Poradnie specjalistyczne
search
mail_outline
Kontakt

ul. Powstańców Warszawskich 1/2

al. Jana Pawła II

al. Zwycięstwa 31/32

+
Poradnia onkologiczna

PERSONEL:

 • dr n. med.      Adamowicz Krzysztof
 • lek. med.       Berndt Małgorzata
 • lek. med        Czech Irena
 • lek. med.       Goszczyńska-Matysiak Elżbieta
 • dr n. med.      Gryglewski Grzegorz
 • dr n. med.      Klimkiewicz- Wiesiołek Ewa
 • dr n med.       Nowaczyk Monika
 • lek. med.        Palasik Maria
 • lek. med.        Szczepińska-Nowak Maria
 • lek. med.        Umińska Monika
 • lek. med.        Wieczorek-Rutkowska Magdalena
 • lek. med.        Wojtkiewicz Magdalena
 • lek. med.        Wójcik-Tomaszewska Joanna
 • dr hab.n.med. Dariusz Zadrożny


 • Przełożona Pielęgniarek Aneta Bielewicz oraz zespół pielęgniarek


PROFIL DZIAŁALNOŚCI:

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem osób z chorobą nowotworową, podejrzeniem choroby nowotworowej oraz opiekuje się pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Pacjenci ze zdiagnozowana chorobą nowotworową kwalifikujący się do dalszego leczenia chemioterapią i/lub zabiegiem chirurgicznym mogą otrzymać leczenie w ramach naszej jednostki.


REJESTRACJA:

Do poradni onkologicznej nie obowiązuje skierowanie.


+
Poradnia genetyczna

PERSONEL:

dr n. med.  Izabela Brożek

Poradnia Genetyczna przyjmuje pacjentów w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:00 - 17:0013:00 - 17:00
  10:00 - 13:00


Poradnia genetyczna przeznaczona dla osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne istnieje w Wojewódzkie Centrum Onkologii od 1997 roku. Pod opieką poradni znalazło się do tej pory ponad 2 tysiące rodzin. Do właściwego prowadzenia rodzin z nowotworami rodzinnymi i dziedzicznymi potrzebna jest dobra znajomości specyfiki genetyki onkologicznej. Zatrudniona w poradni genetycznej WCO dr n. med. Izabela Brożek specjalista genetyki klinicznej jest lekarzem, który pracuje w tej poradni od początku jej powstania, a jej działalność naukowa, jest ściśle związana z zagadnieniami nowotworów dziedzicznych. W przypadkach nowotworów tych wymagane jest określone postępowanie diagnostyczne i profilaktyczne opisywane wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi, które obejmuje między innymi diagnostykę obrazową (m.n. , mammografia, USG i MRI piersi), molekularną i biochemiczną (m.n. markery nowotworowe), jak i zabiegi chirurgiczne (m.n. biopsja mammotomiczna). Wszystkie wymienione procedury dostępne są w naszym ośrodku. Do prowadzenia pacjentów poradni genetycznej wymagana jest stała współpraca specjalistów z różnych poradni (onkologiczna, ginekologiczna, gastroenterologiczna, endokrynologiczna i inne), którą kompleksowo zapewnia WCO oraz inne jednostki Spółki Copernicus PL. Poradnia genetyczna zajmuje się zarówno pacjentami chorującymi na takie powszechne nowotwory jak rak piersi lub jelita grubego, jak i na rzadkie postacie nowotworów będących manifestacją mało znanych zespołów genetycznych, których lekarze innych specjalności nie potrafią zdiagnozować.

Z porady skorzystać mogą wszyscy pacjenci, u których w rodzinie wystąpiła agregacja zachorowań na nowotwory łagodne i złośliwe, nawet jeśli spektrum występujących nowotworów nie wskazuje na znany genetyczny zespół chorobowy.

Pacjenci w ramach Programu Ministerialnego (Moduł I i II) mogą zgłaszać się bez wcześniejszej konsultacji innych lekarzy, jeśli na podstawie informacji z dostępnych źródeł (media, internet) uznają, że wizyta w poradni jest konieczna. Kryteria objęcia opieką pacjenta w ramach Programu Ministerialnego:

Kryteria kwalifikacji pacjenta do programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory piersi i jajnika – Moduł I
(jedno z wymienionych kryteriów):

 • dwa lub więcej zachorowań na raka piersi wśród krewnych I stopnia (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub II stopnia (rodzeństwo rodziców, dziadkowie, wnuki) włączając w to osobę zgłaszającą się do poradni
 • obustronny rak piersi
 • zachorowanie na raka piersi przed 40 rokiem życia
 • zachorowanie na raka jajnika w dowolnym wieku
 • nosicielstwo mutacji genów BRCA1 lub BRCA2 w rodzinie

 

Program obejmuje diagnostykę molekularną oraz opiekę, a w tym mammografię/ USG piersi, badanie USG głowicą transwaginalną, oznaczenie poziomu markera CA125 w surowicy. Dla pacjentek z mutacją – MRI piersi


Kryteria kwalifikacji pacjenta do programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego – Moduł II
(jedno z wymienionych kryteriów):

 • dwa lub więcej zachorowań na raka jelita grubego lub na raka trzonu macicy wśród krewnych I stopnia (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub II stopnia (rodzeństwo rodziców, dziadkowie, wnuki) włączając w to osobę zgłaszającą się do poradni
 • zachorowanie na raka jelita grubego przed 45 rokiem życia
 • nosicielstwo mutacji genów MLH1, MSH2 w rodzinie
 • polipowatość jelita grubego

 

Program obejmuje: USG jamy brzusznej, badanie USG głowicą transwaginalną, oznaczenie poziomu markera CA125 w surowicy, kolonoskopię (w ramach programu kolonoskopowego) oraz w niektórych przypadkach gastroskopię

 

Każda konsultacja w poradni genetycznej kończy się udzieleniem porady genetycznej i wydaniem pisemnej konsultacji zawierającej informację o chorobie i dalsze zalecenia. Krew do badań molekularnych i biochemicznych pobierana jest w laboratorium WCO. Badania molekularne w kierunku mutacji w genie BRCA1są wykonywane we współpracującej z WCO jednostce, Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Inne badania genetyczne wykonywane są w uznanych laboratoriach krajowych legitymujących się odpowiednimi certyfikatami. Wszyscy pacjenci poradni umawiani są na kolejną wizytę po skompletowaniu wszystkich, bądź części wyników. W przypadku wykrycia nowotworu pacjenci mają zapewnioną opiekę onkologiczną i leczenie w naszych ośrodkach.

 

REJESTRACJA:

Do poradni nie obowiązuje skierowanie.

 

+
Poradnia rehabilitacyjna

PERSONEL:


 • Kierownik - dr n. med. Anna Binkiewicz - Glińska specjalista rehabilitacji
 • Koordynator pracy fizjoterapeutów -mgr fizjoterapii Dorota Hanasz- Sokołowska
 • Zespół doświadczonych fizjoterapeutów (technicy, licencjaci,magistrzy fizjoterapii i specjaliści fizjoterapii):

  1. pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy: Dorota Hanasz- Sokołowska, Anna Rzeska, Joanna Kowalewicz,Beata Balińska, Ewa Makowska, Anna Dębicka, Adriana Gnitecka, Joanna Żuralska-Wnuk, Anna Pawlik-Adamowicz, Sandra Kayser, Anna Lebiedzińsk
  2. w niepełnym wymiarze czasu pracy:Maja Nowacka-Kłos, Aleksandra Nowak, Beata Sekudewicz  Anna Woźniak-Marciniak
PROFIL DZIAŁALNOŚCI:


Poradnia Rehabilitacyjna jest czynna w godzinach 7.30-18.00 od poniedziałku do piątku (zabiegi). W ramach umowy z NFZ  wykonujemy:


 • Drenaż limfatyczny
 • Masaż pneumatyczny
 • Masaż klasyczny.
 • Rehabilitacje ruchową
 • Fizykoterapie (laseroterapia, elektroterapia, krioterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo)
 • Hydroterapie ( masaż wirowy)


Poradnia specjalizuje się w Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej obrzęku limfatycznego.


Szczególny nacisk kładzie na przywracanie sprawności pacjentkom po przebytej mastektomii.


 Poradnia świadczy również usługi odpłatne. Cennik usług płatnych znajduje się na stronie internetowej w zakładce ABC pacjenta.


REJESTRACJA:


Do poradni rehabilitacyjnej w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego lub każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, rejestruje się, a następnie w wyznaczony dzień zgłasza się do gabinetu lekarza rehabilitacji (IV piętro).Pacjent pierwszorazowy w dniu wizyty zgłasza się do Rejestracji celem założenia dokumentacji medycznej. Skierowanie na zabiegi wystawia lekarz Poradni Rehabilitacji WCO.


Do poradni można zarejestrować się:


 • osobiście ,
 • telefonicznie: 58 772-39-50  pon. - pt. od 7:00 do 18:30, usługi płatne pod nr telefonu 691 609 691,
 • mailowo:rejestracja@wco.gda.pl  (należy przesłać skan skierowania do poradni lub na badanie)


Rejestracja na zlecone zabiegi – osobiście w RECEPCJI na IV piętrze.

+
Poradnia hematologiczna

PERSONEL:

 • dr n. med. Hanna Ciepłuch
 • lek. med. Krzysztodf Matyśniak
 • lek. med. Iwona Szutkowska
 • Przełożona Pielęgniarek Aneta Bielewicz oraz zespół pielęgniarek


PROFIL DZIAŁALNOŚCI:

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu krwiotwórczego i zaburzeń krzepnięcia osób dorosłych. Leczenie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego odbywa się ambulatoryjnie w ramach oddziału onkologicznego. Mamy możliwość objęcia opieką pacjentów z rozpoznaniem nowotworów mieloproliferacyjnych (przewlekła białaczka szpikowa, nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa, mielofibroza), zespołów limfoproliferacyjnych (przewlekła białaczka limfatyczne, chłoniaki złośliwe, szpiczak plazmocytowy, ziarnica złośliwa) oraz zespołów mielodysplastycznych. Prowadzimy leczenie w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia dla chorych z przewlekłą białaczką szpikową, chłoniakiem złośliwym grudkowym i DLBCL oraz chłoniakiem skórnym T komórkowym.


REJESTRACJA:

Do poradni hematologicznej w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

+
Poradnia urologiczna

PERSONEL:

 • lek.  Alicja Klejnotowska
 • lek.  Maria Rąbca-Kraik
 • lek.  Piotr Zedler
 • Przełożona Pielęgniarek Aneta Bielewicz oraz zespół pielęgniarek


PROFIL DZIAŁALNOŚCI:

Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów ze schorzeniami układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego oraz po jego zakończeniu.

W ramach poradni wykonywane są między innymi zabiegi cystoskopii.


REJESTRACJA:

Do poradni urologicznej w ramach NFZ wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

+
Poradnia zdrowia psychicznego

PERSONEL:

 • prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
 • lek. Irena Jaroszewicz,
 • mgr Magdalena Frukacz-Gromadzka - Specjalista Psycholog Kliniczny
 • mgr Sławomir Kallas – psychoterapeuta


PROFIL DZIALALNOŚCI:

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii realizuje wszystkie świadczenia gwarantowane pacjentom i ich rodzinom, które zawarte są w załączniku nr 6 Ustawy.

Ponadto odpowiada ona na szczególne potrzeby pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową i wynikające z tego problemy.

Zadania Poradni Zdrowia Psychicznego w WCO:

 • Ocena stanu psychicznego i potrzeb emocjonalnych pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin,
 • Pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej zachwianej przez stres choroby i leczenie pacjenta i jego bliskich,
 • Przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób z chorobą nowotworową,
 • Szeroko pojęte wsparcie psychologiczne osobom w kryzysie,
 • Pomoc osobom wyleczonym z choroby nowotworowej, poradzenie sobie z odległymi następstwami choroby i leczenia - odnalezienie nowej roli w życiu.

Poradnia realizuje usługi psychiatryczne i psychologiczne.

PORADY PSYCHIATRYCZNE (nie obowiązuje skierowanie) są świadczone przez dwóch specjalistów psychiatrów w tym jednego certyfikowanego psychoonkologa. Świadczenia obejmują poradę lekarsko diagnostyczną - której celem jest ustalenie rozpoznania i nakreślenie odpowiedniego planu leczenia z uwzględnieniem interakcji zachodzących pomiędzy niektórymi lekami psychiatrycznymi, a stosowaną terapią onkologiczną.

Porada lekarska terapeutyczna - kontynuujące leczenie według uprzednio nakreślonego planu lub jego modyfikacji na podstawie oceny postępów leczenia.

Porada ta jest zwykle uzupełniana przez elementy wsparcia psychicznego, psychoterapii indywidualnej lub - w zależności od sytuacji - interwencji kryzysowej.

Sesje wsparcia psychospołecznego, psychoterapii rodzinnej - lub interwencji kryzysowej mogą też w uzasadnionych przypadkach być prowadzone oddzielnie.

Porady psychiatryczne są udzielane w poniedziałki, środy i czwartki - Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bez skierowania. Wymagana jest jedynie rejestracja (telefon podany poniżej, istnieje  możliwość rejestracji w dniu przyjęcia). Obowiązuje kolejność zgłaszania się bez określenia konkretnej godziny porady.

PSYCHOTERAPIA

Pacjenci do psychoterapeutów przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty bądź lekarza psychiatry

Psychoterapia rozpoczyna się od wizyty psychologicznej- diagnostycznej w trakcie, której zbierany jest wywiad psychologiczny i  mogą być
wykonywane testy psychologiczne.

Decyzja o przyjęciu pacjenta na psychoterapię podejmowana jest na podstawie opinii psychoterapeuty, testów i rozmowy. Jeśli psychoterapeuta stwierdzi, iż nasza poradnia nie jest odpowiednim miejscem do pracy nad problemem pacjenta, staramy się wskazać odpowiedni ośrodek.

Jeżeli pacjent kwalifikuje się do terapii, proponujemy umówienie się na regularne spotkania. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu, trwają godzinę.

Spotkania mają nie tylko charakter leczniczy, ale są też wspaniałą możliwością rozwoju. Psychoterapia jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Terapia pschoonkologiczna jest szczególnie wskazana w przypadku: 

 •  lęku przed poddaniem się leczeniu,
 •  lęku przed nawrotami choroby,
 •  smutku, poczuciu bezsilności,
 •  problemów ze snem,
 •  nerwowości, zaniepokojeniu.

 

REJESTRACJA:


- do lekarza (nie obowiązuje skierowanie)

od poniedziałku do piątku godz. 7:00 - 18:00

tel. 58 772 39 50,   usługi płatne  tel. 691-609-691

e-mail: rejestracja@wco.gda.pl

- do psychologa/ psychoterapeuty (obowiązuje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)

 • mgr Magdalena Frukacz-Gromadzka tel. 58 772 39 50, osobiście rejestracja bud. B parter,
 • mgr Sławomir Kallas tel. 58 772 39 50, osobiście rejestracja bud. B parter,

 


+
Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

PERSONEL:

 • dr n.med. Chruścicka Iwona,
 • dr n.med  Gryglewski Grzegorz,
 • dr n.med. Kąkol Michał,
 • dr n.med. Klimkiewicz-Wiesiołek Ewa
 • lek. med. Kropidłowski Wojciech,

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • konsultacje w zakresie leczenia chirurgicznego nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem guzów:

- skóry

- piersi

- czerniaków

- przewodu pokarmowego

- tkanek miękkich

 • diagnostyka kliniczna i obrazowa związana z w.w. schorzeniami,
 • konsultacje wielospecjalistyczne – dostęp do szerokiej gamy współpracujących specjalistów,
 • biopsja igłowa (pełen zakres: cienko-, gruboigłowa, mammotomiczna),
 • zabiegi ambulatoryjne w obrębie powłok skórnych, piersi (np. wycięcie diagnostyczne),
 • kwalifikacja i przygotowanie do leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych piersi, skóry (planowe operacje wykonują chirurdzy poradni w oparciu o oddziały Copernicus),
 • kontrola pooperacyjna pacjentów leczonych w Copernicus,
 • obserwacja po leczeniu i kontrole odległe (tzw. Follow-up).

W ramach poradni funkcjonuje również gabinet diagnostyczno - zabiegowy w lokalizacji ul. Powstańców Warszawskich 1/2. 

Al. Zwycięstwa 39

+
Poradnia stomatologiczna
undefined
+
Poradnia stomatologii dziecięcej
undefined
+
Poradnia chorób błon śluzowych
undefined
+
Poradnia protetyki stomatologicznej
undefined
+
Poradnia ortodontyczna - dziecięcej
undefined
+
Poradnia chirurgii stomatologicznej
undefined
grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share