Przejdź do:
Programy Profilaktyczne
search
mail_outline
Kontakt

Dla Pacjenta

+
Projekt pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

Projekt pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie

Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy

Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 993 199,81 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 743 539,82 zł (95% kosztów kwalifikowanych)

Planowany czas realizacji: 2017-2020

 

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

 

Grupę docelową stanowią kobiety aktywne zawodowo w wieku 25 – 59 lat, z terenu województwa pomorskiego. Do projektu zostanie włączonych 7056 kobiet.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania przez kobiety profilaktycznych badań cytologicznych,
 • Umożliwienie dostępu do badań cytologicznych kobietom z obszarów wiejskich i miejsc
  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań cytologicznych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie zmian nowotworowych u kobiet spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej kobietom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka szyjki macicy.

 

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko
   w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi
   w terenie. Dlatego pierwszym korkiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.

 

 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć
   w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.

 

 • Realizacja badań cytologicznych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania cytologiczne dla co najmniej 7056 kobiet - aktywnych zawodowo mieszkanek województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkanek terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie
   z obszarów wiejskich.

 Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy są:

 • Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie
 • Przychodnia Baltimed

 

Rejestracja:

 • osobiście - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00

Wojewódzkie Centrum Onkologii, budynek B przy  Al.Zwycięstwa 31/32, rejestracja na parterze    budynku


 •  telefonicznie - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00

tel. 58/727 01 30

 • mailowo

http://cytologia-pomorze.pl/

Badania wykonywane są w budynku B przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku na parterze budynku w gabinecie nr 1 oraz dodatkowo w poniedziałki na I piętrze w gabinecie nr 7


Wyniki badań cytologicznych można odebrać po 14 dniach w rejestracji głównej na parterze budynku B przy Al. Zwycięstwa 31/32

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ CYTOLOGICZNYCH:


Wyniki prawidłowe

- ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ – PO WCZEŚNIEJSZYM PODPISANIU OŚWIADCZENIA PODCZAS WIZYTY

- W GODZINACH PRACY POŁOŻNEJ: OSOBIŚCIE W GABINECIE 1

- PO GODZINACH PRACY POŁOŻNEJ: INFOLINIA  

II PIĘTRO W GODZINACH 07:30-17:00

 TEL. 58 727 01 30

Wyniki nieprawidłowe

-  PO WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH PRACY POŁOŻNEJ: OSOBIŚCIE W GABINECIE 1


Zaproszenie na badania cytologiczne

+
Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie

Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy

Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy

Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.

Wartość projektu: 6 023 930,46 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 722 733,94 zł (95% kosztów kwalifikowanych)

Planowany czas realizacji: 2017-2020

 

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych stanowiących istotną barierę w utrzymaniu
i wydłużaniu aktywności zawodowej.

 

Grupę docelową stanowią osoby aktywne zawodowo w wieku 50 - 65 lat, z terenu województwa pomorskiego. Do projektu zostanie włączonych 3450 osób.

Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego,
 • Wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania profilaktycznych badań kolonoskopowych,
 • Umożliwienie dostępu do badań kolonoskopowych osobom z obszarów wiejskich i miejsc
  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • Zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań kolonoskopowych w grupie docelowej,
 • Szybsze wykrywanie i eliminacja zmian nowotworowych u osób spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej osobom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka jelita grubego.

 

Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej
  • Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko
   w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi w terenie. Dlatego pierwszym korkiem w obu projektach będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych.

 

 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne
  • Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej – internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja kształtująca prozdrowotne postawy społeczne powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć
   w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania.

 

 • Realizacja badań kolonoskopowych w grupie docelowej projektu
  • Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe dla co najmniej 1782 osób - aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie położona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców terenów oddalonych od ośrodków medycznych, szczególnie z obszarów wiejskich.

 Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego są:

 • Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie
 • Przychodnia Baltimed

Rejestracja:

58 727 01 30

www.kolonoskopia-pomorze.pl

 

+
PROFILAKTYCZNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

Co to jest mammografia?

Mammografia jest badaniem radiologicznym polegającym na wykonaniu 2 zdjęć rentgenowskich każdej piersi. Jest badaniem nieinwazyjnym, umożliwia wykrycie bardzo małych guzków piersi, o wielkości kilku milimetrów.

W jakim celu wykonujemy badanie?

Celem badania jest wykrycie zmian nowotworowych w piersi.

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. Spośród wszystkich nowotworów stanowi ok. 20%. Ryzyko zachorowania wzrasta u kobiet w przedziale wiekowym pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Najważniejszym czynnikiem, który istotnie wpływa na poprawę wyników leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium zaawansowania często daje możliwość wykonania zabiegu oszczędzającego.

Kto może skorzystać z badania?

Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych w NFZ, które nie miały wykonywanej mammografii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 24miesięcy. Badanie wykonywane jest bez skierowania.

Jak przygotować się do badania?

Badanie mammograficzne najlepiej wykonywać w okresie od 5 - 12 dnia cyklu miesięcznego (licząc od pierwszego dnia miesiączki).

Na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia i opisy wszystkich poprzednio wykonywanych badań piersi - mammografia, USG, biopsje, operacje piersi. Porównanie badania ze zdjęciami i wynikami badań poprzednich, jest to bardzo istotne dla postawienia poprawnej diagnozy i często umożliwia wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania.W dniu badania nie należy używać kremów, dezodorantów, zasypek i innych kosmetyków stosowanych w okolicach piersi i pach. Niektóre z nich mogą pojawić się na zdjęciach mammograficznych, powodując zafałszowanie obrazu, czasami może być konieczne powtórzenie badania.


REJESTRACJA:


Szpital św. Wojciecha

od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 – 15:00
Pracownia Mammografii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (osobiście)
nr tel: 58 768-43-02Wojewódzkie Centrum Onkologii

budynek A: ul. M. Curie-Skłodowskiej 2
od poniedziałku do piątku w godz.7.00-18.30

budynek B: Aleja Zwycięstwa 31/32
od poniedziałku do piątku w godz.7.00-18.30

tel.  605 956 682

email: profilaktyka@wco.gda.pl

+
PROFILAKTYCZNE BADANIE CYTOLOGICZNE

Co to jest badanie cytologiczne?

Badanie cytologiczne (wymaz cytologiczny)polega na pobraniu przez lekarza -ginekologa przy pomocy specjalnej szczoteczki komórek, znajdujących się na szyjce macicy. Komórki te, zostają następnie poddane ocenie pod mikroskopem. Badanie cytologiczne jest bezbolesne.

W jakim celu wykonujemy badanie?

Celem badania jest szybkie wykrycie raka szyjki macicy.

 W Polsce każdego roku diagnozuje się około 4 tyś. zachorowań na raka szyjki macicy. Rozwija on się długo i może nie dawać żadnych dolegliwości.

Najważniejszym czynnikiem, który istotnie wpływa na poprawę wyników leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium zaawansowania często daje możliwość wykonania zabiegu oszczędzającego.

Kto może skorzystać z badania?

Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 25-59 lat niezależnie od miejsca zamieszkania. Badanie wykonywane jest bez skierowania.

Jak przygotować się do badania?

Duży wpływ na prawidłowe wykonanie badania cytologicznego przez specjalistę ginekologa ma sama kobieta. Prosimy o przestrzeganie poniższych reguł:

 • na badanie nie zgłaszaj się w czasie krwawienia miesiączkowego. Od ostatniego krwawienia powinny upłynąć co najmniej 2 dni.
 • przed badaniem nie stosuj żadnych leków dopochwowych
 • 24 godziny przed pobraniem wymazu ogranicz zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne okolice narządów płciowych(irygacje)


REJESTRACJA

 • osobiście

Wojewódzkie Centrum Onkologii, budynek B, Aleja Zwycięstwa 31/32
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00

 • telefonicznie

tel. 58/ 727 01 30

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ CYTOLOGICZNYCH:

 

Wyniki prawidłowe

- ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ – PO WCZEŚNIEJSZYM PODPISANIU OŚWIADCZENIA PODCZAS WIZYTY

- W GODZINACH PRACY POŁOŻNEJ: OSOBIŚCIE W GABINECIE 1

- PO GODZINACH PRACY POŁOŻNEJ: INFOLINIA  

II PIĘTRO W GODZINACH 07:30-17:00

 TEL. 58 727 01 30

Wyniki nieprawidłowe

-  PO WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU TELEFONICZNYM W GODZINACH PRACY POŁOŻNEJ: OSOBIŚCIE W GABINECIE 1


Badania wykonywane są w budynku B przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku na parterze budynku w gabinecie nr 1 oraz dodatkowo w poniedziałki na I piętrze w gabinecie nr 6

+
BEZPŁATNE BADANIA JELITA GRUBEGO (KOLONOSKOPIA)

Informacje o badaniu:

Program Badań Przesiewowych mających wykryć ewentualne polipy lub nowotwory jelita grubego u osób bez objawów chorobowych jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej. Kolonoskopia jest bezpłatna, nie jest wymagane skierowanie. Kolonoskopia jest to badanie oceniające „od środka” całe jelito grube. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja jest udzielana po ustaleniu terminu badania. Badanie wykonywane jest przez bardzo doświadczonych lekarzy.

 

Do badania kwalifikują się:

 • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 40 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
 • osoby w wieku 20 – 65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

 

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat.

 

Miejsce badania:
Szpitala  św. Wojciecha w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50
tel. (58) 768 43 83
poniedziałek ­- piątek 07.00 ­ 15.00

Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1-6
tel. (58) 764 05 25

poniedziałek ­- piątek 07.00 ­ 15.00

+
PROGRAM PROFILAKTYCZNO DIAGNOSTYCZNY "ZDROWE SERCE" - ZAKOŃCZONY

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby w wieku 20-­60 lat na bezpłatne badania w kierunku oceny ryzyka wystąpienia ostrych incydentów sercowo–naczyniowych i określenia optymalnego indywidualnego postępowania prozdrowotnego.

KIEDY: luty­marzec, od poniedziałku do piątku

GODZINA: 8.00­-16.00

MIEJSCE: hol główny Szpitala św Wojciecha – Al. Jana Pawła II 50

hol Szpitala im Mikołaja Kopernika – ul. Powstańców Warszawskich 1/2

+
KARMIENIE PIERSIĄ - ZAKOŃCZONY

Szpital  św. Wojciecha w Gdańsku  realizuje świadczenia zdrowotne w ramach „Programu zdrowotnego w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców Miasta Gdańska”. Projekt jest w całości finansowany ze środków Miasta Gdańska i stanowi część Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014­-2016. Działania zaplanowano na 3 lata.


Celem Programu jest:

 • zwiększenie w Gdańsku odsetka dzieci karmionych wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia oraz karmionych piersią do roku lub dłużej
 • wzrost świadomości mieszkańców Gdańska na temat korzyści wynikających z karmienia naturalnego orazvryzyka związanego z żywieniem sztucznym
 • podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego na temat laktacji w oparciu o aktualne wyniki badań naukowych


Realizowane świadczenia zdrowotne obejmują:

 • edukację na temat karmienia piersią kobiet w okresie okołoporodowym
 • informowanie mieszkańców Gdańska o korzyściach wynikających z naturalnego karmienia oraz o zasadach postępowania w czasie laktacji
 • udzielanie porad laktacyjnych
 • warsztaty edukacyjne dla personelu medycznego
 • monitoring oraz ewaluację działań


Niniejsze działania stanowią kontynuację Programu zdrowotnego „Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska” realizowanego przez Szpital w latach 2011­13 i w całości finansowanego ze środków Miasta Gdańska.


Informacja i edukacja na temat laktacji

Pracownicy Szpitala: położne, doradcy laktacyjni udzielają informacji na temat:

 • korzyści karmienia naturalnego dla dziecka i matki
 • zasad postępowania podczas karmienia piersią
 • prawidłowego przystawiania dziecka do piersi
 • odżywiania się kobiety w okresie laktacji
 • utrzymania laktacji po rozpoczęciu wprowadzania żywności uzupełniającej
 • kontynuowania karmienia piersią po powrocie do aktywności zawodowej
 • zasad postępowania podczas odstawiania dziecka od piersią

Od 26 maja do 1 czerwca 2014 zespół poradni laktacyjnej weźmie udział w Trójmiejskim Tygodniu Promocji Karmienia Piersią. Podczas spotkań pod nazwą „Kawa z mlekiem” w różnych częściach Gdańska będziemy z mieszkańcami rozmawiać m.in. o tym, jak po porodzie dobrze zacząć karmienie piersią i w jaki sposób zaplanować zakończenie laktacji. Głównym organizatorem akcji jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Bliżej.


Poradnictwo laktacyjne:

W ramach Programu prowadzimy w przyszpitalnej Poradni Laktacyjnej bezpłatne poradnictwo laktacyjne przeznaczone dla mieszkanek Gdańska. Posiadający długoletnie doświadczenie doradcy laktacyjni udzielają pomocy w rozwiązywaniu problemów z karmieniem piersią. Porada laktacyjna zajmuje ok. 60 minut, podczas spotkania doradca rozmawia z matką o przebiegu laktacji, obserwuje i koryguje sposób przystawienia dziecka do piersi, udziela porad dotyczących dalszego postępowania. Z bezpłatnej pomocy mogą korzystać osoby zameldowane w Gdańsku, wymagana jest uprzednia rejestracja telefoniczna: 515­200­332. Nasza poradnia rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, zespół składa się aktualnie z 5 osób posiadających certyfikaty IBCLC (Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny) i CDL (Certyfikowany Doradca Laktacyjny). Poradnia posiada pełne zaplecze diagnostyczne i konsultacyjne, prowadzimy dokumentację zgodnie z obowiązującymi standardami. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki nad matkami karmiącymi.+
PROGRAMY GENETYCZNE - ZAKOŃCZONE

REALIZACJA PROGRAMÓW GENETYCZNYCH NA 2017 R ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.


PERSONEL:

dr n. med.  Izabela Brożek

REJESTRACJA:

58 772 39 50

Do programów  obowiązuje skierowanie od lekarza rodzinnego lub innej specjalnosci.

Programy  Genetyczne  w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:00- 17:0014:00-17:00
  10.00-13.00

 

 Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku realizuje dwa programy genetyczne:

- programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory piersi i jajnika – Moduł I,

- programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego – Moduł II


Z programu skorzystać mogą wszyscy pacjenci, u których w rodzinie wystąpiła agregacja zachorowań na nowotwory łagodne i złośliwe, nawet jeśli spektrum występujących nowotworów nie wskazuje na znany genetyczny zespół chorobowy.

Pacjenci w ramach Programu Ministerialnego (Moduł I i II) mogą zgłaszać się bez wcześniejszej konsultacji innych lekarzy, jeśli na podstawie informacji z dostępnych źródeł (media, internet) uznają, że wizyta w poradni jest konieczna. Kryteria objęcia opieką pacjenta w ramach Programu Ministerialnego:

Kryteria kwalifikacji pacjenta do programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory piersi i jajnika – Moduł I
(jedno z wymienionych kryteriów):

 • dwa lub więcej zachorowań na raka piersi wśród krewnych I stopnia (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub II stopnia (rodzeństwo rodziców, dziadkowie, wnuki) włączając w to osobę zgłaszającą się do poradni
 • obustronny rak piersi
 • zachorowanie na raka piersi przed 40 rokiem życia
 • zachorowanie na raka jajnika w dowolnym wieku
 • nosicielstwo mutacji genów BRCA1 lub BRCA2 w rodzinie

 

Program obejmuje diagnostykę molekularną oraz opiekę, a w tym mammografię/ USG piersi, badanie USG głowicą transwaginalną, oznaczenie poziomu markera CA125 w surowicy. Dla pacjentek z mutacją – MRI piersi


Kryteria kwalifikacji pacjenta do programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego – Moduł II
(jedno z wymienionych kryteriów):

 • dwa lub więcej zachorowań na raka jelita grubego lub na raka trzonu macicy wśród krewnych I stopnia (rodzeństwo, dzieci, rodzice) lub II stopnia (rodzeństwo rodziców, dziadkowie, wnuki) włączając w to osobę zgłaszającą się do poradni
 • zachorowanie na raka jelita grubego przed 45 rokiem życia
 • nosicielstwo mutacji genów MLH1, MSH2 w rodzinie
 • polipowatość jelita grubego

 

Program obejmuje: USG jamy brzusznej, badanie USG głowicą transwaginalną, oznaczenie poziomu markera CA125 w surowicy, kolonoskopię (w ramach programu kolonoskopowego) oraz w niektórych przypadkach gastroskopię

 

Każda konsultacja w poradni genetycznej kończy się udzieleniem porady genetycznej i wydaniem pisemnej konsultacji zawierającej informację o chorobie i dalsze zalecenia. Krew do badań molekularnych i biochemicznych pobierana jest w laboratorium WCO. Badania molekularne w kierunku mutacji w genie BRCA1są wykonywane we współpracującej z WCO jednostce, Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Inne badania genetyczne wykonywane są w uznanych laboratoriach krajowych legitymujących się odpowiednimi certyfikatami. Wszyscy pacjenci poradni umawiani są na kolejną wizytę po skompletowaniu wszystkich, bądź części wyników. W przypadku wykrycia nowotworu pacjenci mają zapewnioną opiekę onkologiczną i leczenie w naszych ośrodkach.

 +
MACIERZYŃSTWO KROK PO KROKU - ZAKOŃCZONY

KomunikatW związku z wyczerpaniem środków na poradnictwo laktacyjne w ramach realizowanego przez COPERNICUS.PL  programu„Macierzyństwo krok po kroku” finansowanego przez Miasto Gdańsk z dniem 18.10.17  kończymy przyjmowanie nowych pacjentek w poradni laktacyjnej.

Rodzice, którzy korzystali dotychczas z pomocy poradni i wymagają wizyt kontrolnych – mogą rejestrować się do poradni na dotychczasowych zasadach (nr telefonu 797 707 838  - w godzinach 15.00- 16.00)

Macierzyństwo krok po kroku

 

Szpital św. Wojciecha COPERNICUS PL Sp. z o.o. realizuje program opieki psychologicznej
i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska, który sfinansowano ze środków Gminy Miasta Gdańska.

 

bezpłatna pomoc psychologiczna

lokalizacja: Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50 gabinet

                  psychologa (poziom -1)

niezbędna rejestracja telefoniczna tel. 797-707-838

rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-16.00

 

bezpłatne porady laktacyjne

lokalizacja: Szpital św. Wojciecha w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50,

poradnia laktacyjna mieści się w przychodni przyszpitalnej w poradni dziecka zdrowego, parter, gabinet 21, wejście „przy bankomacie” od strony ulicy

niezbędna rejestracja telefoniczna tel. 797-707-838

rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-16.00

 

grupa wsparcia matek karmiących

Spotkania współorganizowane z Fundacją Promocji Karmienia Piersią odbywają się
raz w miesiącu ul. Jaśkowa Dolina 84, Gdańsk (budynek Akpol)

Informacje mailowo: zuzanna@osrodek-blizej.pl

 

 

Odbiorcami programu są ciężarne i matki niemowląt oraz personel medyczny sprawujący opiekę nad gdańszczankami w okresie okołoporodowym.

Projekt obejmuje także:

 • upowszechnianie wiedzy na temat karmienia oraz zdrowia psychicznego w okresie ciąży i po porodzie m.in. w lokalnych mediach i w mediach społecznościowych
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego nt. poradnictwa laktacyjnego i zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym
 • współpracę ze szkołami rodzenia w zakresie prowadzenia badań przesiewowych w kierunku depresji  wśród ciężarnych gdańszczanek i objęcie ich specjalistyczną opieką
 • opracowanie propozycji programu polityki zdrowotnej wspierania karmienia piersią oraz profilaktyki zdrowia psychicznego kobiet w ciąży i matek niemowląt i małych dzieci na lata 2018-2020
 • współpracę przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz kobiet w okresie okołoporodowym: szkół rodzenia, placówek podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, organizacji pozarządowej, a także ewaluację zadania przy współpracy z Instytutem Psychologii UG.

Do pobrania:

Jak zadbać o siebie

Karmienie naturalne dobre dla dziecka, zdrowe dla matki

Odciąganie i przechowywanie pokarmu

Pierwsze dni w szpitalu, pierwsze tygodnie w domu

Jak dbać o kondycję psychiczną w ciąży i po porodzie

Jak wspierać kobietę w ciąży i po porodzie

Kiedy sięgnąć po pomoc psychologiczną

Jak zadbać o siebie
 

Projekt Karmienie piersią i zdrowie psychiczne matki jako czynniki wspierające prawidłowy rozwój psychofizyczny niemowląt i małych dzieci – program opieki psychologicznej i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska jest częścią Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

grain
 
markunread
 
markunread
 
markunread
 
view_list
 
markunread
 
share