Udostępnienie Dokumentacji Medycznej

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE

DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I SPOSÓB ICH POBIERANIA

Za udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, pobiera się opłatę w wysokości:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej –9,04 zł brutto
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej –0,32 zł brutto
  • za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,81 zł brutto

 

Płatności za udostępnienie dokumentacji medycznej można dokonać:

GOTÓWKĄ:

  • w punktach rejestracji pacjentów Przychodni Przyszpitalnych przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2 oraz przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – w przypadku dokumentacji związanej z leczeniem w Przychodni,
  • w Archiwum Spółki przy ul. Nowe Ogrody 1-6 oraz w Kasie przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – w przypadku pozostałej dokumentacji medycznej.
  • w punkcie Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej w budynku B Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy al. Zwycięstwa 31/32 oraz w punkcie rejestracji w budynku A Wojewódzkiego Centrum Onkologii przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2 - przypadku dokumentacji związanej z leczeniem w WCO.


PRZELEWEM
na podstawie wystawionej przez Spółkę FV.

 

W celu otrzymania kserokopii dokumentacji medycznej należy złożyć podanie osobiście lub pocztą w Kancelarii Ogólnej, ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk 80-803.

 

Budynek Archiwum (wejście od ul. Pohulanki).