Zespół radców prawnych

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy przede wszystkim:

  • wydawanie opinii i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów, regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych na podstawie kompletu dokumentów przedstawionych przez komórkę organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną,
  • uczestniczenie w rokowaniach prowadzonych przez Spółka których celem jest nawiązanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
  • zastępstwo w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i administracyjnym.

Kontakt:

 

tel. 58 764 03 36
e-mail: radcy.prawni@copernicus.gda.pl