Przejdź do:
Ważne telefony
search
mail_outline
Kontakt
+
Szpital im. Mikołaja Kopernika

CENTRALA

58 76-40-100
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00


SEKRETARIAT ZARZĄDU

58 76-40-142 lub 340
fax. 58 30-21-416
e-mail: sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 • 58 76-40-116


REJESTRACJA PRZYCHODNIA

 • 58 772-39-50


Biuro Obsługi Pacjenta

 • 58 76-40-324
 • 58 76-40-500


PUNKT KWALIFIKACJI DO ZABIEGU

 • chirurgia urazowo - ortopedyczna 58 76-40-510
 • chirurgi ogólna/gastroenterologia 58 76-40-459


PUNKT KONSULTACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ

 • 58 76-40-659


AFFIDEA - DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 • 58 778-99-71 lub 72
 • 58 778-99-89


SYNEVO - LABORATORIUM

 • 58 76-40-431 lub 432
 • 58 76-40-438
+
Szpital św. Wojciecha

CENTRALA

58 76-84-000


SEKRETARIAT DYREKCJI

58 76-84-201 lub 202
fax. 58 556-38-70
e-mail: sekretariat.zaspa@copernicus.gda.pl


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

 • 58 76-84-503


REJESTRACJA PRZYCHODNIA

 • 58 772-39-50


PUNKT PRZYJĘĆ PLANOWYCH

 • 58 76-84-603


ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 • 58 76-84-393 RTG
 • 58 76-84-285 TK
 • 58 76-84-793 rezonans magnetyczny


SYNEVO - LABORATORIUM

 • 58 76-84-355
+
Wojewódzkie Centrum Onkologii

SEKRETARIAT DYREKCJI

58 732-48-78
fax. 58 34-19-348
e-mail: sekretariat.wco@copernicus.gda.pl

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00


Rejestracja - budynek A

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2
 Rejestracja telefoniczna 58 772-39-50
poniedziałek-piątek 7:00-18:00


Rejestracja - budynek B

al. Zwycięstwa 31/32
 Rejestracja telefoniczna 58 772-39-50
poniedziałek-piątek 7:00-18:00


Rejestracja TK i MRI

al. Zwycięstwa 31/32
tel 58 732-48-41
poniedziałek-piątek 7:00-18:00


Jeśli posiadają Państwo Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w ramach Pakietu Onkologicznego, zwaną również "Zieloną Kartą" prosimy o bezpośredni kontakt na e-mail: dilo@wco.gda.pl w którym prosimy podać: imię i nazwisko pacjenta, telefon kontaktowy oraz do jakiej poradni Państwo chcą się zarejestrować.


REJESTR NOWOTWORÓW

58 73-24-800 wew. 237

+
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

SEKRETARIAT

58 520-38-37
e-mail: sekretariat.wps@copernicus.gda.pl

al. Zwycięstwa 39 w Gdańsku

poniedziałek - piątek 7:00 - 14:00

Rejestracja: 58 520-38-38

+
Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych

Zapraszamy do skorzystania z rejestracji telefonicznej, która jest do Państwa dyspozycji:

od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 18:00
tel. 58 772 39 50

Godzina podana w rejestracji jest orientacynym czasem przyjęcia do lekarza lub wykonania zabiegu medycznego w Poradni. Rzeczywisty czas przyjęcia może różnic się od podanego w Rejestracji. Wynika to ze stanu zdrowia pacjentów i zależy od przebiegu udzielania świadczeń poprzedzających wizytę, na którą pacjent oczekuje. Prosimy o przybycie do Poradni na ok 15 min. przed czasem podanym przez Rejestrację i zarezerwowanie sobie odpowiedniej ilości czasu na wizytę. 

Skierowanie (jeżeli jest wymagane i nie zostało dostarczone podczas rejestracji) należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od dnia zarejestrowania.

Skierowanie można oddać bezpośrednio do wyznaczonego okienka - bez kolejki, wrzucić do specjalnie wystawionej w tym celu skrzynki, wysłać pocztą.

+
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

NOCH I w Spółce COPERNICUS PL w Gdańsku


Z dniem 27.10.2019 r. przenosimy NOCH I z ul. Powstańców Warszawskich ½   w Gdańsku – budynek Przychodni Przyszpitalnej NOCH na ul. Nowe Ogrody 1-6 – budynek Szpitala im. M. Kopernika, wejście A.Informacja i porady telefoniczne             


nr tel. 58 764 06 40 (czynny w godzinach pracy NOCH-u)


e-mail: noch@copernicus.gda.pl - zlecenia na zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem wykonywane przez pielęgniarkę wyjazdową prosimy kierować na powyższy adres e-mailowy zgodnie z rejonizacją. Powyższe zlecenia prosimy wysyłać do piątku do godz. 13:00.
NOCH II w Spółce COPERNICUS PL w Gdańsku


Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – budynek Szpitala św. Wojciecha i Przychodni Przyszpitalnej (niski parter)


Informacja i porady telefoniczne            


nr tel. 58 768 46 84  (czynny w godzinach pracy NOCH-u)


e-mail: noch@copernicus.gda.pl - zlecenia na zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji  z antybiotykiem wykonywane przez pielęgniarkę wyjazdową prosimy kierować na powyższy adres e-mailowy zgodnie z rejonizacją. Powyższe zlecenia prosimy wysyłać do piątku do godz. 13:00.


Pomoc wyjazdowa udzielana jest przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy, któremu przypisany jest konkretny obszar wg zamieszczonej mapy.Wykaz wszystkich świadczeniodawców w województwie pomorskim znajduje się na stronie internetowej NFZ POW w Gdańsku.


http://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-pacjenta/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,5976

+
Centrum Diagnostyki Obrazowej

REJESTRACJA (Szpital św. Wojciecha):

 • USG i RTG - od poniedziałku do czwartku w godz.  7.00-18.00, w piątek w godz. 7.00-15.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 393
 • TK - od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-18.00, w piątek w godz. 7.00-15.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285
 • Mammografia - poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-20.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 302
 • Rezonans magnetyczny - od poniedziałku do czwartek w godz.  7.00-18.00, w piątek 7.00-15.00. Na badanie można zarejestrować się osobiście lub telefonicznie: 58 76 84 285.


REJESTRACJA (Wojewódzkie Centrum Onkologii):

Budynek A
ul. Marii Skłodowskiej Curie 2
tel. 58  345-21-99
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
pn-pt: 07:00-18:30


Rejestracja na TK oraz MRI
tel.  58 732-48-41
Budynek B
ul. Aleja Zwycięstwa 31/32
Rejestracja czynna w godzinach:
pn-pt: 07:00 - 18:30


Badania Płatne 691-609-691

 

W skład Pracownii Diagnostyki Obrazowej wchodzi: 

 • Pracownia usg: do zadań której należy wykonywanie badań ultrasonograficznych na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych Spółki oraz innych podmiotów uprawnionych do zlecenia badań,           
 • Pracownia tomografii komputerowej: do zadań której należy wykonywanie badań tomografii komputerowej na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych Spółki oraz innych podmiotów uprawnionych do zlecenia badań,       
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej: do zadań której należy wykonywanie badań z zakresu rentgenodiagnostyki na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych Spółki oraz innych podmiotów uprawnionych do zlecenia badań,                          
 • Pracownia mammograficzna: do zadań której należy wykonywanie badań mammograficznych na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych Spółki oraz innych podmiotów uprawnionych do zlecenia badań oraz wykonywanie badań w ramach programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania rakowi piersi zarówno na etapie podstawowym, jak i pogłębionym,           
 • Pracownia rezonansu magnetycznego: do zadań której należy wykonywanie badań rezonansu magnetycznego na zlecenie właściwych komórek organizacyjnych Spółki oraz innych podmiotów uprawnionych do zlecenia badań.
+
Infolinia Onkologiczna

+
Rzecznik Prasowy

Katarzyna Brożek

nr tel. 58 764 03 10
nr kom. 789 442 926
e-mail: kbrozek@copernicus.gda.pl lub pr@copernicus.gda.pl

+
Zespół Kontroli ds. Zakażeń

Szpital im. Mikołaja Kopernika

nr tel. 58 764 03 11

Szpital św. Wojciecha

 nr te. 58 768 42 38; 58 768 46 75/73

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share