Dział Programów Zdrowotnych
O nas » 
Administracja » 

Do zadań Działu należy przede wszystkim:

 

  1. pozyskiwanie środków samorządowych i unijnych na projekty programów zdrowotnych,
  2. tworzenie dokumentacji projektowej, ewaluacyjnej i rozliczeniowej,
  3. zarządzanie projektami,
  4. prowadzenie bieżącego monitoringu postępu rzeczowo-finansowego programów i osiąganych wskaźników,
  5. promocja programów i współpraca z podwykonawcami,
  6. kontakt z Instytucją Zarządzającą i/lub Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji programów, kontrolach i audytach,
  7. logistyczna organizacja szkoleń, spotkań edukacyjnych, spotkań z ekspertami.
  8. komunikacja wewnątrz Spółki w zakresie realizowanych programów,
  9. opracowywanie raportów, danych monitoringowych, sprawozdań finansowych.

Kierownik:

Ilona Bryksa - Jankowska

e-mail: ibryksa@copernicus.gda.pl

nr tel.

 

Koordynatorzy:

Małgorzata Kondek

e-mail: mkondek@copernicus.gda.pl

Marek Białonoga

e-mail: mbialonoga@copernicus.gda.pl

nr tel. 58 764 03 26