Pełnomocnik ds. obronnych
Do zadań Pełnomocnika ds. Obronnych należy przede wszystkim:
  • Ewidencjonowanie wszystkich dokumentów niejawnych wytwarzanych w Szpitalu oraz przychodzących lub wychodzących ze Szpitala.
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów (rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek; dziennik korespondencji; dziennik ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz książkę doręczeń przesyłek miejscowych).
  • Przestrzeganie właściwego opisywania i oznaczania dokumentów niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
  • Przygotowywanie dokumentów stanowiących tajemnicę służbową do wysyłki.
  • Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania dokumentów o klauzuli „zastrzeżone”.

Kontakt:


tel. 58 764 03 39
tel. 58 768 42 46
e-mail: tstasik@wss.gda.pl