Przejdź do:
Oddziały od A do Z
search
mail_outline
Kontakt
A
-

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi Dzieci  - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

C
+

Kliniczny Odział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Chirurgii Ogólnej  - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Chirurgii Onkologicznej  - WCO

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Chorób Wewnętrznych I  - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Chorób Wewnętrznych II  - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Chorób Wewnętrznych III  - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii  - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii  - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

D
+

Oddział Dermatologii - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

G
+

Oddział Gastroenterologii Dla Dorosłych - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Kl. Oddział Gastro., Alergologii i Żywienia Dzieci GUM-ed- Szpital Im. Mikołaja Kopernika  

Oddział Ginekologiczno - Położniczy - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Położniczo - Ginekologicznej - Szpital św. Wojciecha

K
+

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Kardiologiczny - Szpital Św. Wojciecha

N
+

Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Neurologiczny i Udarowy - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Neurochirurgii - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Neurologiczny - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

P
+

Kliniczny Oddział Pediatrii GUMed - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Pediatryczny - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Położniczo - Ginekologiczny - Szpital Św. Wojciecha

Oddział Ginekologiczno - Położniczy - Szpital Im. Mikołaja Kopernika
R
+

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Centrum Rehabilitacji Leczniczej

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - Centrum Rehabilitacji Leczniczej

 

SOR
+

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Szpitalny Oddział Ratunkowy - Szpital Św. Wojciecha

U
+

Oddział Udarowy - Szpital Im. Mikołaja Kopernika

Oddział Urologiczny - Szpital Św. Wojciecha

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share