Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat
Oferta » 
Pracownie Diagnostyczne i Zabiegowe » 

Pomorski Ośrodek Terapii Laserowej im. Fundacji POLSAT to miejsce szczególne. To tu leczeni są mali pacjenci w pierwszym rzędzie z wrodzonymi anomaliami naczyniowymi, czyli różnorakimi wadami naczyń, przede wszystkim w zakresie skóry i tkanki podskórnej, ale też i głębiej położonych tkanek ( np. w obrębie twarzoczaszki: warg, języka, podniebienia, powiek, spojówki oka itd.). Zmiany są najczęściej zlokalizowane w obrębie głowy i szyi, ale również tułowia i kończyn, czy narządów płciowych. Ośrodek zajmuje się również kompleksowym leczeniem blizn, a zwłaszcza blizn pooparzeniowych, w prowadzeniu których laseroterapia stanowi jedną z ważniejszych metod w terapii. W Ośrodku wdrożono także laserową ablację wrastających paznokci, która znajduje szerokie zastosowanie, szczególnie    w przypadkach powikłanych i nawrotowych.

Pomorski Ośrodek Laserowy potrzebował nowej, większej lokalizacji, która obejmowałaby również część łóżkową, co umożliwiłoby jednodniowe hospitalizacje pacjentów poddawanych leczeniu laserami,             zwiększając w ten sposób dostępność leczenia w ośrodku dla większej grupy pacjentów. Znaczny odsetek wykonywanych zabiegów wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego.

W Ośrodku leczeni są pacjenci z całego kraju, lepsze warunki przyczynią się do zwiększenia liczby leczonych pacjentów o około 20%, jak i podniesienia bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego (wyciąg gazów, brak potrzeby wożenia pacjentów bezpośrednio po znieczuleniu ogólnym po piętrach itd.)

Rozbudowa Centrum przyczyni się do poprawy warunków leczenia zarówno dla pacjentów, ich Rodziców, jak i personelu. Jednocześnie umożliwi to swobodne umieszczenie powiększającej się ilości sprzętu. Z upływem czasu lista zastosowań laseroterapii ulega stałej rozbudowie, pokazując mnogość i różnorodność wskazań. Pomorski Ośrodek jest najlepiej wyposażonym ośrodkiem w Polsce, obecnie posiada 7 laserów. Każdy generuje konkretną określoną długość fali i ma zastosowanie w różnego rodzaju anomalii naczyniowych.

Fundacja Polsat w 2013 roku pomogła ośrodkowi finansując zakup 4 specjalistycznych laserów o łącznej wartości 650 000 zł. Do maja 2018 roku wykonanych zostało ok. 2 100 procedur laserowych, łącznie pod opieką Ośrodka jest mniej więcej 2000 pacjentów  z różnego rodzaju anomaliami naczyniowymi i roczna grupa pacjentów leczonych wynosi od 200 do 300 pacjentów przynajmniej z tego typu wskazaniami.

Lekarze z Gdańska wiedzę zdobywają poza granicami kraju, m.in. w 2014 roku Fundacja Polsat dofinansowała szkolenia dla lekarzy z Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji POLSAT z Gdańska – ISSVA 20th International Workshop on Vascular Anomalies, Melbourne, Australia. Było to najważniejsze spotkanie naukowe dotyczące wrodzonych anomalii naczyniowych, okazja do zapoznania się z odkryciami dotyczącymi patologii naczyniaków i malformacji, nowych możliwości leczenia, postępu w zastosowaniu np. laseroterapii. Lekarze swoją wiedzą dzielą się kolegami w nowo powstających Ośrodkach   w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Katowicach i Poznaniu. Ośrodki te posiadają po 2-3 lasery, tak samo jak Ośrodki w Warszawie, w Łodzi i w Kielcach.

Koszt inwestycji: 2 552 234,56 zł.

w tym:

  • 464,86 zł brutto - środki z Fundacji POLSAT
  • 559 769,70 zł brutto – środki własne COPERNICUS

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-06-02/pomorski-osrodek-terapii-laserowej-po-remoncie-szansa-na-leczenie-rozleglych-oparzen-u-dzieci/?ref=najwazniejsze

http://www.polsat.pl/news/2018-06-02/bedzie-sie-dzialo-dzien-dziecka-zabawa-i-pomoc/

 

 

 

Rejestracja

58 77 23 950