Centrum Urazowe dla Dzieci (CUD)
Oferta » 

CENTRUM URAZOWE DLA DZIECI  (CUD)

jest ujęte w „Wojewódzkim Planie Działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa pomorskiego". Stanowi wydzieloną funkcjonalnie część Szpitala im. Mikołaja Kopernika, w której Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego dziecięcego.

 

CUD działa w oparciu o następujące oddziały/komórki organizacyjne Szpitala im. Mikołaja Kopernika:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy (część dziecięca),

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci,

- Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed,

- Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży GUMed,

- Kliniczny Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed,

- Kliniczny Oddział Pediatrii GUMed,

- Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP,

- Oddział Otolaryngologiczny,

- Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodków,

- Blok Operacyjny,

- Pracownię Endoskopii,

- Zakład Diagnostyki Obrazowej (badania realizowane przez firmę zewnętrzną),

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (badania realizowane przez firmę zewnętrzną).

 

Do zadań Centrum Urazowego dla Dzieci należy przyjmowanie oraz kompleksowa diagnoza i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta dziecięcego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie terapii ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała. Po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych CUD kieruje pacjenta urazowego na inny oddział Szpitala funkcjonującego w zasobach spółki COPERNICUS PL lub do innego podmiotu w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji.