Dział Aparatury Medycznej

Zadania:

  • nadzór nad sprawną i bezpieczną pracą urządzeń i aparatury medycznej, kasacja sprzętu,
  • przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw aparatury i sprzętu medycznego,
  • czuwanie nad prawidłową realizacją zawartych umów na konserwację i naprawy sprzętu medycznego przez firmy zewnętrzne,
  • zlecanie dokonywania planowych przeglądów aparatury medycznej wraz z wpisami do paszportów w oraz nadzór tych przeglądów.

Kierownik

Michał Kijewski
tel. 58 768 46 88


Lokalizacja: ul. Nowe Ogrody 1-6

nr fax 58 764 02 12

Eksploatacja
tel. 58 764 03 71

Zaopatrzenie
tel. 58 764 03 70

Lokalizacja; al. Jana Pawła II 50
tel. 58 768 42 10/16