Porozumienie między UMWP i UM.
10 sty 2019

Marszałek Mieczysław Struk z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 23 sierpnia 2018 r. podpisali porozumienie dotyczące zaspakajania potrzeb mieszkańców Gdańska w obszarze ochrony zdrowia.

Gdańsk za ponad 4 mln zł kupi aparaturę, sprzęt i wyposażenie medyczne, które będą używane na terenie miasta. Skorzystają na nim pacjenci Szpitala im. Mikołaja Kopernika, Szpitala im. św. Wojciecha oraz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Bilikiewicza. Środki zostaną wydane w ciągu trzech lat. W 2018 r. będzie to 1 915 tys. zł, w 2019 r. – 1 185 tys.  zł, a w 2020 r. – 1 215 tys. zł.

Współpraca pomiędzy samorządami wynika z Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla Województwa Pomorskiego, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalnego Programu Strategicznego w Zakresie Ochrony Zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa pomorskiego. Chodzi o realizację wspólnych programów profilaktycznych, współpracę w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, a także wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań z obszaru zdrowia publicznego.

Dzięki porozumieniu został zakupiony dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu św. Wojciecha aparat RTG typu telekomando. Urządzenie umożliwia wykonywanie badań konytrastowych i radiologii klasycznej. Oddział Położniczo - Ginekologiczny na Zaspie otrzymał aparat USG umożliwiający obrazowanie trójwymiarowe 3D i 4D. Natomiast sala operacyjna Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Szpitalu im. M. Kopernika otrzymała instrumentarium do rewizji endoprotez.