Zapisy na zabiegi planowe
Abc Pacjenta » 
+
Zapisy na zabiegi planowe w Szpitalu im. M. Kopernika

INFORMACJE DLA PACJENTA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA

DO SZPITALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA NA ZABIEG PLANOWY

 

 

Szanowna Pacjentko!

Szanowny Pacjencie!

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami celem usprawnienia procesu przyjęcia do Szpitala na oddział, na którym ma się odbyć planowa hospitalizacja.

 1. KWALIFIKACJA DO ZABIEGU I WPISANIE NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Warunkiem przyjęcia do Szpitala na zabieg planowy jest pozytywna kwalifikacja do zabiegu
i wpisanie na listę oczekujących
. Tryb i miejsce zapisu na zabiegi na poszczególnych oddziałach podane są na stronie internetowej, w zakładce: zapisy na zabiegi, pod adresem: https://copernicus.gda.pl/abc-pacjenta/zapisy-na-zabiegi

Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz wyda Pani/Panu skierowania na badania niezbędne do oceny Pani/Pana zdrowia i bezpiecznego przeprowadzenia procedury medycznej
w znieczuleniu.

Badania te należy wykonać na 2 – 3 dni przed terminem konsultacji anestezjologicznej lub przyjęciem do szpitala, jeżeli hospitalizacja nie jest związana z zabiegiem w znieczuleniu.

Na konsultacje anestezjologiczną należy umówić się

WYŁĄCZNIE telefonicznie pod nr 58 772 39 50

Na ok. 14 dni przed planowanym zabiegiem należy skontaktować się z Infolinią/Rejestracją telefoniczną do Poradni COPERNICUS pod wyżej wskazanym numerem, w celu umówienia się na konsultację anestezjologiczną.

Podczas rozmowy z operatorem Infolinii COPERNICUS  należy podać :

 1. Dzwonię w sprawie KONSULTACJI ANESTEZJOLOGICZNEJ przed zabiegiem operacyjnym.
 2. Na jakim oddziale ma Pani/Pan zaplanowaną hospitalizację (np. Chirurgia Urazowo - Ortopedyczna, Otolaryngologia);
 3. Jaki jest ustalony (wpisany) termin przyjęcia do szpitala;

Operator Infolinii poda dzień i godzinę konsultacji anestezjologicznej oraz wyjaśni gdzie się zgłosić oraz jak przygotować się do wizyty.

 

 1. KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

Konsultacja ta powinna odbyć się ok. 14 – 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia na oddział.

Konsultacje anestezjologiczne odbywają się w budynku głównym Szpitala im. M. Kopernika

w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1 -6, w Biurze Obsługi Pacjenta,  gab. Nr 10 (wejście A do budynku od strony ul. Nowe Ogrody).

W celu sprawnego przeprowadzenia konsultacji anestezjologicznej należy przynieść na wizytę następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną anestezjologiczną – formularz w wersji elektronicznej do pobrania formularz - dorośli formularz - dzieci lub możliwość otrzymania w formie papierowej w Biurze Obsługi Pacjenta Szpitala im. M. Kopernika. W przypadku niejasności przy wypełnianiu formularza można poprosić o pomoc lekarza rodzinnego;
 2. Wyniki badań wykonane zgodnie ze zleceniem lekarza kwalifikującego na zabieg;
 3. Wszelką posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą problemów zdrowotnych, jakie występowały w ciągu ostatnich 10 lat ( wypisy, karty informacyjne, zaświadczenia, wyniki badań);
 4. Wskazane jest posiadanie aktualnej informacji o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego.
 5. Ewentualnie przygotowane pytania do lekarza anestezjologa (najlepiej spisane na kartce);
 • PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji anestezjologa lub informacji z oddziału o terminie hospitalizacji, prosimy o zgłoszenie się do BIURA OBSŁUGI PACJENTA,  które  znajduje się  w budynku głównym Szpitala im. M. Kopernika na parterze – wejście A od strony  ul. Nowe Ogrody. Biuro znajduje się na lewo od wejścia. Oznaczenia na ścianach korytarza zaprowadzą Panią/Pana do celu.

UWAGA!

Pacjenci zakwalifikowani do zabiegów w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej (dorośli), Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Neurochirurgii proszeni są o zgłaszanie się w BIURZE OBSŁUGI PACJENTA  poziom – 1, w budynku KS, wejście N (od strony ul. Pohulanka).

W celu sprawnego przyjęcia do szpitala należy mieć ze sobą:

 1. dokument tożsamości z numerem PESEL
 2. wypełnioną ankietę anestezjologiczną wraz z kwalifikacją lekarza anestezjologa
 3. wyniki zleconych badań
 4. posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą przebytych problemów zdrowotnych (wypisy, karty informacyjne, zaświadczenia, wyniki badań)
 5. dane osoby/osób ( imię, nazwisko, adres i nr telefonu), które zostaną upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji medycznej – koniecznie przygotowane w formie pisemnej (zanotowane na kartce)
 6. informację o aktualnie zażywanych lekach – również wcześniej przygotowaną w formie pisemnej

 

Szpital zapewnia:

 • żywienie dostosowane do stanu zdrowia
 • leki związane z jednostką chorobową podlegającą leczeniu
 • opiekę duszpasterską pacjentom wyznania rzymsko-katolickiego oraz kontakt
  z kapłanami innych wyznań.

Wskazane jest posiadanie:

 • własnych środków higieny osobistej ( szczoteczka i pasta do zębów, mydło, szampon, ręczniki)
 • piżamy ew. koszuli nocnej ( zalecane posiadanie dwóch kompletów)
 • pantofli
 • w przypadku zażywania leków w ramach stałej/przewlekłej terapii należy te leki mieć ze sobą, do czasu zabezpieczenia tych produktów leczniczych przez Szpital
 • można mieć ze sobą własny kubek, sztućce, przyprawy do posiłków.

Radzimy nie zabierać ze sobą do szpitala sprzętu elektronicznego (np. laptop) i biżuterii o znacznej wartości.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie rzeczy wartościowe można złożyć do depozytu szpitalnego, a Copernicus nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy ani rzeczy wartościowych nieprzekazanych do depozytu Szpitala.

 

 

 • Zapisy na zabiegi planowe otolaryngologiczne odbywają się w poniedziałki, środy i piątki. Od godz. 10:00 wydawane są numerki (15 dziennie) po czym od godz. 12:00 przyjmuje lekarz. Aby się zapisać należy przyjść osobiście z oryginałem skierowania do wejścia ”A” od ul. Nowe Ogrody  (pokój 1.47). Nr tel. 058 76 40 283 - pokój lekarski.
 • Zapisy na zabiegi planowe chirurgii urazowo-ortopedycznej odbywają się od pn-pt. w godz. 8:00-14:00, Budynek KS, wejście N, III p.( sekretariat). Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 58 76 40 510- w godz. 8.00-14.00. Pacjent powinien posiadać skierowanie potwierdzone pieczątką lekarza pracującego w oddziale.
 • Zapisy na konsultacje związane z zabiegami ortopedycznymi dla dzieci możliwe pod nr tel.: 58 76 40 210/223. Konsultacje z lekarzem odbywają się w czwartki od godz.8.00 do 10:00, wejście „A” I piętro pok. lekarski obok sekretariatu
 • Zapisy na zabiegi planowe oddziału chirurgii ogólnej odbywają się od pn-pt. w godzinach 8.00-9.30 w budynku KS wejście N do Szpitala od strony ul. Pohulanka - brama nr 1,poziom -1, gabinet nr 016. Pacjent chcący zapisać się na zabieg musi  zgłosić się osobiście ze skierowaniem, dokumentacją medyczną /USG, wynikiem badania kolonoskopii, gastroskopii, wcześniejszymi wypisami ze szpitala, badaniami potwierdzającymi rozpoznanie choroby jeśli takie pacjent posiada. Termin zabiegu wyznacza indywidualnie każdemu pacjentowi lekarz. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 58 76 40 549 w godz. od 08:00-09:30 lub pod nr telefonu 58 76 40 510 w godz. 9.30- 14.30 oraz pod nr tel.: 58 76 40 540 w godz. 7:00-15:00 (sekretariat oddziału chirurgii ogólnej.
 • Zapisy na zabiegi ortopedii dla dorosłych odbywają się:

       - poniedziałek: godz. 10.00 – 11.30,

       - środa: godz. 8.00 – 11:30,

       - czwartek: godz. 8.00 – 11.30,

       - piątek: godz.10.30 – 11.30.

 Pacjent chcący zapisać się na zabieg musi przyjść osobiście z oryginałem skierowania do biura zapisów w kolejkę oczekujących - wejście ”A” od ul. Nowe Ogrody (pokój 1.47). Informacje uzyskać można dzwoniąc pod nr. telefonu 58 76 40 321 w godz. 12.00 – 14.00.

 • Zapisy na zabiegi ginekologiczne -przyjęcia do planowych zabiegów operacyjnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz 10:30-14:00. Pacjentka zgłasza się do gabinetu Kolposkopii ze skierowaniem na zabieg. Lekarz kwalifikuje do operacji.
+
Zapisy na zabiegi planowe w Szpitalu św. Wojciecha

INFORMATOR DOTYCZĄCY ZNIECZULEŃ

 

 

Oddział Neurologiczny i Udarowy 

Zapisy na zabiegi planowe neurologiczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w sekretariacie oddziału.

 

 Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 

Zapisy na zabiegi planowe chirurgii urazowo-ortopedycznej odbywają się w specjalistycznej poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w dniach wtorek i czwartek godz. 11.30 - 13.00 pok. 1046 I piętro.

Pacjent chcący zapisać się na zabieg planowy powinien zarejestrować się w rejestracji ogólnej szpitala (parter) lub telefonicznie pod nr 58 768 46 10 na wizytę przedszpitalną do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej ze skierowaniem do szpitala, dokumentacją medyczną potwierdzającą chorobę.

Termin przyjęcia do szpitala celem wykonania zabiegu planowego wyznacza każdemu pacjentowi lekarz. W dniu wizyty pacjent otrzymuje potwierdzenie do Biura Przyjęć Planowych lub SOR z wyznaczoną datą przyjęcia.

 

Oddział Urologiczny

Zapisy na zabiegi planowe urologiczne odbywają się w Specjalistycznej Poradni Urologicznej parter pok. nr 27 w dniach:

- wtorek   13.00-13.30,

- środa   13.00-13.30,

- czwartek 8.30-9.00,

- piątek   13.00-13.30.

Pacjent chcący zapisać się na zabieg planowy powinien zarejestrować się w rejestracji ogólnej szpitala (parter) lub telefonicznie pod nr 58 768 46 10 na wizytę przed szpitalną do poradni urologicznej ze skierowaniem do szpitala, dokumentacją medyczną potwierdzającą chorobę.

Termin przyjęcia do szpitala celem wykonania zabiegu planowego wyznacza każdemu pacjentowi lekarz. W dniu wizyty pacjent otrzymuje od lekarza potwierdzenie wyznaczonego terminu przyjęcia do szpitala.

 

Oddział Okulistyczny

Zapisy na zabiegi - pacjenci do zabiegów planowych winni zgłaszać się ze skierowaniem do sekretariatu-oddziału celem zarejestrowania się w kolejce oczekujących na operację. Po okresie oczekiwania 2 lat w kolejce pacjenci powinni się zgłaszać w sekretariacie okulistyki na wyznaczenie terminu operacji (codziennie od 10:00 do 12:00)

Po wskazanym czasie oczekiwania w kolejce nastąpi ustalenie terminu przyjęcia pacjenta na oddział.

Przygotowanie do hospitalizacji z zabiegiem operacyjnym:

Lekarz rodzinny powinien być powiadomiony o planowanej operacji (wypełnia zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta, które było dane podczas wyznaczenia terminu operacji w sekretariacie okulistyki) celem wyrównania układu krążeniowo-oddechowego oraz odstawienie lub zastąpienie  leków obniżających krzepliwość krwi ,o ile pacjent tak owe przyjmuje.

 

Do szpitala należy przynieść:

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza rodzinnego
 • Przyjmowane na stałe swoje leki na kilka dni w oryginalnych opakowaniach,
 • Przybory osobiste
 • sztućce. kubek

 

Wypisy z oddziału:

Wypisy z oddziału odbywają się w godzinach 12:00-14:00 ,o ile wcześniej nie zostanie ustalona z lekarzem prowadzącym inna godzina.

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Zapisy na zabieg - zapisy na kwalifikacje przed szpitalne w rejestracji głównej ze skierowaniem do szpitala. Chorzy przyjmowani są w Punkcie Przyjęć Planowych (przez 4 dni w tygodniu), muszą posiadać odpowiednie skierowanie na Oddział. Chorzy przyjmowani w trybie planowym operowani są najczęściej z powodu przepuklin, kamicy pęcherzyka żółciowego, guzów jelita grubego, żylaków kończyn dolnych, różnych chorób proktologicznych oraz przewlekłych ran ( w tym przede wszystkim stóp cukrzycowych).

 

Oddział Kardiologiczny

Zapisy na zabieg przed przyjęciem do szpitala trzeba osobiście zapisać się na kwalifikacje do poradni kardiologicznej. I piętro pokój 1014 codziennie od 8:00 do 14:00 ze skierowaniem do poradni kardiologicznej lub telefonicznie 58 768 46 60.

 

Oddział Okulistyczny dla Dzieci

Dzieci kierowane są na zabieg operacyjnych przez naszą Poradnię Leczenia Zeza i Oddział Okulistyczny dla Dzieci. W dniu wizyty lub wypisu z Oddziału mają wyznaczony przez lekarza prowadzącego termin zabiegu.

Dziecko, które otrzymuje skierowanie od lekarza okulisty lub lekarza rodzinnego na zabieg operacyjny, rejestruje się do naszej Poradni Leczenia Zeza na konsultacje przedoperacyjną pod nr tel. (58) 556-33-37. Termin oczekiwania na konsultację to około 1 miesiąc. Następnie, stawiając się na wcześniej wyznaczonej konsultacji otrzymuje od lekarza konsultującego termin zabiegu operacyjnego. Czas oczekiwania na zabieg w trybie planowym to około 2 lata, w trybie przyspieszonym - kilka miesięcy. Tydzień przed planowanym zabiegiem Pacjent otrzymuje telefon od Pielęgniarki Oddziałowej w celu potwierdzenia zabiegu operacyjnego - (58) 556-33-08.

DRODZY RODZICE

Zestaw niezbędnych badań przygotowujących do zabiegu operacyjnego u dziecka

 1. szczepienie ENGERIXEM (przeciw żółtaczce) 3x

               (dotyczy dzieci urodzonych przed kwietniem 1996 r.)

 1. morfologia krwi z rozmazem
 2. badanie ogólne moczu
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka od pediatry, lekarza I kontaktu
 4. skierowanie do Poradni Leczenia Zeza od lekarza pierwszego kontaktu, pediatry lub okulisty

U dzieci leczonych w Poradniach Specjalistycznych (pulmonologiczna, kardiologiczna, neurologiczna i inne) konieczne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w znieczuleniu ogólnym.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO ZABIEGU OPERACYJNEGO NA ODDZIAŁ

 

 • prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do czwartku w tygodniu poprzedzającym zabieg operacyjny (tel. 58 556-33-08) – prosić Pielęgniarkę Oddziałową
 • potrzebny jest numer PESEL dziecka
 • dziecko powinno być zdrowe (bez kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury) i co najmniej 3 tygodnie po leczeniu antybiotykiem
 • dzieci posiadające badania laboratoryjne zgłaszają się na Oddział Leczenia Zeza i Niedowidzenia w środę do godz. 9:00
 • dzieci, które nie mają wykonanych badań laboratoryjnych w miejscu zamieszkania zgłaszają się na Oddział również w środę, ale w godzinach 7:00-8:00 (dziecko musi być na czczo)
 • kompleksowe badania okulistyczne wykonywane są na Oddziale Leczenia Zeza i Niedowidzenia na ul. Wejhera 12 A, po czym rodzice udają się z dzieckiem do Szpitala Specjalistycznego, al. Jana Pawła II 50 na VI piętro na Oddział Okulistyczny.

 

W przypadku planowego przebiegu leczenia po zabiegu dzieci wypisywane są z Oddziału w piątek rano po wykonaniu opatrunków. Kontrola po zabiegu operacyjnym odbywa się w Poradni Leczenia Zeza na ul. Wejhera w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

 

W ramach leczenia szpitalnego Spółka zapewnia wykonywanie świadczeń zdrowotnych w trybie planowym i nagłym.

 

TRYB PLANOWY

Odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę działającego na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarza przyjmującego w gabinecie prywatnym, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.  W Szpitalu im. M. Kopernika - poprzez Punkt Przyjęć Planowych, a w godzinach popołudniowych oraz w dni, w które nie pracuje poprzez SOR. W Szpitalu św. Wojciecha - poprzez Biuro Przyjęć Planowych, a w godzinach popołudniowych oraz w dni, które nie pracuje poprzez SOR

 

Pacjent podczas przyjęcia na oddział musi przedstawić:

 • Dowód tożsamości z numerem PESEL
 • Skierowanie od lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznej
 • Aktualny dowód ubezpieczenia
 • Ostatnie wyniki badań, wykaz leków, które pacjent przyjmuje

 

TRYB NAGŁY

Odbywa się całodobowo w SOR. O przyjęciu w trybie nagłym decyduje lekarz dyżurny SOR po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta i uzyskaniu zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.


OSOBY BEZROBOTNE

 • powinny przedstawić zaświadczenie lub wpis do legitymacji ubezpieczeniowej z podpisem i pieczęcią pracownika Urzędu Pracy (ważne 3 miesiące)

 

OSOBY BEZDOMNE

 • powinny przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające ich zgłoszenie do ubezpieczenia

 

OSOBY UCZĄCE SIĘ

 • (do 26 roku życia) powinny przedstawić legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni

 

OBYWATELE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POZA OBYWATELAMI RP)

 • paszport i ważny dokument ubezpieczenia (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego - EKUZ - certyfikat, poświadczenie lub druk E-112)

 

EU CITIZENS

 • (NOT APPLICABLE TO CITIZENS OF REPUBLIC OF POLAND) when registering shall present passport and valid insurance document (i.e. european medicare insurance card, certificate, validation or E-112 form).