Zespół ds. kombatantów i osób nieubezpieczonych
O nas » 
Administracja » 

Do zadań Koordynatora ds. Kombatantów i Osób Nieubezpieczonych należy przede wszystkim:

  • prowadzenie postępowania związanego ze zwrotem kosztów poniesionych przez Spółkę z tytułu leczenia pacjentów o nieokreślonym statusie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • kontrola decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczenia pacjentów oraz monitorowanie deklaracji spłaty zobowiązań pacjentów nieubezpieczonych,
  • nadzór nad działaniami związanymi z postępowaniem dotyczącym nieodebrania zwłok przez osoby uprawnione do pochówku,
  • działania związane z pacjentami wymagającymi opieki pozaszpitalnej (ZOL, Hospicja, Schroniska, Noclegownie dla osób bezdomnych, Domy samotnych matek, usługi opiekuńcze),
  • współpraca z organami administracji publicznej (m.in. Straż Graniczna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Służba Więzienna, MSWiA, Sądy),
  • respektowanie szczególnych uprawnień kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Kontakt:

 

Numery kontaktowe, dostępne od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00:


Szpital św. Wojciecha: Grażyna Pabiś, e-mail: gpabis@copernicus.gda.pl, tel. 515 200 320

Szpital im.Mikołaja Kopernika: Agnieszka Rezmer, e-mail: arezmer@copernicus.gda.pl, tel. 510 044 790

Dostępność pracowników w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika:
telefonicznie od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00,
stacjonarnie od poniedziałku do środy w godz. 7:00-15:00.
Spotkania z pacjentami, rodzinami pacjentów i osobami zainteresowanymi odbywać się będą po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Dostępność pracowników w Szpitalu św. Wojciecha: 
telefonicznie  i stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Spotkania z pacjentami, rodzinami pacjentów i osobami zainteresowanymi odbywać się będą po uprzednim umówieniu telefonicznym.