Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA MA ZA ZADANIE: 

  • czuwać nad przestrzeganiem praw pacjenta.
  • uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw interwencyjnych.
  • przyjmować skargi Pacjentów i pomóc w procesie wyjaśniania.

 

SKARGI I WNIOSKI w sprawach praw pacjenta można również kierować do następujących instytucji:

Prezes Zarządu COPERNICUS PL Sp. z o.o.
na piśmie: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.; ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Wiceprezes ds. Medycznych
Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk; sekretariat tel. (58) 764 01 42, fax (58) 302 14 16;
e-mail: sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl Dyrektor Medyczny Szpital św. Wojciecha
Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, sekretariat tel. (58) 768 42 01/02, fax (58) 556-38-70;
e-mail: sekretariat.zaspa@copernicus.gda.pl Dyrektor Medyczny Wojewódzkie Centrum Onkologii
Al. Zwycięstwa 31/32, 80-219 Gdańsk, sekretariat tel. (58) 732 48 78, fax (58) 341 93 48; e-mail: sekretariat.wco@copernicus.gda.pl
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna,
Al. Zwycięstwa 39, 80-219 Gdańsk, sekretariat tel. (58) 520 38 37;  
e-mail: sekretariat.wps@copernicus.gda.pl Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Wojewódzkiego Centrum Onkologii,
Aneta Bielewicz, I piętro w bud. B WCO przy Al. Zwycięstwa 31/32,  
e-mail: abielewicz@copernicus.gda.pl, tel. 605 956 636, gabinet 6A
– przyjmuje: wtorek w godzinach 10.00 -12.00
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala im. Mikołaja Kopernika, Jolanta Jurczyk,
Oddział Kliniczny Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (III piętro)
tel. (58) 76 40 442, tel. kom. 512 481 279  (w godzinach przyjmowania)
e-mail: pelnomocnikpp@wss.gda.pl, przyjmuje: wtorek i czwartek 13.30 – 14.30
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala św. Wojciecha, Joanna Żołnowska
tel. kom.: 515 200 362; tel.: (58) 76 84 221 (w godzinach przyjmowania)
e-mail: jzolnowska@copernicus.gda.plprzyjmuje: poniedziałek i środa 13.30 – 14.30 pok. nr 28A (niski parter) w budynku H

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Ogólnopolska bezpłatna infolinia
ul. Młynarska 46    01-171 Warszawa                                                      

800 - 190 - 590
Sekretariat:                                                                 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
tel.: (22) 532 82 50                                                  czynna pn.- pt. w godz. 8.00 - 20.00
fax.: (22) 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, 80-204 Gdańsk, ul. Śniadeckich 33;
e-mail: oil@oilgdansk.pl tel. (58) 524 32 00, fax (58) 524 32 01

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,
80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A, tel. centrala: (58) 320 06 80,
tel. dyrektor biura: (58) 320 06 85 fax: (58) 322 33 12, e-mail: biuro@oipip.gda.pl