Kl. Oddział Gastro., Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM-ed

O Oddziale

 

Główną działalnością Oddziału jest diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci, zarówno o etiologii wrodzonej, jak i nabytej.

 

Działalność diagnostyczno-terapeutyczna koncentruje się na:

 • diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego (24-godzinna pH-metria przełykowa),
 • zapaleniach przełyku, zwłaszcza w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego,
 • zapaleniach żołądka i dwunastnicy oraz diagnostyce zakażenia Helicobacter pylori,
 • stanach nagłych w gastroenerologii dziecięcej (m. in. krwawienia z przewodu pokarmowego i niezamierzone połknięcia substancji chemicznych i ciał obcych),
 • nieswoistych zapaleniach jelit,
 • zespołach złego wchłaniania (choroba trzewna – celiakia, alergia pokarmowa) i nietolerancjach pokarmowych – wodorowe testy oddechowe
 • zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego
 • zaparcia (badanie rektomanometryczne),
 • ostrych i przewlekłych zapaleniach trzustki,
 • chorobach wątroby i dróg żółciowych,
 • zaburzeniach odżywiania (otyłość, jadłowstręt psychiczny, trudności w karmieniu – zakładanie przetok odżywczych)

 

Lekarze wykonujący zabiegi endoskopowe posiadają specjalizacje z zakresu gastroenterologii. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie certyfikaty umożliwiające im wykonywanie badań i zabiegów. W razie konieczności, w stanach nagłych, badania są wykonane w trybie pilnym.

 

Zakres usług:

 • esophagogastroduodenoskopia diagnostyczna z możliwością wykonania testu urazowego i badania histopatologicznego bioptatów,
 • esophagogastroduodenoskopia zabiegowa (poszerzanie zwężeń, tamowanie krwawień, obliteracja żylaków przełyku, zakładanie przetok odżywczych, usuwanie ciał obcych),
 • kolonofiberoskopia,
 • fiberosigmoidoskopia diagnostyczna z możliwością wykonania badania histopatologicznego bioptatów
 • kolonoskopia zabiegowa (poszerzanie zwężeń, usuwanie ciał obcych, tamowanie krwawień).

 

Na Oddziale diagnozowane są również:

 • stany gorączkowe o nieustalonej etiologii,
 • dolegliwości bólowe kości i stawów,
 • choroby zapalne tkanki łącznej u dzieci.

 

Przeprowadzana jest również podstawowa diagnostyka kardiologiczna (badanie elektrokardiograficzne, badanie echokradiograficzne, hipertensjologiczna (24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi).

 

Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed dysponuje 26 łóżkami.

Kierownik Kliniki

dr hab. Agnieszka Szlagatys - Sidorkiewicz

 

Kierownik Oddziału

dr Jacek Gołębiewski

 

Oddziałowa

Jolanta Jurczyk

 

Kontakt

Sekretariat                   58 764 04 40

Kierownik                     58 764 04 41

Oddziałowa                   58 764 04 42

Pokój pielęgniarek         58 764 04 50

Pokój lekarzy                58 764 04 43

Rej. do poradni             58 772 39 50