Przejdź do:
Kl. Oddział Ortopedii i Trau.Narz. Ruchu dla Dzi. i Młodzieży
search
mail_outline
Kontakt
+
Zapisy na zabiegi planowe

Przyjęcia na Oddział


tryb planowy:

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 z dniem 01.06.2020r. wprowadza się następujące zasady dotyczące zapisów i kwalifikacji na zabiegi planowe:

 

Zapisy na zabiegi planowe odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00 pod nr 58 76 40 210.

Pacjentowi zostanie wyznaczona data i godzina kwalifikacji, na którą należy stawić się we wskazanym niżej gabinecie z oryginałem skierowania, dokumentacją medyczną, badaniami potwierdzającymi rozpoznanie choroby, wcześniejszymi wypisami ze szpitala (jeśli pacjent takie posiada).

Kwalifikacja do zabiegu odbywa się w budynku przy ul. Nowe Ogrody 1-6, wejście A, parter, pokój 1.47.

Ze względu na konieczność zachowanie reżimu sanitarnego na wizytę należy przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej). 


tryb ostry:

Przyjęcia przez SOR.

Oddział pełni codziennie całodobowy ostry dyżur zaopatrując urazy narządu ruchu u dzieci, które ze względu na swoją specyfikę i złożoność kierowane są do nas z całego województwa.

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share