Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Oferta » 

                                    Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna                                 

w Spółce COPERNICUS PL  w Gdańsku od 1.10.2017r.

 

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Świadczenia w nocnej i świątecznej  opiece zdrowotnej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane  bez skierowania.

Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej  oraz zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

NOCH I w Spółce COPERNICUS PL w Gdańsku

 

Ul. Powstańców Warszawskich ½ w Gdańsku – budynek Przychodni Przyszpitalnej (parter)

Informacja i porady telefoniczne             

nr tel. 58 764 06 40 (czynny w godzinach pracy NOCH-u)

e-mail: noch@copernicus.gda.pl - zlecenia na zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem wykonywane przez pielęgniarkę wyjazdową prosimy kierować na powyższy adres e-mailowy zgodnie z rejonizacją. Powyższe zlecenia prosimy wysyłać do piątku do godz. 13:00.

 

NOCH II w Spółce COPERNICUS PL w Gdańsku

Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – budynek Szpitala św. Wojciecha i Przychodni Przyszpitalnej (niski parter)

Informacja i porady telefoniczne            

nr tel. 58 768 46 84  (czynny w godzinach pracy NOCH-u)

e-mail: noch@copernicus.gda.pl - zlecenia na zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem wykonywane przez pielęgniarkę wyjazdową prosimy kierować na powyższy adres e-mailowy zgodnie z rejonizacją. Powyższe zlecenia prosimy wysyłać do piątku do godz. 13:00.

Pomoc wyjazdowa udzielana jest przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy, któremu przypisany jest konkretny obszar wg zamieszczonej mapy.

 

 

Wykaz wszystkich świadczeniodawców w województwie pomorskim znajduje się na stronie internetowej NFZ POW w Gdańsku.

http://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,5976