POZ PLUS
search
mail_outline
Kontakt
+
Informacje o projekcie

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej

organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17


W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 roku, NFZ realizuje projekt pozakonkursowy pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa Działania: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Numer projektu: POWR.05.02.00-00-0039/17

Okres realizacji projektu: do 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 61 524 400,00 zł

 

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, tzw. modelu POZ PLUS.

Cele szczegółowe modelu POZ PLUS to:

  • poprawa jakości usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
  • zwiększenie ilości świadczeń medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki medycznej;
  • poprawa koordynacji usług medycznych świadczonych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share