Dzień drzwi otwartych w Copernicus Mamma Centrum
04 lut 2019

2 lutego 2019 r. po raz kolejny otworzyliśmy drzwi Wojewódzkiego Centrum Onkologii w sobotę. W tym dniu ośrodki onkologiczne w całej Polsce zachęcały do badań profilaktycznych.

Dzień drzwi otwartych w Copernicus Mamma Centrum przebiegł następująco:

  • 25 osób skorzystało z porad onkologicznych,
  • 17 z usg piersi,
  • 11 z mammografii,
  • 13 z cytologii,
  • 5 osób zostało skierowanych do dalszej diagnostyki.

W poniedziałek 4 lutego 2019 roku obchodzimy XIX Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już dziewiętnasty raz zorganizowała Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. 

W ramach tzw. “białej soboty”, która odbyła się 2 lutego 2019 roku, wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. 

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju - równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.