KORONAWIRUS
search
mail_outline
Kontakt
+
Szpital im. M. Kopernika

Więcej informacji o zmianach organizacyjnych w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku znajdziecie Państwo pod linkiem

https://copernicus.gda.pl/koronawirus/szpital-im-m-kopernika

+
Szpital św. Wojciecha

Więcej informacji o zmianach organizacyjnych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku znajdziecie Państwo pod linkiem

https://copernicus.gda.pl/koronawirus/szpital-sw-wojciecha

+
Wojewódzkie Centrum Onkologii

Więcej informacji o zmianach organizacyjnych w Wojewódzkim Centrum Onkologii znajdziecie Państwo pod linkiem

https://copernicus.gda.pl/koronawirus/wojewodzkie-centrum-onkologii

+
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

Więcej informacji o zmianach organizacyjnych w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej znajdziecie Państwo pod linkiem https://copernicus.gda.pl/koronawirus/wojewodzka-przychodnia-stomatologiczna

Zmiany dla całej Spółki

+
ANESTEZJOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Komunikat 151z dnia 28.05.2020 ws wznowienia działalności APK Szpital św. Wojciecha

 _________________________

 

KOMUNIKAT NR 14

Z DNIA 17.03.2020 R.

 

W SPRAWIE WSTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI

ANESTEZJOLOGICZNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

W COPERNICUS PL SP. Z O.O.

 

       W związku z obecną sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 z dniem 18.03.2020 r.  w COPERNICUS PL Sp. z o.o. wstrzymuje się do odwołania działalność Anestezjologicznych Punktów Konsultacyjnych w COPENRICUS PL Sp. z o.o.

+
PRACA CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ

Komunikat 20_z dnia 14.05.2020 zmiana 5 ws CRL

Ankieta

Komunikat 20 z dnia 8.05.2020 w sprawie organizacji pracy CRL - zmiana 4

Komunikat 20 ZMIANA 2 ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE

------------

KOMUNIKAT NR 20 Z DNIA 18.03.2020 R.

 

W SPRAWIE ZASAD PRZYJMOWANIA PACJENTÓW  CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ COPERNICUS PL SP. Z O.O.

 

W Komunikacie nr 20 z dnia 18.03.2020 r. wprowadza się następującą zmianę:

 

Ogranicza się przyjęcia planowe wyłącznie do przyjęć pacjentów, którzy bezpośrednio zakończyli hospitalizację na oddziałach kardiologicznych, neurologicznych i neurochirurgicznych Spółki;

 

W skutek wprowadzonych zmian Komunikat nr 20 z dnia 18.03.2020 r. otrzymuje następujące brzmienie:

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2, wprowadza się do odwołania następujące zmiany w zakresie przyjęć pacjentów Centrum Rehabilitacji Leczniczej (CRL).

 

 1. Ogranicza się przyjęcia planowe wyłącznie do przyjęć pacjentów, którzy bezpośrednio zakończyli hospitalizację na oddziałach kardiologicznych i neurologicznych Spółki;

 

 1. Fizjoterapeuci CRL udzielają świadczeń na oddziałach Szpitala św. Wojciecha oraz Szpitala im. Kopernika w zwiększonym zakresie, zgodnie z zapotrzebowaniem na danych oddziałach szpitalnych;

 

 1. Wstrzymuje się ambulatoryjną i domową rehabilitację pacjentów oraz rehabilitację w Oddziale Dziennym przy ambulatorium WCO;

 

 1. Rejestracja pacjentów na zabiegi odbywa się wyłącznie telefonicznie, zgodnie z następującym porządkiem:
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Szpital im. Mikołaja Kopernika:

w godz. 7.00-15.00 – tel.: 58 764 08 70,  58 764 08 71,  515 414 545; w godz. 15.00-18.00 – tel.: 789 442 948

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Szpital św. Wojciecha:

w godz. 7.00-15.00 – tel.: 58 768 43 95, 515 414 545,

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej WCO:

w godz. 7.00-15.00 – tel.: 58 732 48 34, 515 414 545

 

___________

KOMUNIKAT NR 20

Z DNIA 18.03.2020 R.

 

W SPRAWIE ZASAD PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

CENTRUM REHABILITACJI LECZNICZEJ

COPERNICUS PL SP. Z O.O.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2, wprowadza się do odwołania następujące zmiany w zakresie przyjęć pacjentów Centrum Rehabilitacji Leczniczej (CRL).

 

 1. Ogranicza się przyjęcia planowe wyłącznie do przyjęć pacjentów, którzy bezpośrednio zakończyli hospitalizację na oddziałach kardiologicznych i neurologicznych Spółki;

 

 1. Fizjoterapeuci CRL udzielają świadczeń na oddziałach Szpitala św. Wojciecha oraz Szpitala im. Kopernika w zwiększonym zakresie, zgodnie z zapotrzebowaniem na danych oddziałach szpitalnych;

 

 1. Wstrzymuje się ambulatoryjną i domową rehabilitację pacjentów oraz rehabilitację w Oddziale Dziennym przy ambulatorium WCO;

 

 1. Rejestracja pacjentów na zabiegi odbywa się wyłącznie telefonicznie, zgodnie z następującym porządkiem:
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Szpital im. Mikołaja Kopernika:

w godz. 7.00-15.00 – tel.: 58 764 08 70,  58 764 08 71,  515 414 545; w godz. 15.00-18.00 – tel.: 789 442 948

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Szpital św. Wojciecha:

w godz. 7.00-15.00 – tel.: 58 768 43 95, 515 414 545,

 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej WCO:

w godz. 7.00-15.00 – tel.: 58 732 48 34, 515 414 545

 

+
PORODY

Informujemy, że w Szpitalu św. Wojciecha i Szpitalu im. M. Kopernika

wznowiono porody rodzinne.

Szpital im. M. Kopernika - Komunikat nr 143 z dnia 15.05.2020

Komunikat 143 z dnia 15.05.2020 PRZYWRÓCENIE PORODÓW RODZINNYCH NO

Szpital św. Wojciecha - Komunikat nr 127 z dnia 30.04.2020

Komunikat 127 PRZYWRÓCENIE PORODÓW RODZINNYCH

----------------

KOMUNIKAT NR 21

Z DNIA 18.03.2020 R.

 

W SPRAWIE ZASAD ODBYWANIA PORODÓW RODZINNYCH

W COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.


          W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, dotyczącą ryzyka zakażenia  SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 oraz opieki okołoporodowej nad rodzącą,   wstrzymuje się do odwołania porody rodzinne na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Szpitala św. Wojciecha oraz Oddziale Ginekologiczno – Położniczego Szpitala im. Mikołaja Kopernika w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.  z o.o. w Gdańsku. 

+
ODBIÓR WYNIKÓW HISTOPATOLOGICZNYCH

 

KOMUNIKAT NR 26

Z DNIA 18.03.2020 R.

W SPRAWIE ZASAD ODBIORU

WYNIKÓW BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

   W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, dotyczącą ryzyka zakażenia  SARS-CoV-2, powodującego COVID-19 i wynikającą z niej koniecznością dystansowania społecznego, celem ograniczenia kontaktów pacjentów z pracownikami Spółki, wprowadzam zasady odbioru wyników badań histopatologicznych:

 1. Po otrzymaniu wyniku badania histopatologicznego pacjenta:
 2. Przy prawidłowym wyniku badania, nie wymagającym pilnej konsultacji, diagnostyki lub leczenia, poinformowanie pacjenta o tym fakcie telefoniczne, przez wyznaczonego przez kierownika oddziału/ zakładu pracownika;
 • Dopuszcza się możliwość przesłania skanu wyniku badania histopatologicznego ze służbowego imiennego adresu e-mail wyznaczonego pracownika oddziału, na adres e-mail pacjenta, znajdujący się w systemie Optimed, a w przypadku braku takiej informacji w Optimedzie pod adres e-mail wskazany przez pacjenta lub osobę uprawnioną, z uwzględnieniem opcji Potwierdzenie odbioru. Przesyłany wynik badania, ze względu na ochronę danych wrażliwych, powinien być zabezpieczony hasłem, które jest udostępniane pacjentowi telefonicznie po wysłaniu zabezpieczonego dokumentu. Ze względu na wyjątkowość sytuacji epidemicznej, dopuszczam potraktowanie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem odbioru wiadomości, jako formalnego potwierdzenie odebrania wyniku.
 • W przypadku braku adresu e-mail, ze względu na wyjątkowość sytuacji epidemicznej, dopuszcza się zgłoszenie się po wynik badania histopatologicznego do sekretariatu oddziału/ zakładu, po ustaniu zalecenia dystansowania społecznego lub też przesłanie wyniku badania pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru na adres pacjenta wskazany w systemie Optimed.
 1. Przy nieprawidłowym wyniku badania, wymagającym pilnej konsultacji, diagnostyki lub leczenia, przeprowadzenie ankiety epidemiologicznej w kierunku SARS-CoV-2/ COVID-19 a następnie:
 • po wykluczeniu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2/ COVID-19, umówienie pacjenta na konsultację celem omówienia wyniku i kwalifikacji do dalszej diagnostyki/ leczenia lub wyznaczenie terminu leczenia (jeśli nie jest wymagana konsultacja ani dodatkowa diagnostyka).
 • po stwierdzeniu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2/ COVID-19, zaproponowanie kontaktu telefonicznego po zakończeniu kwarantanny/ diagnostyki/ leczenia zakażenia, aby umówić pacjenta na konsultację celem omówienia wyniku i kwalifikacji do dalszej diagnostyki/ leczenia lub wyznaczanie terminu leczenia;
 1. Ze względu na wyjątkowość sytuacji epidemicznej, po stwierdzeniu podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2/ COVID-19 dopuszcza się, po wyraźnej prośbie i zgodzie pacjenta, przesłanie skanu wyniku badania histopatologicznego ze służbowego adresu e-mail wyznaczonego pracownika oddziału/ zakładu, na adres e-mail pacjenta, znajdujący się w systemie Optimed, z uwzględnieniem opcji Potwierdzenie odbioru.

III.  Ze względu na wyjątkowość sytuacji epidemicznej, dopuszczam potraktowanie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem odbioru wiadomości, jako formalnego potwierdzenia odebrania wyniku. Pracownik sporządza odpowiednią notatkę o elektronicznym przesłaniu i otrzymaniu wyniku badania w dokumentacji pacjenta wraz z wydrukiem wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem odbioru, a w przypadku gdy wniosek o przekazanie wyniku badania złożony został za pośrednictwem poczty elektronicznej, również tego wniosku i załącza w dokumentacji medycznej.

 1. Z każdej rozmowy telefonicznej z pacjentem pracownik sporządza notatkę służbową i dołącza ją do dokumentacji medycznej.

Powiadomienie pacjentów o zmianie formy przekazywania wyników badań histopatologicznych odbywać się będzie poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej Spółki, w mediach społecznościowych, jak również w formie bieżących informacji w przypadku pytań kierowanych do Spółki przez pacjentów.

+
PRACA ADMINISTRACJI

 

KOMUNIKAT NR 28

Z DNIA 19.03.2020 R.

W SPRAWIE OBSŁUGI PRZEZ ADMINISTRACJĘ COPERNICUS PL SP. Z O.O.

W Komunikacie nr 28 z dnia 19.03.2020 wprowadza się zmianę nr 2, która brzmi następująco:

Pkt 5.

Pracownicy Działu IT i Telekomunikacji, zajmujący się obsługą informatyczną oraz telekomunikacyjną zapewniają obsługę zdalną i przyjmują zgłoszenia telefonicznie:

 • 58 768 48 67, 58 768 43 29, 797 707 849 – Szpital św. Wojciecha,
 • 58 764 40 666, 609 590 286 – Szpital im. M. Kopernika
 • lub e-mail helpdesk@copernicus.gda.pl. W przypadku problemów związanych z obsługą programów informatycznych (np. Optimed) zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: informatyk@copernicus.gda.pl.

Pkt 6.

Pracownicy Działu Technicznego przyjmują zgłoszenia jedynie w przypadku istotnych usterek, zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Państwa komórek.

 • 58 768 42 03, 515 200 360

e-mail: techniczny.zaspa@copernicus.gda.pl – Szpital św. Wojciecha,

 • 58 764 03 81, 509 204 906

e-mail: techniczny.kopernik@copernicus.gda.pl –Szpital im. Mikołaja Kopernika

 

 

Wskutek naniesionych zmian KOMUNIKAT nr 28 otrzymuje następujące brzmienie:

W trosce o bezpieczeństwo i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, COPERNICUS Podmiot Leczniczy zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę przez Administrację Spółki:

 1. Pisma zwykłe, skargi, wnioski o dokumentację medyczną i inne zalecamy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl; sekretariat.zaspa@copernicus.gda.pl

 1. Kontakt telefoniczny możliwy jest poprzez centralę telefoniczną pod numerem telefonu: 58 76 40 100 lub bezpośrednio na numery dostępne na stronie internetowej: copernicus.gda.pl
 2. W sprawie odwołanych wizyt, konsultacji, badań (poradnie i pracownie) prosimy o kontakt pod numerem infolinii: 58 772 39 50
 3. Koordynator ds. Kombatantów i Osób Nieubezpieczonych - kontakt telefoniczny pod numerami  telefonów: 510 044 790 lub 515 200 320
 4. Pracownicy Działu IT i Telekomunikacji, zajmujący się obsługą informatyczną oraz telekomunikacyjną zapewniają obsługę zdalną i przyjmują zgłoszenia telefonicznie:
 • 58 768 48 67, 58 768 43 29, 797 707 849 – Szpital św. Wojciecha,
 • 58 764 40 666, 609 590 286 – Szpital im. M. Kopernika
 • lub e-mail helpdesk@copernicus.gda.pl. W przypadku problemów związanych z obsługą programów informatycznych (np. Optimed) zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: informatyk@copernicus.gda.pl.

Jedynie w przypadku istotnych usterek wymagających osobistej interwencji, zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Państwa komórek, pracownicy Działu IT i  Telekomunikacji stawiają się w miejsce wezwania osobiście. W przypadku, gdy usuniecie usterki wymaga pobytu w miejscu izolacji pacjenta  z COVID-19 pracownik techniczny powinien zostać zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej (maska chirurgiczna, fartuch fizelinowy, rękawice).

 1. Pracownicy Działu Technicznego przyjmują zgłoszenia jedynie w przypadku istotnych usterek, zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Państwa komórek.
 • 58 768 42 03, 515 200 360

e-mail: techniczny.zaspa@copernicus.gda.pl – Szpital św. Wojciecha,

 • 58 764 03 81, 509 204 906

e-mail: techniczny.kopernik@copernicus.gda.pl –Szpital im. Mikołaja Kopernika

W przypadku, gdy usuniecie usterki wymaga pobytu w miejscu izolacji pacjenta  z COVID-19 pracownik techniczny powinien zostać zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej (maska chirurgiczna, fartuch fizelinowy, rękawice).

 1. Pracownicy Działu Aparatury Medycznej przyjmują zgłoszenia jedynie w przypadku istotnych usterek, zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Państwa komórek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie nr 4 w sprawie zmiany zasad przekazywania aparatury medycznej do serwisu w Copernicus PL Sp. z o.o. z dnia 19.03.2020 r.
 • 58 768 42 10, 58 768 42 16 – Szpital św. Wojciecha,
 • 58 764 03 70, 58 764 43 71 – Szpital im. Mikołaja Kopernika,
 • e-mail: medyczna@copernicus.gda.pl
+
PRACA KASY

KOMUNIKAT NR 32

Z DNIA 19.03.2020 R.

W SPRAWIE PRACY KAS COPERNICUS PL SP. Z O.O.

W trosce o bezpieczeństwo i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2, COPERNICUS Podmiot Leczniczy do odwołania zawiesza przyjmowanie płatności gotówkowych i działalność Kas Spółki Copernicus PL Sp. z o.o.

Dokonywanie wpłat należności Spółki odbywa się na rachunek bankowy Copernicus PL Sp. z o.o. o numerze: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064

+
PRACA LM SYNEVO

 


__________________

KOMUNIKAT NR 40

Z DNIA 21.03.2020 R.

W SPRAWIE GODZIN PRACY PUNKTÓW SYNEVO SP. Z O.O. W COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.

           W związku ze skróconym czasem pracy poradni należących do Copernicus P.L. oraz  działaniami mającymi na celu minimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, Laboratorium Synevo Sp. z o. o. poinformowało, że od poniedziałku, tj. 23.03.2020 r. zostaną skrócone godziny otwarcia punktów pobrań zlokalizowanych w COPERNICUS PL Sp. z o.o. wg poniższego harmonogramu:

 • Punkt Pobrań – Zaspa, Al. Jana Pawła II - godziny pracy 7.00 -15.00, sobota godziny pracy 8.00 -12.00;
 • Punkt Pobrań - ul. Powstańców Warszawskich1/2, godziny pracy 7.00 -14.30, sobota godziny pracy 8.00 -12.00;
 • Punkt Pobrań - Al. Zwycięstwa 31/32, godziny pracy 7.00-14.30.
+
UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA

 

KOMUNIKAT NR 52

Z DNIA 25.03.2020 R.

 

W SPRAWIE TELEFONICZNEGO UDZIELANIA INFORMACJI

O STANIE ZDROWIA PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO W SZPITALACH

COPERNICUS PL SP. Z O.O

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, mając na względzie ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 poprzez wstrzymanie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w COPERNICUS PL SP. z o.o.,  udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta odbywa się do odwołania drogą telefoniczną, zgodnie z poniższymi zasadami:

 

 1. Udzielenie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta drogą telefoniczną osobie upoważnionej/ przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
 2. Każdą prośbę o udzielenie informacji o pacjencie drogą telefoniczną należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
 3. Niedopuszczalne jest postępowanie zakładające z góry odmowę udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, w tym o jego pobycie w podmiocie leczniczym, bez jakiejkolwiek próby indywidualnego rozpatrzenia sygnału i weryfikacji osoby dzwoniącej.
 4. Do udzielenia informacji drogą telefoniczną upoważniony jest lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem (kierownik oddziału, lekarz prowadzący/dyżurny). Lekarz przed udzieleniem informacji o stanie zdrowia pacjenta weryfikuje uprawnienia osoby ubiegającej się o uzyskanie informacji o stanie zdrowia pacjenta poprzez:
 • zadanie pytań kontrolnych dotyczących pacjenta (np. cechy charakterystyczne, znaki szczególne, drugie imię , PESEL)
 • wgląd w dokumentację medyczną – sprawdzenie czy osoba dzwoniąca została upoważniona przez pacjenta do bycia informowaną o jego stanie zdrowia, porównanie nr telefonu podanego w dokumentacji jako kontaktowy z nr telefonu osoby proszącej o udzielenie informacji droga telefoniczna.
 • zalecane jest udzielanie informacji poprzez oddzwonienie przez lekarza na nr podany w dokumentacji medycznej jako kontaktowy
 1. Po pozytywnej weryfikacji osoby ubiegającej się o przekazanie informacji, lekarz przekazuje ogólne informacje dotyczące stanu pacjenta i zapisuje w dokumentacji medycznej fakt udzielenia informacji (numer telefonu i dane rozmówcy; zakres przekazanych informacji).

 

 1. Udzielenie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta drogą telefoniczną - osobie bliskiej w wyjątkowej sytuacji (pacjent nieprzytomny; niezdolny do świadomego udzielenia zgody; poniżej 16 r.ż.) - umożliwia się uzyskanie informacji drogą telefoniczną:
 2. Każdą prośbę o udzielenie informacji o pacjencie drogą telefoniczną należy rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy.
 3. Informacji może udzielić pracownik SOR ( lekarz/ pielęgniarka /pielęgniarz/ ratownik/ pracownik Biura Obsługi Pacjenta SOR), po dokonaniu weryfikacji osoby bliskiej poprzez zadanie pytań kontrolnych dotyczących pacjenta (np. cechy charakterystyczne, znaki szczególne, drugie imię, PESEL)
 4. Zalecane jest udzielanie wyłącznie podstawowych informacji ogólnych o minimalnym zakresie (czy np. pacjent przebywa w placówce, czy stan jest poważny/ stabilny/ czy pacjent jest przytomny). Należy odnotować w dokumentacji medycznej fakt udzielenia informacji (numer telefonu i dane rozmówcy; zakres przekazanych informacji
+
RACHUNEK BANKOWY DEDYKOWANY WALCE Z KORONAWIRUSEM

+
NOSZENIE MASECZEK


+
SZCZEPIENIA OCHRONNE

+
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
+
OGRANICZENIA, NAKAZY I ZAKAZY OD 19.04.2020

+
WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

+
KORONAWIRUS. KSIĄŻKA DLA DZIECI
+
WIZYTY KONTROLNE MONITORÓW BADAŃ KLINICZNYCH

+
ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO

KOMUNIKAT NR 11

Z DNIA 17.03.2020 R.

 

W SPRAWIE WPROWADZENIA ZALECEŃ KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

ORAZ PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH


      W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, dotyczącą ryzyka zakażenia               SARS-CoV-2, wprowadzam do stosowania zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15.03.2020 r. oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15.03.2020 r., jako obowiązujący w COPERNICUS PL Sp. z o.o.

Załączniki do niniejszego Komunikatu:

 1. Algorytm postępowania SOR_POZ
 2. Algorytm zakażeń
 3. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – ogólnopolska
 4. Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
 5. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
 6. Informacja dla pacjenta bezobjawowego
 7. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2
 8. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2
+
ZALECENIA DOT. KWARANTANNY DOMOWEJ

KOMUNIKAT NR 59

Z DNIA 26.03.2020 R.

W SPRAWIE ZALECEŃ PRZEWODNICZĄCEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH, KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH I GŁOWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. POSTĘPOWANIA Z CHORYMI ZAKAŻONYMI SARS-COV-2, W IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH.

      

 

       W związku z obecną sytuacją epidemiczną, przekazujemy do wiadomości i stosowania aktualne zalecenia Przewodniczącego PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

       Ponadto, przekazujemy zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych, w celu wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych.

Komunikat 59_załącznik zalecenia PTEiLChZ KK GIS dla pacjentów w war dom

Komunikat 59_załącznik zalecenia PTEiLChZ KK GIS post z zakazonymi w war dom

+
ZALECENIA DOT. ODZIEŻY OCHRONNEJ

KOMUNIKAT NR 61

Z DNIA 26.03.2020 R.

W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO STOSOWANIA WYTYCZNYCH KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA ODZIEŻY OCHRONNEJ

      

      W związku z obecną sytuacją epidemiczną, działając w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 przekazujemy do wiadomości i stosowania aktualne wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dot. wymagań dla odzieży ochronnej – kombinezonów/fartuchów.

Komunikat 61_załącznik wytyczne odzież ochronna

+
ZALECENIA DOT. MASECZEK

KOMUNIKAT NR 58

Z DNIA 26.03.2020 R.

W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO STOSOWANIA WYTYCZNYCH KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA MASECZEK

      


      W związku z obecną sytuacją epidemiczną, działając w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia związanego z ekspozycją na SARS-CoV-2 przekazujemy do wiadomości i stosowania aktualne wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dot. minimalnych wymagań dla maseczek ochronnych.

      W załączeniu przekazujemy wymagania dotyczące maseczek medycznych oraz maseczek przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID-19.

Komunikat 58_załącznik wytyczne maseczki medyczne

Komunikat 58_załącznik wytyczne maseczki_ dla prac niemed

+
OGŁOSZENIE STANU EPIDEMII

KOMUNIKAT NR 51

Z DNIA 25.03.2020 R.

W SPRAWIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

      Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w dniu 24 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

     Rozporządzenie zmieniające prowadza między innymi zakaz przemieszczania się na terenie kraju, w tym np. wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi, określonymi w rozporządzeniu.

 

W załączeniu przesyłam treść rozporządzenia. Komunikat 51_załącznik zmiana rozp_stan epidemii

 

Bardzo proszę o zapoznanie z powyższym cały personel COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

________

KOMUNIKAT NR 38

Z DNIA 21.03.2020 R.

W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

 

        W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce, zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych, w dniu 20 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

W załączeniu przesyłam treść rozporządzenia. Komunikat 38 zał

Bardzo proszę o zapoznanie z powyższym cały personel COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

+
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

+
PRAWA PACJENTA


 

Materiały informacyjne

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share