak endometrium,
 • rak jajnika,
 • rak sromu ,
 • mięsaki macicy
 • inne rzadkie typy złośliwych nowotworów ginekologicznych.

Posiadamy aktualnie jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce oraz stały dostęp do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.

Oferta leczenia onkologicznego jest kompleksowa. Odbywa się w oparciu o decyzje zespołu multi-dyscyplinarnego, który tworzą specjalista ginekologii onkologicznej oraz onkolodzy kliniczni i radioterapeuci Wojewódzkiego Centrum Onkologii (WCO) przy Al. Zwycięstwa 31/32.

Działamy zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologiocznej /PTGO/ European Society of Gynecologic Oncology ESGO i Society of Gynecologic Oncology /SGO/ USA.

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Przyjęcie: 

 • tryb ostry - pacjentki zgłaszają się na SOR  Ginekologiczno - Położniczy z następującymi dokumentami: dowód osobisty, i  posiadaną dokumentacją medyczną.
 • tryb planowy
  • - pacjentki ze skierowaniem na zabiegi diagnostyczne:
   • wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
   • histerosalpingografię

zgłaszają się bezpośrednio do lekarza pracującego na SOR – ginekologicznym w godzinach 8:30-14:30 w celu szybkiego wyznaczenia terminu zabiegu

 • – pacjentki ze skierowaniem na leczenie chirurgiczne, w tym zabiegi histeroskopii, zgłaszają się najpierw na kwalifikację do zabiegu operacyjnego. W celu wyznaczenia  terminu i miejsca wizyty kwalifikacyjnej oraz ustalenia terminu przyjęcia na Oddział prosimy o rejestrację pod numerem tel. 58 76 84 542 w godzinach 7.00- 15.00 od poniedziałku do piatku.

Przyjęcia na Oddział odbywają się w punkcie przyjęć planowych w wyznaczonym podczas kwalifikacji terminie (UWAGA-w większości przypadków jest to dzień zabiegu operacyjnego) w godzinach 7.00 – 10.00.

Wypisy:

W Sekretariacie Oddziału od poniedziałku do piątku lub u lekarza dyżurnego bezpośrednio w Oddziale w soboty i niedziele w godz. 12.00 – 15.00.

Odbiór wyników histopatologicznych

W Sekretariacie Oddziału od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.00

+
Uprawnienia kobiet w ciąży

Szczególne uprawnienia kobiet w ciąży do korzystania poza kolejnością

ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach


Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością:

 • ze świadczeń opieki zdrowotnej,
 • usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Uprawnienia te wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Bez skierowania realizowane są świadczenia udzielane przez:

 • ginekologa i położnika;
 • dentystę;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatrę.

Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń dla osób chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Pamiętaj, kobiety w okresie ciąży i połogu (okres trwający do 6 tygodni po porodzie) – mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zarówno jako osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone, jeśli mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli posiadasz szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one respektowane, powinnaś zwrócić się do kierownictwa placówki lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/szczegolne-uprawnienia-kobiet-w-ciazy-do-korzystania-poza-kolejnoscia-ze-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-uslug-farmaceutycznych-w-aptekach/


+
Szkoła Rodzenia "Mały Kopernik"Z przyjemnością informujemy, że wznawiamy stacjonarne zajęcia
w Szkole Rodzenia "Mały Kopernik".
Zainteresowane osoby mogą zapisywać się mailowo (szkolakopernika@copernicus.gda.pl)
lub telefonicznie 58 7640105.
Rozpoczęcie kolejnego kursu planujemy na  21 maja 2020r.

Szkoła Rodzenia "Mały Kopernik" znajduje się w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 1-6). Zajęcia prowadzi doświadczony personel Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka oraz psycholodzy i fizjoterapeuci pracujący w szpitalu.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

 • w sali do ćwiczeń (w budynku Przychodni na ul. Powstańców Warszawskich 1/2) sala przy krioterapii,
 • w sali wykładowej – (biblioteka przy SORze Ginekologiczno - Położniczym lub w sali Kl. Oddziału Pediatrii GUMed.


KURSY:

Pacjentki przyjmowane są na podstawie zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę.


I. Kurs podstawowy – trwający 6 tygodni (od 24 t.c.) - zajęcia 2x tydz.

 • dla par
 • dla samych ciężarnych
 • indywidualny - na życzenie (prowadzi położna)

Obejmuje on wykłady połączone z warsztatami lub ćwiczeniami:

Położna omawia następujące zagadnienia: wszystko co dotyczy porodu, rola osoby towarzyszącej w aktywnym porodzie, współpraca z położną prowadzącą poród, higiena okresu połoguć,ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, ćwiczenia rozciągające – przygotowujące do porodu w różnych pozycjach i do parcia w II okresie porodu.

Lekarz położnik omawia następujące zagadnienia: możliwości znieczulenia porodu, kiedy konieczny jest poród operacyjny, powrót płodności po porodzie.


Położna laktacyjna omawia następujące zagadnienia:fizjologia laktacji, kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie – dlaczego jest tak ważny, karmienia piersią bez tajemnic, problemy laktacyjne - jak pokonać trudności.


Pielęgniarka neonatologiczna omawia następujące zagadnienia:nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych (przewijanie i ubieranie noworodka), pokaz kąpieli i pielęgnacji noworodka – plus ćwiczenia, jak zostać przygotowanym-kompetentnym rodzicem.


Psycholog omawia następujące zagadnienia: rodzicielstwo - aspekty psychologiczne, rola ojca przy narodzinach i w opiece nad dzieckiem, „Kiedy już mam dosyć” - sytuacje trudne - jak sobie radzić.


Fizjoterapeuta omawia następujące zagadnienia: ćwiczenia wzmacniające mięśnie i niwelujące bóle kręgosłupa – przydatne w III trymestrze ciąży, ćwiczenia poprawiające sprawność po porodzie - propozycje ćwiczeń.


Lekarz pediatra omawia następujące zagadnienia:jak dbać o rozwój dziecka, chrońmy swoje dzieci - szczepienia ochronne, co może niepokoić rodziców?


+ ewentualnie tematy:
z ratownikiem medycznym - szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dziecku
chustonoszenie
masaż noworodka
+
Porady laktacyjne

Po wypisie ze szpitala mamy mogą korzystać z porad laktacyjnych.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 58 764 01 63


Na wizytę należy przyjść z dzieckiem i zabrać ze sobą: 

 1. dowód osobisty

 2. wypis ze szpitala

 3. książeczkę zdrowia dziecka

 4. pieluchę tetrową

 5. ewentualnie sprzęt laktacyjny, który używa matka do karmienia


W czasie laktacji możemy spotkać się z różnymi problemami, takimi jak:

 1. bolesność i uszkodzenie brodawek

 2. rzeczywisty i pozorny niedobór pokarmu

 3. słaby przyrost masy ciała dziecka

 4. trudności z prawidłowym przystawieniem dziecka do piersi

 5. nawał , zastój pokarmu

 6. obrzęk piersi, stan zapalny piersi

 7. karmienie piersią w czasie oddzielenia matki i dziecka

 8. karmienie piersią po powrocie do pracy

 9. odstawianie dziecka do pracy


Lokalizacja:

budynek nr 4, I piętro, SOR Ginekologiczno-Położniczy
Zapraszamy wszystkie Pacjentki, które potrzebują porady laktacyjnej na SOR Ginekologiczno - Położniczy, gdzie Położna odpowie na pytania i wątpliwości oraz udzieli niezbędnej porady laktacyjnej.

+
Regulamin odwiedzin

 &1

 1. Odwiedziny chorych mogą odbywać się codziennie w godzinach 10.00 - 20.00.
 2. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami mogą mieć miejsce za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 3. Ze względów epidemiologicznych oraz innych ważnych przyczyn uzasadnionych  dobrem pacjenta, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzania pacjentów.

&2

 1. Jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby.
 2. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną oraz znajdujące się w stanie nietrzeźwym.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną przez siebie wskazaną za zgodą lekarza.

&3

     Osoby odwiedzające chorych są zobowiązane:

 • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
 • podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazaniom personelu medycznego,
 • pozostawić w szatni wierzchnie okrycie.

&4

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • ze względów sanitarno – epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach chorych,
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów - prowadzenia głośnych rozmów,
 • dostarczania choremu alkoholu oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza.

&5

Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informacje dotyczące stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego – lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta (upoważnienie).

Nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

+
Rejestracja dziecka

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

 • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL ( parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

 • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 


+
Informacje o salach i ich wposażeniu

Oddział Położnictwa (25 łóżek)

 • sale 2 i 3 osobowe z łóżeczkami na kółkach dla noworodków,
 • oferujemy „Poród Rodzinny” i znieczulenie w trakcie porodu.

 Oddział Patologii Ciąży (10 łóżek)

 • sale 3-osobowe,
 • 1 sala 1-osobowa.

Oddział Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną (20 łóżek)

 • 4 sale 2-osobowe ,
 • 4 sale 3-osobowe,
 • 1 sala 1 osobowa zamiennie z Patologią Ciąży.
+
Pomocnik pacjenta

 

Co zabrać ze sobą na oddział Położnictwa i Patologii Ciąży?

-  koszule nocne do karmienia

- szlafrok

- wygodne obuwie domowe i klapki pod prysznic

- biustonosze do karmienia

- przybory toaletowe, ręczniki ( w tym jeden ciemny)

- majtki siateczkowe (!) lub bawełniane

- wkładki laktacyjne do biustonosza

- podpaski (2-3 paczki)

- sztućce, kubek

- woda mineralna niegazowana ( min. 3 l )

- telefon i ładowarka

- jeżeli jest zakupiony to bierzemy laktator

- paczka pieluszek jednorazowych (ok. 10-15 szt.)

- chusteczki higieniczne do pielęgnacji noworodka

- kilka pieluszek tetrowych

- cienkie bawełniane kaftaniki lub body rozpinane na całej długości oraz śpioszki (po 2-3 szt.)

- dwie pary skarpetek

- rożek lub kocyk

 

Jak przygotować się do planowego zabiegu operacyjnego?

 • szczególnie zadbać o higienę osobistą
 • jeśli to możliwe usunąć owłosienie w miejscach, które znajdą się w polu operacyjnym
 • w dniu zabiegu zrezygnować z makijażu twarzy oraz malowania paznokci
 • zdjąć wszystkie ozdoby
 • wyjąć sztuczne protezy zębowe i szkła kontaktowe

Wszyscy pacjenci przed zabiegami planowanymi powinni pojawić się w szpitalu na czczo, to znaczy powstrzymać się od jedzenia i picia na minimum 6-8 godzin przed zabiegiem.

W dniu zabiegu pacjent powinien zjawić się o wyznaczonej porze, zabierając ze sobą wyniki badań, dokument potwierdzający tożsamość oraz rzeczy osobiste (piżamę, zmienne obuwie, ręcznik).

+
Informator dla pacjentów - rodzaje znieczuleń do zabiegów
+
Przystanek Mama

Projekt „Przystanek Mama” jest realizowany na podstawie zawartej z Ministerstwem Zdrowia umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.01.00-00-0023/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Ruszyliśmy z konsultacjami on-line (poprzez komunikator SKYPE) w Przystanek MAMA 
Możecie korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych do 1 roku po urodzeniu dziecka 🙂☀️

Wypełnijcie formularz Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (https://przystanekmama.copernicus.gda.pl/test-dla-mam), a jeśli uzyskacie wynik powyżej 10 punktów zarejestrujcie się telefonicznie lub mailowo na konsultację psychologiczną 🙂☀️

Przedstawiamy jednocześnie kolejną psycholog, która z nami współpracuje - Panią Małgorzatę Majorek 🌹🌷

Rejestracja telefoniczna:
+48 503-085-292

Rejestracja mailowa:
malgorzata.majorek@gmail.com

www.przystanekmama.copernicus.gda.pl+
Spotkanie z Położną

BEZPŁATNE   SPOTKANIE  Z  POŁOŻNYMI

PRACUJĄCYMI NA SALI PORODOWEJ I POŁOŻNICTWIE

w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

 

 • Spotkanie skierowane jest do ciężarnych, przyszłych rodziców oraz osób wspierając rodzącą podczas porodu,
 • W trakcie spotkania położne omówią najistotniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania się do porodu,  zaprezentują oddział  oraz  przedstawią korzyści z rodzenia w Szpitalu im. M. Kopernika,
 • Naszym rodzącym, podczas porodu, mogą towarzyszyć dwie osoby,
 • Przedstawimy Państwu zasady funkcjonowania naszej Poradni Laktacyjnej, która dla  pacjentek  rodzących w "Koperniku" jest bezpłatna (można korzystać z bezpłatnych porad również po wyjściu ze szpitala),
 • Poinformujemy również o działającej przy oddziale Szkole Rodzenia "Mały Kopernik".

Ważną częścią spotkania jest czas na udzielanie odpowiedzi na wszystkie pytania (związane z porodem i opieką poporodową).

          Zapraszamy ciężarne, które chcą świadomie dokonać wyboru szpitala,

w którym będą rodzić dziecko.

Spotkania odbywają się w drugi i ostatni czwartek miesiąca  o godzinie 17.30, w bibliotece Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (za SOR-em ginekologicznym), Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6, telefon kontaktowy 58 764 01 73.

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE  wyjątkowo 29 STYCZNIA – ZAPARASZAMY :)

+
Lekarze

Specjaliści położnictwa i ginekologii:


lek. med. Krzysztof Jankowski
specjalista położnictwa i ginekologii


lek. med. Danuta Kardzis
specjalista położnictwa i ginekologii


lek. med. Grzegorz Natora
specjalista położnictwa i ginekologii


lek. med. Tomasz Tylicki

specjalista położnictwa i ginekologii


lek. med. Sylwia Korszlak
specjalista położnictwa i ginekologii


Lekarze:

lek. med. Justyna Haluk
lek. med. Emilia Januszkiewicz
lek. med. Michał Doering
lek. med. Kamil Nowacki
lek. med. Dariusz Rzechtalski

lek. med. Adam Łaban

lek. med. Małgorzata Bartkowiak

lek. med. Martyna Zgłobicka

lek. med. Anna Taylor+
Położne
 • Joanna Baran
 • Ewa Belgrau
 • Magdalena Białkowska
 • Marzena Białobrzewska
 • Katarzyna Błaszczyk
 • Beata Buller
 • Elżbieta Czajkowska
 • Beata Duda
 • Magdalena Dzierżanowska
 • Teresa Gajos
 • Elżbieta Glinkowska
 • Wiolla Gontar - Kwiatkowska
 • Aleksandra Gozłowska
 • Paulina Góral
 • Beata Janiszewska
 • Joanna Jarząbek
 • Agnieszka Jezioro
 • Izabela Jędrzejczyk-Tokarska
 • Jolanta Jurczyk
 • Magdalena Kałas
 • Anna Kaiser
 • Anna Kaliszewsk
 • Magdalena Karasińska
 • Magdalena Klimaszewska
 • Barbara Kowalczyk
 • Ewa Lisius
 • Maria Meyer
 • Iwona Mirecka
 • Lucyna Neuman
 • Elżbieta Osipiak
 • Hanna Pasierbska
 • Aldona Schmidt-Warecka
 • Grażyna Sługocka
 • Katarzyna Sobisz
 • Magdalena Stańczyk
 • Paulina Sulej
 • Bożena Szkutnik
 • Paulina Teysler
 • Bożena Tobolska
 • Mariola Tonko
 • Monika Ustarbowska
 • Sylwia Wencel
 • Małgorzata Wojczuk
 • Elżbieta Szakiewicz
 • Beata Szkolnik
 • Natalia Januszkiewicz
 • Aneta Ceglarek-Werner
grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share