Kl. Oddział Pediatrii GUM-ed

O Oddziale

W skład Klinicznego Oddziału Pediatrii GUMed wchodzi także pododdział: żywienia klinicznego dzieci.

  • Na oddział przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami dróg oddechowych tj. zapalenia płuc, obturacyjne choroby oskrzeli, zapalenie oskrzelików, astmą itp.;
    zapaleniami krtani, zatok przynosowych i ucha środkowego; zakażeniami układu moczowego; schorzeniami urologicznymi, drgawkami gorączkowymi, skazami krwotocznymi i niedokrwistością.

 

Pododdział żywienia klinicznego dzieci prowadzi:

  • żywienie pozajelitowe i dojelitowe
  • wsparcie żywieniowe w chorobach ostrych i przewlekłych
  • rehabilitacja żywieniowa
  • diagnostyka i terapia zaburzeń odżywiania
  • przygotowanie pacjentów i opiekunów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych.

Kliniczny Oddział Pediatrii GUMed dysponuje 25 łóżkami.

 

Kierownik

dr Jacek Gołębiewski

 

Oddziałowa

Jolanta Jurczyk

 

Kontakt

Sekretariat                  58 764 04 40

Kierownik                    58 764 04 41

Oddziałowa                  58 764 04 42

Pokój pielęgniarek        58 764 04 60

Pokój lekarzy               58 764 04 68

Rej. do poradni             58 772 39 50