POZ PLUS

 

Szanowni  Pacjenci,

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku  realizują program pilotażowy POZ PLUS, w ramach którego pacjenci mogą:

 • wykonać szczegółowy bilans zdrowia,
 • skorzystać z szerokiego panelu dodatkowych badań diagnostycznych,
 • wykonać wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne: MRI, TK, USG itp.,
 • skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów,
 • uzyskać poradę: psychologa, fizjoterapeuty, edukatora zdrowotnego,
 • skorzystać z dodatkowej rehabilitacji.

 

Świadczenia w ramach pilotażu POZ PLUS wykonujemy:

 • bezpłatnie  (w ramach umowy z NFZ)
 • na miejscu
 • niezwłoczne
 • poza kolejką oczekujących.

 

Zapraszamy do korzystania z kompleksowej opieki lekarza rodzinnego.

Jeśli nie jesteś podopiecznym naszego lekarza POZ, możesz zapisać się.

Zapytaj lekarza rodzinnego

Zgłoś się do Rejestracji

Zgłoś się do Koordynatora

 

+
Informacje o projekcie

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej

organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17

 

W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 roku, NFZ realizuje projekt pozakonkursowy pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Numer projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17

Okres realizacji projektu: do 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 61 524 400,00 zł

 

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS.

Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to:

 • poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
 • poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/