Zespół ds. BHP i zarządzania środowiskowego

Do zadań Specjalisty ds. BHP należy przede wszystkim:

  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • reprezentowanie pracodawcy na zewnątrz w kontaktach z odpowiednimi do stanowiska instytucjami i podmiotami zewnętrznymi,
  • kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów w tym zakresie.

Do zadań Specjalisty ds. Zarządzania Środowiskowego należy przede wszystkim:

  • nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Spółce,
  • bieżące monitorowanie całokształtu zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządzania środowiskowego.

Kontakt:

 

tel. 58 764 03 38
tel. 58 768 42 65
e-mail: sbuchholz@wss.gda.pl