Dział Informatyki i Telekomunikacji

Do zadań Działu należy przede wszystkim:

  • zapewnienie niezakłóconego i bezpiecznego przepływu informacji między wszystkimi komórkami organizacyjnymi COPERNICUS PL Sp. z o.o. oraz do jednostek zewnętrznych,
  • organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu IT,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • usuwanie awarii sprzętu i infrastruktury IT,
  • wykonywanie prac związanych z rozbudową sieci komputerowej,
  • prowadzenie ewidencji elementów infrastruktury IT,
  • zapewnienie nieprzerwanej łączności między jednostkami organizacyjnymi COPERNICUS PL Sp. z o.o. oraz z jednostkami zewnętrznymi za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych,
  • rozwiązywanie problemów dotyczących łączności zgłaszanych przez pracowników COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Kierownik

Amadeusz Pestka
tel. 58 764 05 55

 

Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 1-6

Sekcja Informatyki:

tel. 58 764 06 66
e-mail: informatyk@copernicus.gda.pl

Sekcja Telekomunikacji:

tel. 58 764 04 44

Lokalizacja: al. Jana Pawła II 50

Sekcja Informatyki:

tel. 58 768 48 67

tel. 58 768 43 29


Sekcja Telekomunikacji:

tel. 58 768 43 79


Lokalizacja: al. Zwycięstwa

nr tel: 58 732 48 12/49/48/14