Kl. Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM-ed

 

Klinika wykonuje wszelkie zabiegi wykonywane w szeroko rozumianej Chirurgii Dziecięcej z wyjątkiem operacji platycznych rozszczepów wargi i podniebienia oraz operacji kraniosynostozy (przedwczesnego zarośnięcia szwów czaszkowych). Klinika szczególnie specjalizuje się w:

 • pełny zakres chirurgii dziecięcej ogólnej, w tym chirurgia „jednego dnia”, 
 • leczeniu wszelkich przypadków wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci z zastosowaniem propranololu, laseroterapii (laser pulsacyjno-barwnikowy, dwutlenkowo-węglowy, neodymowo-yagowy, diodowy), skleroterapii, technik radiologii inwazyjnej, jak i operacyjnie,
 • skomplikowanych operacjach z zakresu wideochirurgii dziecięcej, np. w chirurgii przez jedno nacięcie (Single Port Surgery, SILS, SPS, LESS: jednoportowa cholecystektomia, splenektomia, adrenalektomia, appendektomia, warikocelektomia, nefrektomia), torakoskopowych resekcjach płuc (w tym usuwaniu płatów płuc) i usuwaniu zmian guzowatych ze śródpiersia, torakoskopowego zespolenia przełyku, operacjach torbieli dróg żółciowych, laparoskopowej rekonstrukcji wysokich wad odbytu, laparoskopowej pyloromiotomii we wrodzonej niedrożności odźwiernika, laparoskopowego leczenia wrodzonej niedrożności dwunastnicy, operacjach wideourologicznych (nefrektomie przez- i pozaotrzewnowe, nefrektomie częściowe), usuwaniu guzów jamy brzusznej w tym z nadnerczy, całkowitym i częściowym wycięciu śledziony, laparoskopowej fundoplikacji żołądka,
 • chirurgii wątroby, szczególnie skomplikowanych resekcji łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby, jak i w ich chemoembolizacji (TACE) i termoablacji przy pomocy prądu wysokiej częstotliwości (RFA)– Klinika odpowiada za ogólnopolską koordynację leczenia guzów wątroby u dzieci w ramach Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych,
 • rekonstrukcja długoodcinkowego zarośnięcia przełyku z jego odtworzeniem przy użyciu własnego przełyku metodami Kimury i Fokera
 • wydłużaniu jelita cienkiego w przypadkach zespołu krótkiego jelita metodami seryjnej poprzecznej enteroplastyki (STEP) i Bianchi (LILT) – we współpracy z zespołem gastroenterologów dziecięcych w ramach programu żywienia pozajelitowego (w tym domowego) i rehabilitacji jelitowej,
 • przezodbytnicze operacje typu TEPT (ewentualnie wspomagane laparoskopowo) w leczeniu choroby Hirschsprunga; operacje etapowe z zastosowaniem łaty z jelita grubego w całkowitej bezzwojowości jelita grubego,
 • skomplikowanych rekonstrukcjach dróg moczowych z wytwarzaniem, tzw. pęcherzy jelitowych pozwalających na osiągnięcie trzymania moczu i samocewnikowanie z użyciem „trzymających” wstawek z wyrostka robaczkowego lub innych narządów,
 • endoskopowe leczenie kamicy układu moczowego z użyciem kruszenia kamieni laserem holmowym,
 • wrodzone wady klatki piersiowej (klatka lejkowata, klatka kurza)

Wiele spośród powyższych metod leczenia zostało po raz pierwszy wprowadzonych na grunt polski właśnie w naszym ośrodku. Niektóre z nich są z kolei wykonywane wyłącznie u nas. Klinika prowadzi też wiele kursów z zakresu Chirurgii Dziecięcej (onkologia chirurgiczna, wideochirurgia, urologia).

 

 • świetlica szkolna, wyposażona w sprzęt komputerowy (w tym PlayStation), gdzie dzieci mogą się bawić pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.
+
Chirurgia urazowa
 • urazy czaszkowo – mózgowe, klatki piersiowej, jamy brzusznej,
 • urazy wielonarządowe,
 • oparzenia,
+
Chirurgia noworodka
 • wady wrodzone:
  • zarośnięcie przełyku,
  • niedrożność dwunastnicy,
  • niedrożności jelita cienkiego i grubego,
  • zarośnięcie odbytu,
  • wytrzewienie wrodzone,
  • przepuklina pępowinowa,
  • przepukliny przeponowe,
  • refluks żołądkowo-przełykowy,
  • przepukliny oponowo-rdzeniowe,
  • choroba Hirschsprunga,
  • smółkowe zapalenie otrzewnej,
  • wodonercze,
  • moczowody olbrzymie,
  • zastawki cewki tylnej (w tym ich ablacja z użyciem lasera).
 • inne choroby chirurgiczne wieku noworodkowego/niemowlęcego:
  • rozedma płatowa malformacja gruczolakowato-torbielowata (CCAM) i inne wady płuc,
  • wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (pylorostenoza),
  • zapalenie kości,
  • przepukliny pachwinowe,
  • wgłobienie,
  • skręt jądra,
  • guzy krzyżowo-ogonowe,
  • złamania okołoporodowe czaszki i kończyn,
  • okołoporodowe urazy wątroby/śledziony,
  • perforacje przewodu pokarmowego,
  • skręt i martwicze zapalenie (NEC) jelit,
  • rekonstrukcje długoodcinkowe przełyku metodą Fokera i Kimury,
  • operacje wydłużania jelit metodą STEP i LILT w przypadkach zespołu krótkiego jelita.
 • małoinwazyjna chirurgia noworodka
+
Urologia dziecięca
 • wady układu moczowego: wodonercze, zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego, nerka podkowiasta, nerka ektopiczna, odpływ (refluks) pęcherzowo – moczowodowy, uchyłki pęcherza, zastawka cewki tylnej, spodziectwo, wynicowanie pęcherza, wierzchniactwo, stulejka,
 • kamica moczowa,
 • operacje odtwórcze układu moczowego – operacje rekonstrukcyjne w przypadkach pęcherza neurogennego z wytworzeniem zbiorników jelitowych pozwalających na osiągnięcie trzymania moczu,
 • wnętrostwo, skręt jądra, skręt przydatków jądra/najądrza, zapalenie najądrza, żylaki powrózka nasiennego,
 • cystoskopia diagnostyczne i inne zabiegi cystoskopowe, np. STING (ostrzykiwanie odpływów pęcherzowo-moczowodowych),
 • badania urodynamiczne – diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu i innych dysfunkcji dolnych dróg moczowych,
 • małoinwazyjna chirurgia urologiczna.
+
Neurochirurgia
 • wodogłowie,
 • wodniaki podtwardówkowe,
 • neuroendoskopia.
+
Plastyczna chirurgia dziecięca
 • wyrośla przeduszne,
 • operacje wad kończyn: palcozrost, palce dodatkowe,
 • blizny przerostowe, w tym pooparzeniowe,
 • leczenie wrodzonych malformacji naczyniowych (w tym naczyniaków) w ramach specjalnej poradni.
+
Chirurgia onkologiczna
 • chirurgiczne procedury diagnostyczne,
 • operacje guzów litych: śródpiersia, nadnercza, nerek, pęcherza, wątroby, tkanek miękkich, kości, jajnika, jądra, przestrzeni zaotrzewnowej, okolicy krzyżowo-ogonowej,
 • leczenie naczyniaków krwionośnych i limfatycznych, w tym laseroterapia zmian naczyniowych,
 • znamiona barwnikowe,
 • specjalizujemy się w skomplikowanych resekcjach wątroby u dzieci,
 • pełen zakres onkologicznej chirurgii małoinwazyjnej.
+
Chirurgia małoinwazyjna (Wideochirurgia)
 • diagnostyczne laparoskopie i torakoskopie,
 • żylaki powrózka nasiennego,
 • wnętrostwo (jądra brzuszne) – w tym operacja dwuetapowa Fowler-Stephens,
 • kamica pęcherzyka żółciowego,
 • wyrostek robaczkowy, uchyłek Meckela,
 • usunięcie nerki (całkowite i częściowe), nadnercza, śledziony (całkowite i częściowe),
 • wady niedrożnościowe odbytu (pośrednie i wysokie),
 • wrodzona niedrożność przełyku, dwunastnicy,
 • wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika,
 • przy wrodzonym zwężeniu odźwiernika (pylorostenoza),
 • torakoskopia (diagnostyczna, ropniaki opłucnej, guzy śródpiersia, wady wrodzone płuca),
 • SPS (wideochirurgia jednoportowa): usunięcie pęcherzyka żółciowego, nadnercza, nerki, śledziony,
 • wideochirurgia onkologiczna (usunięcie nerki, nadnercza, zmian w wątrobie, guzów klatki piersiowej i jamy brzusznej),
 • laparoskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego w przypadkach wodonercza,
 • częściowe nefrektomie w przypadku zdwojenia układu kielichowo-miedniczkowego,
 • operacje odpływu żołądkowo-przełykowego z lub bez wytworzenia gastrostomii,
 • operacje torbieli dróg żółciowych,
 • torakoskopowe usunięcie płata płuca (lobektomia),
 • torakoskopowe i laparoskopowe zaopatrzenia przepuklin przeponowych i relaksacji przepony,
 • retroperitoneoskopowe (zaotrzewnowe) wideochirurgiczne zabiegi urologiczne, np. usunięcie nerki.
+
Torakochirurgia

Zabiegi plastyczne we wrodzonych zniekształceniach ściany klatki piersiowej, w tym technikami mało inwazyjnymi:

 • Leczymy pacjentów z całego kraju, jak i zagranicy (Irlandia, kraje skandynawskie i nadbałtyckie, Indie).
 • Pełnienie roli ośrodka koordynacyjnego leczenie nowotworów wątroby u dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z licznymi szpitalami krajowymi i zagranicznymi, w tym Boston Children’s Hospital (Harvard University – USA), Cincinnati Children’s Hospital (USA), Royal Hospital for Sick Children w Edynburgu, Great Ormond Street Hospital w Londynie, Szpitalem Bambino Gesu w Rzymie, kliniką chirurgii dziecięcej w Tubingen (Niemcy).
 • Prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej (zajęcia dla studentów, stażystów, staże z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się z chirurgii dziecięcej i innych dziedzin medycyny).
 • Organizujemy tez staże indywidualne dla lekarzy z polski i zagranicy.

Dla Pacjenta

+
Przyjęcie i wypis z oddziału

Podstawą przyjęcia na Oddział:

Tryb ostry:

 • Obecność opiekuna prawnego
 • Wyrażenie zgody na prowadzenie historii choroby, przyjęcie do Szpitala, wykonanie badań, przyjęcie do wiadomości nieponoszenia odpowiedzialności przez Szpital za rzeczy wartościowe
 • W przypadku planowanego leczenia operacyjnego: podpisanie zgody na dane leczenie operacyjne

 Tryb planowy:

 • Zapisy na zabiegi chirurgii dziecięcej odbywają się : od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 12.00.

Pacjent chodzący zapisać się na zabieg musi przyjść osobiście z oryginałem skierowania do biura zapisów w kolejkę oczekujących - wejście "A" (parter).

informacje uzyskać można dzwoniąc pod nr. telefonu 58 76 40 321  w godz. 12.00-14.00 oraz osobiście od godz. 08.00-12.00

Przyjęcie na oddział:

 Dokumenty:

 • książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną,

 

Warunki pobytu na oddziale:

 • pokój socjalny dla rodziców z węzłem sanitarnym(łazienka, prysznic) i aneksem kuchennym wyposażonym w sprzęt AGD (kuchenka, lodówka, czajnik),
 • plac zabaw dla dzieci,
 • w salach chorych telewizory i odtwarzacz DVD,
 • świetlica szkolna, wyposażona w sprzęt komputerowy (w tym PlayStation), gdzie dzieci mogą się bawić pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

Co zabrać ze sobą:

 • przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik,
 • odzież: bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie,
 • książki, zeszyty szkolne, przybory do pisania i rysowania (pacjenci mają możliwość uczestniczenia w lekcjach na każdym poziomie nauczania),
 • ulubione zabawki i gry, książki,
 • dobry nastrój i pozytywne myślenie!

Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości; nasz personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione dziecku na oddziale.

 

Wypisy w oddziale

Planowo pacjenci otrzymują wypisy między godz. 14:00 – 15:00. W przypadku braku możliwości sporządzenia karty wypisowej opiekunowie pacjenta zostaną poinformowani o zaleceniach i otrzymają stosowne recepty / skierowania. Wypisy są do odebrania w terminie późniejszym w punkcie pielęgniarskim Oddziału.

+
Podstawowe zasady leczenia i opieki

Pacjentami opiekują się zespoły lekarskie składające się z lekarzy specjalistów oraz rezydentów, w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Członkowie zespołów przekazują sobie informacje o pacjentach podczas porannych odpraw i wspólnych obchodów a także w trakcie dnia. Nazwiska członków danego zespołu widnieją na tablicach znajdujących się w każdej z sal.

 

Harmonogram Pracy Lekarzy Oddziału Klinicznego:

7:30             odprawa

8:00             początek obchodów lekarskich

Od 9:00        przyjęcia planowe

14:35           rozpoczęcie dyżuru lekarskiego

 

Po obchodach lekarze rozpoczynają pracę na salach operacyjnych, w punkcie przyjęć planowych, w Szpitalnych Oddziale Ratunkowym. Lekarze prowadzą także zajęcia ze studentami.

Oddział Kliniczny podzielony jest na pododdziały:

 • Chirurgię Niemowlęcą – 6 sal, 12 łóżek
 • Chirurgię Dziecięcą – 11 sal, 19 łóżek
 • oraz salę pooperacyjną – 5 łóżek

 

W sumie Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed dysponuje 36 łóżkami.

W nagłych przypadkach istnieje możliwość dostawienia łóżek.

+
Zespół Oddziału

Lekarze specjaliści:


prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Andrzej Gołębiewski – zastępca kierownika Kliniki
dr n. med. Leszek Komasara
dr n. med. Marek Królak
dr n. med. Ireneusz Dauksza
lek. Krystyna Korybut – Orłowska
lek. Dariusz Wyrzykowski
dr n. med. Krzysztof Lewicki
lek. Maciej Murawski
dr n. med. Marcin Łosin
dr n. med. Barbara Chrzanowska
lek. Dominika Lubacka
 
Rezydenci:


lek. Rafał Mackiewicz
lek. Stefan Anzelewicz
lek. Marta Ossowicka
lek. Olga Wróblewska
lek. Hanna Garnier
lek. Monika Osayca-Kanyon

Kierownik

prof. dr hab. med. Piotr Czauderna

specjalista chirurgii dziecięcej

 

Oddziałowa

Beata Odorczuk

 

Kontakt

Sekretariat                58 764 01 90

Kierownik                  58 764 01 91

Oddziałowa                58 764 01 95

Pokój pielęgniarek      58 764 01 96  

Pokój lekarzy             58 764 01 92