Oddział Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja

Wejście od ul. Nowe Ogrody 1-6, budynek KS, parter

 

O Odziale

Wykonujemy pełny zakres zabiegów z zakresu chirurgii gastroenterologicznej i ogólnej, w tym:

 • Chirurgiczne leczenie chorób pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego, nowotwory pęcherzyka żółciowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego i inne).

 • Chirurgiczne i endoskopowe leczenie chorób wątroby i dróg żółciowych (nowotwory wątroby i dróg żółciowych, kamica dróg żółciowych, żółtaczka mechaniczna).

 • Chirurgiczne leczenie chorób trzustki oraz pola trzustkowego (nowotwory trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki zapalenie trzustki, torbiele trzustki, guzy brodawki Vatera).

 • Chirurgiczne leczenie chorób jelita grubego i cienkiego (nowotwory jelita grubego, choroba uchyłkowa jelita grubego, nieswoiste choroby zapalne jelita grubego: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna).

 • Chirurgiczne leczenie chorób żołądka (nowotwory żołądka, powikłana choroba wrzodowa żołądka).

 • Chirurgiczne leczenie chorób przełyku (nowotwory przełyku, choroba refleksowa, achalazja).

 • Chirurgiczne leczenie chorób śledziony (choroby hematologiczne).

 • Chirurgiczne leczenie chorób wyrostka robaczkowego.

 • Chirurgiczne leczenie chorób tarczycy i przytarczyc (nowotwory tarczycy, choroby zapalne tarczycy, nowotwory przytarczyc).

 • Chirurgia proktologiczna (nowotwory odbytnicy, przetoki okołoodbytnicze, guzki krwawnicze, szczelina odbytu, ropnie okołoodbytnicze).

 • Chirurgiczne leczenie przepuklin brzusznych (przepukliny pachwinowe, przepukliny pooperacyjne, inne przepukliny brzuszne).

 • Wykonywanie przetok odżywczych PEG i operacyjnie.

 • Nowotwory tkanki podskórnej.

 

W oddziale przeprowadzane są zaawansowane operacje laparoskopowe w tym:

 • Zabiegi resekcyjne w zakresie: jelita grubego i cienkiego, pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego.

 • Operacje w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego ( w tym : operacje antyrefluksowe, kardiomiotomie).

 

Chirurgiczne leczenie w stanach nagłych:

 • Leczenie urazów wielonarządowych.

 • Chirurgiczne leczenie urazów jamy brzusznej, klatki piersiowej.

 • Leczenie chorych z krwawieniem do przewodu pokarmowego ( endoskopowe tamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego).

 • Leczenie oparzeń.

 • Amputacje kończyn dolnych.

 • Chirurgiczne leczenie „ostrych chorób jamy brzusznej” ( perforacje przewodu pokarmowego, niedrożność przewodu pokarmowego, zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego).

 

Przy Oddziale Chirurgii Ogólnej działa pracownia endoskopowa. W ramach pracowni oraz oddziału chirurgicznego przeprowadzane są zaawansowane procedury endoskopowe diagnostyczno terapeutyczne

 

Informacje o salach

Oddział Chirurgiczny dysponuje 43 łóżkami w tym:

 • Sale 2 i 3 osobowe z łazienkami

 • Sale jednoosbowe z możliwością izolacji chorych

 • 2 sale pooperacyjne: 8 łóżkowe z możliwością pełnego monitorowania chorego.

 • 2 Sale opatrunkowe

Kierownik

Prof. dr hab. med. Marek Dobosz

 

Oddziałowa

Henryka Kobylarz

 

Kontakt

nr tel Sekretariat            58 764 05 40

nr tel Kierownik              58 764 05 41

nr tel Oddziałowa           58 764 05 42

nr tel Pielęgniarka          58 764 05 47

nr tel Lekarz                  58 764 05 43

kwalifikacja do zabiegu 58 764 05 49

+
Zapisy na zabiegi planowe

Zapisy na zabiegi planowe oddziału chirurgii ogólnej odbywają się od poniedziałku do piątku,w budynku KS wejście N do Szpitala od strony ul. Pohulanka - brama nr 1, poziom -1, gabinet nr 016.
Skierowania na oddział chirurgii ogólnej przyjmowane są we wskazanym gabinecie w godzinach 7.45-8.45, przy czym lekarz przyjmuje w godzinach 8.30-9.30.

58 764 05 10 od godz. 10.00 -14.00

Pacjent chcący zapisać się na zabieg musi zgłosić się osobiście ze skierowaniem, dokumentacją medyczną /USG, wynikiem badania kolonoskopii, gastroskopii, wcześniejszymi wypisami ze szpitala, badaniami potwierdzającymi rozpoznanie choroby jeśli takie pacjent posiada.


+
Działalność naukowo dydaktyczna

W ramach pracy oddziału prowadzona jest działalność dydaktyczna. Lekarze pracujący w oddziale uczestniczą w konferencjach naukowych, kursach oraz warsztatach doskonalących. Oddział posiada akredytację do szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chirurgii ogólnej oraz szkolenia lekarzy stażystów.

Od 2008 roku funkcjonuje przy oddziale Koło Chirurgiczne skupiające studentów medycyny zainteresowanych specjalizacjami zabiegowymi.

+
Zespół Oddziału

Ordynator Oddziału

Prof. Dr hab. Med. Marek Dobosz
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 • Z-ca Ordynatora: lek.med Tomasz Wysocki
  Specjalista Chirurgii Ogólnej

 • lek. med Waldemar Szafrański
  Specjalista Chirurgii Ogólnej
  Kierownik poradni żywieniowej

 • lek. med Wiesław Nowobilski
  Specjalista Chirurgii Ogólnej
  Kierownik bloku operacyjnego

 • lek. med Ryszard Dudzik
  Specjalista Chirurgii Ogólnej

 • lek. med Cezary Płatkowski
  Specjalista Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

 • Dr n. med Ina Zając-Lenczewska
  Specjalista Chirurgii Ogólnej

 • lek. med Tomasz Wojciechowicz
  Specjalista Chirurgii Ogólnej

 • lek. med Bartosz Smolec
  Specjalista Chirurgii Ogólnej

 • lek. med. Rafał Mrozowski
  Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

Lekarze rezydenci

 • lek. med Paweł Rogoza

 • lek. med Marcin Folwarski

 • lek. med Joanna Welanyk

 • lek. med Klaudiusz Rogalski

 • lek. med Krzysztof Piorun

 • lek. med Adam Witkowski