Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci

Lokalizacja

Wejście od ul. Nowe Ogrody 1-6, budynek nr 8, parter

 

O Oddziale

Specyfika opieki anestezjologicznej dla najmłodszych pacjentów obejmuje znieczulenia do zabiegów chirurgicznych oraz bardzo często integralnie ze znieczuleniem związaną, intensywną terapię pooperacyjną.


W Oddziale AiIT dla Dzieci leczone są dzieci wymagające wspomagania zaburzonych funkcji układu oddechowego, układu krążenia, centralnego układu nerwowego, układu wydalniczego, które mają fundamentalne znaczenie dla utrzymania funkcji życiowych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest placówką unikalną na Pomorzu. Intensywna terapia jest działem medycyny opartym o ścisłą interdyscyplinarną współpracę. Mamy komfort i satysfakcję współpracy z wieloma wyspecjalizowanymi oddziałami chirurgicznymi, pediatrycznymi, diagnostami radiologicznymi, laboratoryjnymi i bakteriologicznymi, co stwarza nam możliwości do rozpoznawania i leczenia najcięższych chorób wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci starszych do 18 roku życia.

Realizując misję szpitala nad dziećmi 24 godziny na dobę czuwa wyspecjalizowana i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarzy i pielęgniarek. Od lipca 2013 roku dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego mamy możliwość pracować na rzecz naszych pacjentów w nowoczesnych pomieszczeniach i z wyposażeniem spełniającym najwyższe europejskie standardy.


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci posiada sześciostanowiskową salę chorych i separatkę wyposażone w nowoczesną aparaturę monitorującą, respiratory, aparat do dializ, aparat usg, rtg. Dysponuje również salą zabiegową do przeprowadzania drobnych zabiegów.

 

Podstawowe zasady leczenia i opieki

  • Anestezjologia dziecięca
  • Znieczulenia do zabiegów z zakresu chirurgii dziecięcej w tym torakochirurgii, chirurgii onkologicznej, neurochirurgii; ortopedii, laryngologii oraz do zabiegów i badań diagnostycznych Nasi specjaliści wykonują znieczulenia ogólne i regionalne. Konsultują dzieci przed zabiegami i przygotowują do zabiegów, tak by zapewnić im bezpieczne znieczulenie i przebieg pooperacyjny. Zabezpieczają dzieci przeciwbólowo w pierwszych dobach po zabiegu stosując metody farmakologiczne i techniki analgezji regionalnej.

 

Intensywna terapia dzieci

W oddziale leczone są dzieci w przedziale wiekowym od noworodka do 18 roku życia w stanie zagrożenia życia w przebiegu różnych jednostek chorobowych prowadzących do niewydolności oddechowej, krążeniowej lub wielonarządowej. Zapewniana jest również opieka pooperacyjna po rozległych zabiegach chirurgicznych.

 

Zespół Oddziału

1. Irena Ożóg-Zabolska Kierownik
2. Zygmuntowicz Krystyna
3. Hinc-Kasprzyk Joanna
4. Ostraszewska- Trunkwalter Magdalena
5. Kowalska Ewa
6. Warzocha Katarzyna
7. Polak-Krzemińska Agnieszka
8. Barwicka Małgorzata
9. Lewandowski Leszek

Kierownik

lek. Irena Ożóg-Zabolska

 

Oddziałowa

Grażyna Bożena Ziarnik

 

Kontakt

nr tel Sekretariat   58 764  06 50
nr tel Kierownika   58 764  06 51
nr tel Oddziałowa   58 764  06 53
nr tel Pielęgniarki   58 764  06 55
nr tel Lekarze        58 764  06 68