Przejdź do:
Szpital św. Wojciecha
search
mail_outline
Kontakt
+
KOMUNIKAT NR 160 z dnia 3.07.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH RT PCR W KIERUNKU ZAKAŻENIA SARS-COV-2 U PACJENTEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA ŚW. WOJCIECHA
+
Komunikat 141 z dnia 30.06/5.06.2020/1.06/ 14.05.2020 w sprawie zasad przyjmowania pacjentów do Oddziału Okulistycznego Szpitala św. Wojciecha COPERNICUS PL Sp. z o.o.
+
Komunikat 151 z dnia 28.05.2020 ws wznowienia działalności Anestezjologicznego Punktu Konsultacyjnego w Szpitalu św. Wojciecha.
+
KOMUNIKAT NR 126 Z DNIA 19.05.2020 / 30.04.2020 W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI PRACY PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ SZPITALA ŚW. WOJCIECHA
+
Komunikat nr 142 z dnia 14.05.2020 W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA USŁUGI INDYWIDUALNEJ OPIEKI POŁOŻNEJ W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA
+
KOMUNIKAT NR 128 Z DNIA 30.04.2020 W SPRAWIE ZASAD ODBYWANIA PORODÓW W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA
+
KOMUNIKAT NR 127 Z DNIA 30.04.2020 W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PORODÓW RODZINNYCH NA ODDZIALE POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNYM SZPITALA ŚW. WOJCIECHA
+
  KOMUNIKAT NR 62 Z DNIA 26.03.2020 R. W SPRAWIE WSTRZYMANIA USŁUGI INDYWIDUALNEJ OPIEKI POŁOZNEJ W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA

+
KOMUNIKAT NR 49 Z DNIA 24.03.2020 R.   W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PEDIATRYCZNEJ STREFY SOR ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPITALA ŚW. WOJCIECHA

+
KOMUNIKAT NR 42 Z DNIA 22.03.2020 R.   W SPRAWIE WSTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI PEDIATRYCZNEJ STREFY SOR ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPITALA ŚW. WOJCIECHA

KOMUNIKAT NR 42

Z DNIA 22.03.2020 R.

 

W SPRAWIE WSTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI

PEDIATRYCZNEJ STREFY SOR

ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

SZPITALA ŚW. WOJCIECHA

 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, działając w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2, z dniem 22.03.2020 r. wstrzymuje się do odwołania działalność pediatrycznej strefy SOR oraz Oddziału Pediatrycznego Szpitala św. Wojciecha.

+
KOMUNIKAT NR 41 Z DNIA 22.03.2020 R. W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ SAMODZIELNIE BĄDŹ PRZYWOŻONYM PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO LUB TRANSPORT SANITARNY DO SOR SZPITALA ŚW. WOJCIECHA

KOMUNIKAT NR 41

Z DNIA 22.03.2020 R.

W SPRAWIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ SAMODZIELNIE BĄDŹ PRZYWOŻONYM PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO LUB TRANSPORT SANITARNY

DO SOR SZPITALA ŚW. WOJCIECHA

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, działając w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 wprowadzam zasady przyjmowania pacjentów do SOR szpitala św. Wojciecha.

 

 1. Pacjenci samodzielnie zgłaszający się do SOR, wchodzą przez bramę nr 1, poruszając się wzdłuż wyznaczonej żółtej linii, kierującej do SOR.
 2. Pacjenci bez objawów infekcji dróg oddechowych kierują się do SOR wzdłuż wyznaczonej trasy (żółta linia), zgłaszają się przez domofon do Biura Obsługi Pacjenta, w którym personel zadaje pytania w kierunku obecności ewentualnej infekcji dróg oddechowych.
 3. W przypadku gdy pacjent udziela odpowiedzi negatywnych podlega standardowym procedurom SOR.
 4. W przypadku gdy pacjent ma objawy infekcji odsyłany jest do namiotu wstępnej oceny stanu zdrowia pacjentów z infekcjami dróg oddechowych celem weryfikacji.
 5. Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych, kierują się wzdłuż linii czerwonej do namiotu wstępnej oceny stanu zdrowia pacjentów z infekcjami dróg oddechowych.
 6. W namiocie ratownik rejestruje i zbiera wywiad od pacjenta, przeprowadza triage, a następnie pacjentów z infekcją dróg oddechowych kieruje do namiotów z wydzielonymi izolatkami (strefa BOX), gdzie pacjent oczekuje na badania lekarskie.
 7. Pacjenci wymagający diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej transportowani są przez ratownika do strefy buforowej SOR - (od strony tarasu strefy buforowej).

 

 1. Pacjenci przywożeni do SOR przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz karetki transportowe, wjeżdżają do SOR przez bramę nr 1, na podjazd dla karetek. Kierownik ZRM bądź też personel karetki transportowej wchodzi do SOR, zdaje raport lekarzowi dyżurnemu bądź zespołowi triage o przywiezionym pacjencie oraz przekazuje personelowi Biura Obsługi Pacjenta dane pacjenta celem rejestracji. Lekarz SOR bądź zespół triage decyduje o dalszej drodze pacjenta.
 2. Pacjenci bez objawów infekcji dróg oddechowych podlegają standardowym procedurom SOR.
 3. W przypadku pacjentów z objawami infekcji dróg oddechowych, ZRM bądź zespół karetki transportowej proszeni są o transport pacjenta do wejścia głównego strefy buforowej SOR – (od strony tarasu strefy buforowej, nie przejeżdżając przez główny ciąg komunikacyjny SOR), celem przekazania pacjenta do ww. strefy. Pacjent triagowany jest przez personel strefy buforowej.
 4. Pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z objawami infekcji kierowani są wewnętrznym korytarzem SOR znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie ORZ do wydzielonego obszaru krótkotrwałej terapii ORZ (KIT). W przypadku pojawienia się takiego pacjenta na KIT, strefa ta zostaje odcięta od pozostałej części ORZ.

Do strefy KIT kierowany jest dedykowany przez Naczelnego Lekarza Dyżuru personel.

 1. Pacjenci w trakcie lub po reanimacji przywiezieni przez ZRM, winni trafiać na stanowiska reanimacyjne nr I lub nr II w SOR ORZ i winni być traktowani jako pacjenci zakaźni. W trakcie reanimacji obowiązują środki ochrony osobistej takie, jak w przypadku kontaktu z pacjentem potencjalnie zakaźnym. W przypadku konieczności intubacji pacjenta, jako preferowaną metodę winno stosować się intubację przy pomocy wideolaryngoskopu.
 2. W przypadku zgłoszeń kobiet ciężarnych należy postępować zgodnie z Komunikatem nr 29 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie zasad postępowania z ciężarnymi w ginekologiczno – położniczym obszarze konsultacyjnym SOR Szpitala  św. Wojciecha, opracowanym przez  n. med.  Macieja W. Socha i dr. Romualda Tomczaka - Kierowników Oddziału Położniczo- Ginekologicznego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  Komunikat 41 zmiana tras wojciech

  +
  KOMUNIKAT NR 29 Z DNIA 19.03.2020 R.   W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA Z CIĘŻARNYMI W GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM OBSZARZE KONSULTACYJNYM SOR SZPITALA  ŚW. WOJCIECHA


  KOMUNIKAT NR 29

  Z DNIA 19.03.2020 R.

   

  W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA Z CIĘŻARNYMI

  W GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM

  OBSZARZE KONSULTACYJNYM SOR SZPITALA  ŚW. WOJCIECHA

  opracowany przez  dr. n. med.  Macieja W. SOCHA i dr. Romualda TOMCZAKA

  Kierowników Oddziału Położniczo- Ginekologicznego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

   

              Ciężarne wymagające pomocy medycznej, zgłaszające się do Szpital Św. Wojciecha, udają się do:

   

  1. Namiotu SOR (Punktu wstępnej oceny stanu pacjentów z infekcją górnych dróg oddechowych):

   

  *ciężarne z jednym lub więcej poniższych objawów (niezależnie od objawów położniczych)

   

  - gorączka przed zgłoszeniem do szpitala >38O C

  - suchy kaszel lub duszność

  - bóle mięśni lub osłabienie

  - podejrzenie u siebie infekcji wirusowej

  - kontakt z osobą z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

   

  albo

   

  1. Ginekologiczno- Położniczego Obszaru Konsultacyjnego SOR (Punktu Przyjęć do Porodu):

   

  * wyłącznie ciężarne z objawami położniczymi (bez żadnego z powyższych objawów).

   

  Położna GP.OK.SOR, po uzyskaniu informacji (od pracownika z Namiotu SOR)                                     o zamiarze skierowania ciężarnej z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, podejmuje następujące działania:

   

  I.

  1. Informuje o tym fakcie

  - Naczelnego Lekarza Dyżuru +48 510 044 801

  (lub lekarza zastępującego Naczelnego Lekarza Dyżuru w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym);

   

  - Kierownika Oddziału +48 691 633 390;

  (lub lekarza zastępującego Kierownika w trakcie pracy dziennej albo lekarza nadzorującego dyżur +48 797 707 837);

   

  - Położną Oddziałową +48 515 200 305

  (lub położną zastępującą Położną Oddziałową/położną koordynującą Trakt Porodowy i Patologię Ciąży albo Starszą Położną Dyżuru);

   

  Kierownik Oddziału powiadamia Dyrektora ds. Medycznych.  

  Położna Oddziałowa powiadamia Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki.

   

  1. Przeprowadza ciężarne oczekujące na przyjęcie w poczekalni GP.OK.SOR do miejsca oczekiwania na korytarzu SOR.

   

  1. Ubiera maseczkę i okulary ochronne/przyłbice oraz ewentualnie fartuch barierowy lub inny zalecony zestaw odpowiednich środków ochrony osobistej w sytuacjach infekcyjnych tzw. z ang. PPE (Personal Protective Equipment for infection control and prevention).

   

  1. Wprowadza ciężarną (zaopatrzoną w maseczkę chirurgiczną) do Gabinetu Lekarskiego w GP.OK.SOR.

   

  II.

  1. Przeprowadza wywiad i dokumentuje:

  - podstawowe dane pacjentki i tzw. proces pielęgnowania;

  - objawy kliniczne oraz czas ich wystąpienia i zmiany nasilenia;

  - czas kontaktu z osobą z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2;

  - imiona i nazwiska wszystkich osób, z którymi ciężarna miała kontakt.

  1. Wzywa do GP.OK.SOR lekarza +48 510 044 794, uprzedzając o podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia ciężarnej SARS-CoV-2.

   

  Lekarz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, wezwany przez położną GP.OK.SOR,                   do ciężarnej z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,                           podejmuje następujące działania:

   

  I.

  1. Ubiera maseczkę i okulary ochronne oraz ewentualnie fartuch barierowy lub inny zalecony zestaw odpowiednich środków ochrony osobistej w sytuacjach infekcyjnych tzw. z ang. PPE (Personal Protective Equipment for infection control and prevention).

   

  1. Przeprowadza położnicze badanie podmiotowe i przedmiotowe.

   

  1. Wykonuje badanie USG oraz (jeśli uzna to za konieczne) zleca wykonanie badania KTG.

   

  1. Decyduje o ewentualnym pobraniu próbek do badań: morfologia krwi obwodowej, CRP, PCT, AspAT, AlAT, LDH, elektrolity, kreatynina, GFR oraz (jeśli uzna to za konieczne) RTG, TK lub USG klatki piersiowej, saturacja krwi włośniczkowej, szybki test w kierunku grypy i innych patogenów oddechowych (jeśli uznaje to za konieczne) oraz ewentualnie głęboki wymaz z gardła w kierunku SARS-CoV-2.

   

  II.

  1. Ustala wskazania do hospitalizacji:

   

  *na Patologii Ciąży lub Trakcie Porodowym (wskazania położnicze do hospitalizacji)

              i przekazuje na salę chorych lub salę porodową z możliwością izolacji powietrzno -            kropelkowej lub ustala możliwość przekazania ciężarnej do porodu w tzw. szpitalu

             jednoimiennym

   

              albo

   

  * na SOR (bez wskazań położniczych do hospitalizacji, ale ze wskazaniami do dalszej diagnostyki zgłaszanych objawów) ...i przekazuje, w porozumieniu z Naczelnym Lekarzem Dyżuru, do wyznaczonego Miejsca Izolacji w Szpitala św. Wojciecha, celem dalszej diagnostyki podejrzewanego zakażenia SARS-CoV-2, zlecając konsultację internistyczną w systemie OPTIMED.

   

  1. Decyduje o wypisie z SOR:

   

  *do domu (brak wskazań położniczych i epidemiologicznych do hospitalizacji)             ...i wydaje kartę informacyjną z zaleceniami i e-receptą oraz ewentualnie ZLA.

   

   

  UWAGI do:

   

  Postępowanie w Ginekologiczno- Położniczym Obszarze Konsultacyjnym SOR

  ciężarnej z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

   

  • Personel medyczny (lekarz, położna), zajmujący się pacjentką ciężarną z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, jest zabezpieczony indywidualnymi środkami ochronnymi: maską lub półmaską twarzową (co najmniej FFP2/3), okularami lub gogle, fartuchem barierowym lub kombinezonem, rękawiczkami ochronnymi lub innym zaleconym zestawem odpowiednich środków ochrony osobistej w sytuacjach infekcyjnych tzw. z ang. PPE (Personal Protective Equipment for infection control and prevention).

   

  • Pacjentka, używa maseczki nie dłużej niż 1 godzinę, a po tym czasie wyrzuca ją do odpadów zakaźnych i zakłada nową maseczkę, o ile jest taka potrzeba.

   

  • Po opuszczeniu przez ciężarną pomieszczenia GP.OK.SOR, przeprowadza się jego dezynfekcję, w szczególności powierzchni dotykowych - środkami dezynfekcyjnymi o działaniu wirusobójczym (wirus SARS-CoV-2 jest wirusem otoczkowym o pełnej wrażliwości na podstawowe preparaty biobójcze o spektrum działania wirusobójczym).

   

  • Odpady medyczne powstałe podczas opieki nad pacjentką, traktowane są jak odpady medyczne zakaźne i przekazywane w czerwonych workach do utylizacji, po każdej pacjentce.

   

  • W trakcie dezynfekcji Gabinetu Lekarskiego, ciężarne wymagające badania położniczego i/lub KTG, badane są w drugim Gabinecie Badań.

   

  • W przypadku podejrzenia/potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a następnie przesłać zgłoszenie na druku ZLK.

   

  UWAGI do:

   

  Postępowanie w Ginekologiczno- Położniczym Obszarze Konsultacyjnym SOR zgłaszającej się jako osoby bez podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2.

   

  • W celu uniknięcia omyłki, związanej z możliwością zgłoszenia się ciężarnej z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, polecam zebranie odpowiedniego wywiadu, przez położną GP.OK.SOR, przed rozpoczęciem udzielania świadczeń i ewentualne przekierowanie najpierw do Namiotu SOR.
  +
  KOMUNIKAT NR 22 Z DNIA 18.03.2020 R. W SPRAWIE ZASAD PRZYJMOWANIA PACJENTÓW PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ SZPITALA ŚW. WOJCIECHA COPERNICUS PL SP. Z O.O.

  +
  KOMUNIKAT NR 10 Z DNIA 17.03.2020 R.   W SPRAWIE ZASAD ODBYWANIA PORODÓW W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA,

  +
  KOMUNIKAT NR 5 Z DNIA 17.03.2020 R.   W SPRAWIE ZASAD PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NA ODDZIAŁY SZPITALNE I DO STACJI DIALIZ W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA

  +
    KOMUNIKAT NR 4 Z DNIA 15.03.2020 R. W SPRAWIE ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z WEJŚĆ DO BUDYNKÓW SZPITALA ŚW. WOJCIECHA COPERNICUS PL SP. Z O.O. ORAZ OBOWIĄZKU POSIADANIA IDENTYFIKATORÓW

   

  +
  KOMUNIKAT NR 3 W SPRAWIE PRZENIESIENIA CZĘŚCI ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
  +
  KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 14.03.2020 R. W SPRAWIE ZMIANY ZASAD REJESTRACJI, PRZYJOWANIA I KONSULTACJI KOBIET W CIĄŻY ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO SOR SZPITALA ŚW. WOJCIECHA

                       

  grain
   
  markunread
   
  markunread
   
  markunread
   
  view_list
   
  markunread
   
  share