Dział Zamówień Publicznych

Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy przede wszystkim:

  • koordynowanie całokształtu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Spółce.

Kontakt:

tel. 58 768 46 29
tel. 58 768 46 40
fax. 58 768 48 29
fax. 58 768 42 86
e-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl