Oddział Chirurgii Ogólnej
search
mail_outline
Kontakt
+
Zapisy na zabiegi planowe

Zapisy na zabiegi planoweMając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 z dniem 01.06.2020r. wprowadza się następujące zasady dotyczące zapisów i kwalifikacji na zabiegi planowe:

 

Zapisy na zabiegi planowe oddziału chirurgii ogólnej odbywają się wyłącznie telefonicznie pod nr 58 76 40 550 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 13.00   

Pacjentowi zostanie wyznaczona data i godzina kwalifikacji, na którą należy stawić się we wskazanym niżej gabinecie z oryginałem skierowania do szpitala oraz dokumentacją medyczną, badaniami potwierdzającymi rozpoznanie choroby (USG, wynikiem badania kolonoskopii, gastroskopii), wcześniejszymi wypisami ze szpitala, (jeśli takie pacjent posiada).

Kwalifikacja do zabiegu odbywa się w budynku KS wejście N do Szpitala od strony ul. Pohulanka - brama nr 1, poziom -1, gabinet nr 016.

Ze względu na konieczność zachowanie reżimu sanitarnego pacjent przychodzi na wizytę punktualnie na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej), w poczekalni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.

+
Działalność naukowo dydaktyczna

W ramach pracy oddziału prowadzona jest działalność dydaktyczna. Lekarze pracujący w oddziale uczestniczą w konferencjach naukowych, kursach oraz warsztatach doskonalących. Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chirurgii ogólnej oraz szkolenia lekarzy stażystów.

Od 2008 roku funkcjonuje przy oddziale Koło Chirurgiczne skupiające studentów medycyny zainteresowanych specjalizacjami zabiegowymi.

+
Zespół oddziału

Ordynator Oddziału

Prof. Dr hab. Med. Marek Dobosz
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologi • lek. med Waldemar Szafrański - Specjalista Chirurgii Ogólnej
  Kierownik poradni żywieniowej

 • lek. med Wiesław Nowobilski - Specjalista Chirurgii Ogólnej
  Kierownik bloku operacyjnego

 • lek. med Ryszard Dudzik - Specjalista Chirurgii Ogólnej
 • lek. med Cezary Płatkowski - Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 • Dr n. med Ina Zając-Lenczewska - Specjalista Chirurgii Ogólnej

 • lek. med Tomasz Wojciechowicz - Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 • lek. med Bartosz Smolec - Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 • lek. med. Rafał Mrozowski - Specjalista Chirurgii Ogólnej
 • lek. med. Klaudiusz Rogalski - Specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Paweł Rogoza - Specjalista chirurgii ogólnej

Lekarze rezydenci

 • lek. med. Michał Putko
 • lek. med. Marta Sitko
 • lek. med. Marta Łankiewicz
 • lek. med. Anna Kowalik - Żuk
 • dr n. med. Łukasz Dobosz
 • lek. med. Adam Witkowski
 • lek. Anna Szerszyńska

+
Informator dla pacjentów - rodzaje znieczuleń do zabiegów
grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share