Wojewódzkie Centrum Onkologii

Historia szpitala

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku rozpoczęło swoją działalność przed 50 laty pod nazwą Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna. Początkowo nie posiadając własnej bazy lokalowej mieściła się ona w budynku PSK Nr 1 przy ul. Dębinki 7 i pełniła równocześnie rolę Poradni Przyklinicznej. W 1993 roku Przychodnia  przeniosła swoją działalność do budynku przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, który w 2001 roku poddano rozbudowie i modernizacji.

W 1999 roku nastąpiło przekształcenie jednostki w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a w 2004 roku zmianie uległa nazwa na Wojewódzkie Centrum Onkologii.

W 2007 roku wydzierżawiono i zmodernizowano pierwsze i drugie piętro budynku przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku, do którego przeniesiono część działalności Centrum.

W latach 2008 – 2010 nastąpiła rozbudowa budynku przy Al. Zwycięstwa 31/32.

W roku 2010 Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Wojewódzkiemu Centrum Onkologii  budynek przy Al. Zwycięstwa 31/32 w nieodpłatne użytkowanie. Piętro III i IV zostało zmodernizowane w latach 2010 – 2014. Centrum kontynuowało działalność jako Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

02.11.2015 r. nastąpiło połączenie Spółek: Wojewódzkie Centrum Onkologii Sp. z o.o. w Gdańsku ze spółką COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  poprzez przejęcie Centrum.